แผนที่ การเดินทางจากบ้านไปสวนหลวง เพียง 3.8 กม. เหมาไปวิ่งออกกำลังกาย เช้า เย็น เข้าฟรี  และข้างๆ สวนหลวงคือบึงรับน้ำหนองบอน เป็นแก้มลิง เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย เป็นศูนย์กีฬาของ กทม