วิวจากมออีหืด  เห็นผืนป่าตะวันตกที่กว้างใหญ่ เห็นโมโกจูอยู่ไกลลิบๆ