ทัวร์ดอย    ข้อมูลจากกองอุทยานแห่งชาติ                ภาคเหนือ              ภาคกลาง            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           ภาคใต้

ภาคเหนือ

- ขุนแจ  (เชียงราย) ประกอบด้วย ดอยลังกาหลวง ลังกาน้อย ดอยมด ดอยผาโง้ม
- คลองลาน    (กำแพงเพชร)
- คลองวังเจ้า    (กำแพงเพชร , ตาก)
- แจ้ซ้อน     (ลำปาง)
- ดอยขุนตาล   (ลำพูน , ลำปาง)
- ดอยภูคา    (น่าน)
- ดอยสุเทพ - ปุย      (เชียงใหม่)
- ดอยหลวง    (เชียงราย , พะเยา , ลำปาง)
- ดอยอินทนนท์       (เชียงใหม่)
- ตากสินมหาราช        (ตาก)
- ตาดหมอก       (เพชรบูรณ์)
- ทุ่งแสลงหลวง         (พิษณุโลก , เพชรบูรณ์)
- น้ำตกแม่สุรินทร์        (แม่ฮ่องสอน)
- น้ำตกชาติตระการ        (พิษณุโลก)
- น้ำหนาว       (เพชรบูรณ์ , ชัยภูมิ)
- ภูหินร่องกล้า        (พิษณุโลก , เลย)
- แม่ตะไคร้      (เชียงใหม่ , ลำพูน)
- แม่ปิง      (เชียงใหม่ , ลำพูน , ตาก)
- แม่ยม     (แพร่ , ลำปาง)
- แม่วงก์      (กำแพงเพชร , นครสวรรค์)
- แม่เมย     (ตาก)
- รามคำแหง    (สุโขทัย) ประกอบด้วย เขาหลวงสุโขทัย น้ำตกสายทิพย์
- ลานสาง     (ตาก)
- เวียงโกศัย    (แพร่ , ลำปาง)
- ศรีลานนา    (เชียงใหม่)
- ศรีสัชนาลัย       (สุโขทัย)
- สาละวิน      (แม่ฮ่องสอน)
- ลำน้ำน่าน      (แพร่ , อุตรดิตถ์)
- ห้วยน้ำดัง      (เชียงใหม่ , แม่ฮ่องสอน)
- ออบหลวง      
(เชียงใหม่)
- ภูซาง     (เชียงราย , พะเยา)
- ออบขาน     (เชียงใหม่)
- แม่วัง       (ลำปาง)
- แม่วะ       (ลำปาง , ตาก)
- ดอยเวียงผา        (เชียงใหม่ , เชียงราย)
- ถ้ำผาไท       (ลำปาง)
- ดอยผากลอง      (แพร่)
- คลองตรอน      (อุตรดิตถ์)
- ศรีน่าน      (น่าน)
- แม่ฝาง      (เชียงใหม่)
- ดอยภูนาง    (พะเยา)
- แม่โถ      (เชียงใหม่)
- น้ำตกพาเจริญ      (ตาก)
- แก่งเจ็ดแคว      (พิษณุโลก)
-
เชียงดาว      (เชียงใหม่)  ดูรายละเอียดในลิ้งหน้าแรก ทัวร์ดอย ครับ
- ขุนขาน       (เชียงใหม่)
- แม่เงา       (แม่ฮ่องสอน)
- ป่าแม่ปืม      (เชียงราย , พะเยา)
-
ภูสอยดาว     (พิษณุโลก , อุตรดิตถ์)  ดูรายละเอียดในลิ้งหน้าแรก ทัวร์ดอย ครับ
- แม่จริม      (น่าน)
- ถ้ำสะเกิน     (น่าน , พะเยา)
- ถ้ำปลา - ผาเสื่อ      (แม่ฮ่องสอน)
- ดอยจง      (ลำปาง , ลำพูน)
- แม่กาษา      (ตาก)
- ขุนน่าน      (น่าน)
- นันทบุรี      (น่าน)

ภาคกลาง

- แก่งกระจาน     (เพชรบุรี , ประจวบคีรีขันธ์)
- พระพุทธฉาย      (สระบุรี)
- เขื่อนศรีนครินทร์     (กาญจนบุรี)
- เขาชะเมา - เขาวง    (ระยอง , จันทบุรี)
- เขาแหลม      (กาญจนบุรี)
- เขาคิชฌกูฏ      (จันทบุรี)
- ลำคลองงู         (กาญจนบุรี)
- พุเตย      (สุพรรณบุรี)
- เฉลิมรัตนโกสินทร์       (กาญจนบุรี)
- ไทรโยค        (กาญจนบุรี)
- ทองผาภูมิ       (กาญจนบุรี)
- น้ำตกพลิ้ว      (จันทบุรี)
- ปางสีดา        (สระแก้ว , ปราจีนบุรี)
- เอราวัณ      (กาญจนบุรี)
- น้ำตกคลองแก้ว     (ตราด)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- แก่งตะนะ    (อุบลราชธานี)
- เขาพระวิหาร     (อุบลราชธานี , ศรีสะเกษ)
-
เขาใหญ่     ดูรายละเอียดในหน้าแรก ทัวร์ดอย ครับ
- ตาดโตน      (ชัยภูมิ)
- ตาพระยา      (สระแก้ว , บุรีรัมย์)
- มุกดาหาร      (มุกดาหาร)
- ทับลาน       (นครราชสีมา , ปราจีนบุรี)
- ไทรทอง       (ชัยภูมิ)
- ผาแต้ม       (อุบลราชธานี)
- ป่าหินงาม       (ชัยภูมิ)
- ภูลังกา      (หนองคาย)
- ภูผาเหล็ก     (สกลนคร , อุดรธานี)
- ภูกระดึง     (เลย)   ดูรายละเอียดในหน้าแรก ทัวร์ดอย ครับ
- ภูเก้า - ภูพานคำ       (หนองบัวลำภู , อุดรธานี , ขอนแก่น)
- ภูจอง - นายอย      (อุบลราชธานี)
- ภูผาม่าน       (เลย , ขอนแก่น)
- ภูพาน    (สกลนคร , กาฬสินธุ์)
- ภูเรือ     (เลย)
- ภูเวียง      (ขอนแก่น)
- ภูสระดอกบัว     (อำนาจเจริญ , ยโสธร ,มุกดาหาร)
- ห้วยหวด      (สกลนคร , นครพนม , มุกดาหาร)
- นาแห้ว     (เลย)
- น้ำพอง      (ขอนแก่น , ชัยภูมิ)
- ภูแลนคา     (ชัยภูมิ)

ภาคใต้

- แก่งกรุง       (สุราษฎร์ธานี)
-
เขาหลวง      (นครศรีธรรมราช)
- เขาพนมเบญจา    (กระบี่)
-
เขานัน    (นครศรีธรรมราช)
-
เขาปู่ - เขาย่า     (ตรัง , พัทลุง , นครศรีธรรมราช)
-
เขาสก     (สุราษฎร์ธานี)
-
เขาน้ำค้าง      (สงขลา)
-
ต้ร่มเย็น      (สุราษฎร์ธานี)
-
กุยบุรี      (ประจวบคีรีขันธ์)
-
คลองพนม     (สุราษฎร์ธานี)
- น้ำตกห้วยยาง         (ประจวบคีรีขันธ์)
-
น้ำตกทรายขาว         (ปัตตานี , ยะลา , สงขลา)
-
น้ำตกโยง       (นครศรีธรรมราช)
-
น้ำตกหงาว       (ระนอง , ชุมพร)
-
น้ำตกสี่ขีด      (นครศรีธรรมราช)
-
บางลาง       (ยะลา)
-
บูโด - สุไหงปาดี        (นราธิวาส)
-
ศรีพังงา       (พังงา)
-
สันกาลาคีรี      (ปัตตานี , ยะลา , สงขลา)
-
น้ำตกซีโป        (นราธิวาส)