ทัวร์

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ทัวร์ดอยเปิดรับนักศึกษาฝึกงานประจำปีการศึกษา 2553

ประเภทธุรกิจของบริษัท เป็นบริษัททัวร์ภายในประเทศให้บริการจัดทัวร์นำเที่ยว ขายแพคเกจทัวร์ให้กับนักท่องเที่ยวทั่วไป

ลักษณะงานของนักศึกษาฝึกงาน

1. รับโทรศัพท์ลูกค้า ให้ข้อมูลโปรแกรมทัวร์ต่างๆ ที่บริษัทขาย แจ้งสถานะการจอง แจ้งตำแหน่งที่ว่างเพื่อให้นักท่องเที่ยวทราบ

    ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้จากรายละเอียด  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  ทัวร์เชียงราย   ทัวร์เชียงใหม่   ทัวร์น้ำตกทีลอซ

2. ออกเอกสารใบรับจองทัวร์เพื่อส่งให้นักท่องเที่ยว

3. พิมพ์รายชื่อนักท่องเที่ยวเพื่อส่งประกัน

4. จัดทำ BagTag 

5. ช่วยจัดของเตรียมออกทัวร์

6. ออกทริปเป็นสต๊าฟทัวร์บ้างในบางโอกาส

สถานที่ฝึกงาน

บริษัททัวร์ดอย เลขที่ 99/57 หมู่บ้านชวนชื่นอ่อนนุช แขวงดอกไม้ เขตประเวศ  กรุงเทพฯ 

สถานที่ตั้ง ห่างจากสี่แยกประเวศ 2.5 กิโลเมตร

การเดินทาง  นั่งรถตู้ หรือรถเมล์ลงที่สี่แยกประเวศ จากประเวศนั่งรถมอเตอร์ไซด์ไปยังสำนักงาน

กำหนดการฝึกงาน  ระหว่างเดือน ตุลาคม - มกราคม 2553  วันทำการ พฤหัส-จันทร์  หยุดวันอังคาร-วันพุธ 

คุณสมบัต

1.  เป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ฝึกงานในหลักสูตรไม่จำกัดสาขาอาชีพ

2.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Word  และ MS Exell ได้

3.  สามารถพิมพ์ดีดได้  ( ขั้นต่ำ ภาษาไทย 25 คำต่อนาที , ภาษาอังกฤษ 20 คำต่อนาที )

4.  อายุไม่เกิน 22 ปี   เพศ - ชาย  / หญิง / นะยะ

5.  มีผลการศึกษาในเทอมสุดท้ายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

6.  ไม่สูบบุหรี่

ค่าตอบแทน  -  ไม่มีค่าตอบแทน

ผู้ที่ไม่ควรสมัคร หรือ สมัครเข้ามาแล้วอาจโดนส่งตัวกลับ

1.  ไม่มีความรับผิดชอบต่อเวลาทำงาน หยุดงานบ่อย

2.  เกียจคร้านไม่มีความพร้อมในการทำงาน

3. ไม่มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ

4.  ทุจริต 

วิธีการสมัคร

แจ้งความประสงค์ฝึกงานพร้อมหลักฐานการสมัครมาที่เมลของบริษัท เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วให้นำใบส่งตัวจากทางสถาบัน และ เอกสารประกอบการขอฝึกงานมายื่นที่บริษัท

หลักฐานการสมัคร

  • หนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันต้นสังกัด

  • รายงานผลการศึกษา

  • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1" - 2"   1 รูป

  • ประวัติแนะนำตัว 

วิธีการคัดเลือก

สอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณา

  • รายงานผลการศึกษา

  • ความสนใจและความสามารถพิเศษ

  • บุคลิกภาพ

ส่งเมลมาที่  tourdoi@gmail.com  ระบุในหัวจดหมายว่า  นักศึกษาฝึกงาน