สิบสองปันนา  เชียงรุ้ง ชาวไต  ล่องเรือแม่น้ำโขง เรือเจ้าชายแม่น้ำโขง เที่ยวสิบสองปันนา ทัวร์สิบสองปันนา เรือไปสิบสองปันนา กาหลั่นป้า

หน้าแรก...ทัวร์ดอย      ติดต่อกับเรา :  kiwlom@yahoo.com      |     02-3472096

โปรแกรมเที่ยวสิบสองปันนา - ล่องเรือแม่น้ำโขง  ปีท่องเที่ยว 2548  Update : 08 November 2005 15:01

โปรแกรม เส้นทาง การเดินทาง วันเดินทาง จำนวนที่รับ จอง ว่าง

โปรแกรม 3 คืน 4 วัน

กรุงเทพฯ - เชียงรุ้ง- กรุงเทพฯ 

ไปเครื่อง - กลับเรือ

15-18 พ.ย. 42   12

 

"

"

22-25 พ.ย. 42   15

 

"

"

29 พ.ย.- 2 ธ.ค. 42   22

 

"

"

6-9 ธ.ค. 42   ---

 

"

"

13-16 ธ.ค. 42   ---

โปรแกรม 3 คืน 4 วัน

เชียงแสน - เชียงรุ้ง- เชียงใหม่

ไปเรือ - กลับเครื่อง

19-22 พ.ย. 42   12

 

"

"

26-29 พ.ย. 42   22

 

"

"

3-6 ธ.ค. 42   ---

 

"

"

10-13 ธ.ค. 42   15

 

"

"

17-20 ธ.ค. 42   ---

โปรแกรม 4 คืน 5 วัน

กรุงเทพฯ - เชียงแสน - เชียงรุ้ง - กรุงเทพฯ

ไปเครื่อง + เรือ - กลับเครื่อง

18-22 พ.ย. 42   ---

 

"

"

25-29 พ.ย. 42   ---

 

"

"

2-6 ธ.ค. 42   ---

 

"

"

9-13 ธ.ค. 42   ---

 

"

"

16-20 ธ.ค. 42   --

โปรแกรม 2 คืน 3 วัน

กรุงเทพฯ - เชียงรุ้ง- กรุงเทพฯ 

ไปเครื่อง + เรือเร็ว

ทุกวันอังคาร
พฤหัสบดี  
เสาร์
เฉพาะกรุ๊ปเหมา
40 / 60 / 100
   

โปรแกรม 2 คืน 3 วัน

กรุงเทพฯ - เชียงรุ้ง- กรุงเทพฯ 

ไปเครื่อง + กลับเครื่อง

ทุกวันอังคาร
พฤหัสบดี
อย่างต่ำ 2 ท่าน FIT กรุ๊ปส่วนตัว

โปรแกรม 3 คืน 4 วัน

กรุงเทพฯ - เชียงรุ้ง- กรุงเทพฯ 

ไปเครื่อง + กลับเครื่อง

ทุกวันเสาร์  อย่างต่ำ 2 ท่าน FIT กรุ๊ปส่วนตัว

 

 

 

       
หมายเหตุ :  ที่ว่างเป็นจำนวนคร่าวๆ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการจองก่อนหน้านี้  หากจองกลุ่มเล็กไม่มีปัญหาเรื่องที่ว่าง  แต่ถ้าจองกลุ่มใหญ่จะต้องเชคที่ว่างจริงๆ อีกครั้งหนึ่ง  รวมทั้งตั๋วเครื่องบินด้วย  หากนักท่องเที่ยวมีความประสงค์จะเที่ยวโปรแกรมนี้กรุณาติดต่อจองแต่เนิ่นๆ เพราะเที่ยวบินมีเพียงเที่ยวเดียวในแต่ละทริป

กรณีจองทริป ไปเครื่อง - กลับเครื่อง  สามารถเดินทางได้ทุกวันที่มีเที่ยวบิน ถ้าเครื่องว่าง  ไกด์พูดภาษาไทย คุณนก, คุณสาลี่, บัวคำ, กองคำ, บัวฝัน,  เพชร  เที่ยวเฉพาะกลุ่มที่จองไม่รวมกับคณะอื่น