การจองการสำรองที่นั่งและการโอนเงิน

รายละเอียดการโอนเงิน

ในการโอนเงินแต่ละครั้งเราถือว่าผู้จองได้อ่านเงื่อนไขต่างๆ แล้ว และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ แล้ว

เมื่อโอนเงินจองแล้วให้ส่งแฟกซ์สลิบใบโอนเงินมาที่  02-3472098  หรือสแกนสลิปแล้วส่งมาที่เมล tourdoi@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-3472096  แฟ๊กซ์  02-3472098  มือถือ  089-0197899 , 086-8873998

หากต้องการเอกสารการรับเงิน  กรุณาระบุมาในแฟ๊กซ์  พร้อมทั้งแจ้งเบอร์แฟ๊กซ์มาด้วย

รายละเอียดที่ระบุมาในแฟ๊กซ์

 • โอนเงินมัดจำจองทริปไหน ทริปวันที่เท่าไร

 • แจ้ง  ชื่อ - นามสกุล  อายุ    เพื่อใช้ทำประกัน 

 • แจ้ง เบอร์โทรติดต่อกลับ เผื่อมีปัญหาใดๆ จะได้โทรติดต่อกันได้ 

 • อาหาร อะไรที่ทานไม่ได้

การสำรองที่นั่ง 

 • จำนวนเงินมัดจำในแต่ละทริปจะแจ้งไว้แต่ละโปรแกรมแล้ว
 • การจองจะสมบูรณ์ และมีชื่อลงในตำแหน่งที่นั่งก็ต่อเมื่อมีการโอน เงินมัดจำ ตามที่กำหนด และทางทัวร์ได้รับแฟ๊กซ์เอกสารการโอนเงินแล้ว
 • ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ชำระก่อนกำหนดการเดินทาง 15 วันเป็นอย่างช้า หากเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าผู้จองมีความประสงค์ยกเลิกการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทาง โดยผู้จอง

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน  จะคืนมัดจำให้ทั้งหมด     โดยโอนคืนให้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร
 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน  จะคืนมัดจำให้ 50 % ของเงินมัดจำ   โดยโอนคืนให้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร
 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่เกิน 14 วัน  ไม่คืนเงินมัดจำ
 • ยกเลิการเดินทางไม่ว่ากรณีใดๆ ที่ไม่เข้ากับ 3 ข้อแรก  หักเงินมัดจำท่านละ 100 บาท เพื่อเป็นค่าจัดการ และค่าเสียเวลาในการไปธนาคารเพื่อโอนเงินคืน

การยกเลิกทัวร์ โดยทางผู้จัด  -  โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทางไม่เกิน 3 วัน

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องเรียกร้อง ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  12/952

การตรวสอบทะเบียนในอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

1. ตรวจสอบจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ประเภท ทัวร์ภายในประเทศ

2. โทรถามสายด่วนท่องเที่ยวที่เบอร์ 1672 ว่า  ทัวร์ดอย ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่เท่าไร หมดอายุเมื่อไร 

ถ้าเจ้าหน้าที่บอกว่า ไม่ทราบ ไม่มีในฐานข้อมูล ไม่มีในทะเบียน  งั้นให้ถามกลับไปว่า แล้วใบอนุญาตเลขที่ 12/952 เป็นของใคร