ลำห้วยแม่เรวา ไหลผ่านกลางผืนป่าตะวันตก มีต้นกำเหนิดมาจากเขาโมโกจู