หน้าแรก ...ทัวร์ดอย

 

 

 

 

 

ป่าเขาลำเนาไพรบนโลกของเรา

โลกเราสวยงามก็เพราะมีป่าเขียวๆ ช่วยปกคลุมพื้นดินที่มีสีน้ำตาลบ้างสีดำบ้างให้มีสีเขียวสดใส นอกจากสร้างสีเขียวให้โลกสวยแล้ว ป่ายังเป็นแหล่งอาหาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่นานาชนิด

ป่าทำให้เรามีดอกไม้สวยๆ ให้ได้ชื่นชม มีนกสวยๆ  หลากหลายชนิด มีผีเสื้อแสนสวยบินไปบินมา ป่าล้วนเป็นแหล่งก่อเกิดชีวิตที่มากมาย

ป่ามีลักษณะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ขึ้นอยู่กับสภาพของภูมิอากาศ มีพรรณไม้เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพพื้นที่ พืชใดที่ปรับตัวไม่ได้ก็สูญหายไปจากพื้นที่นั้นๆ 

ในที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับสภาพป่าหลากหลายรูปแบบ ไม่ใช่ป่าตามหลักวิชาการ แต่เป็นป่าที่นักเดินทางคนหนึ่งได้เดินผ่านมาจึงเก็บมาฝาก ชมกันเล่นๆ เพื่อเป็นความเพลิดเพลิน

 

จากพืชพรรณชนิดแรกจนถึงพืชพรรณสุดท้ายบนโลกของเรา