แพคเกจทัวร์เขื่อนรัชชประภา อช. เขาสก

แพคเกจทัวร์เขาสก เขื่อนรัชชประภา 3 วัน 2 คืน  รับที่สนามบินสุราษฎร์ธานี 

ล่องเรือชมวิวเขื่อนรัชชประภา นอนแพ 1 คืน

รายละเอียดของโปรแกรม

วันแรก        ล่องเรือ - เข้าพักที่แพ - พายเรือแคนนู - เล่นน้ำ

12.35 น. รถตู้ของทัวร์รอรับคณะนักท่องเที่ยวจากประตูผู้โดยสารขาเข้า สนามบินสุราษฏร์ธานี

( นักท่องเที่ยวรับประทานอาหารกลางวันกันเองที่สนามบินให้เรียบร้อย )

พาคณะนักท่องเที่ยวเดินทางมุ่งสู่ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา 

พาคณะนักท่องเที่ยวลงเรือหางยาวล่องเรือสู่อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนรัชชประภา ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาหินปูน

เดินทางถึงแพ  เชคอินเข้าที่พัก จากนั้นชื่นชมกับวิวที่สวยงามจากแพที่พัก เล่นน้ำ พายเรือแคนนู กันตามอัธยาศัย

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ   ( มื้อที่ 1 )

 

วันที่สอง     ล่องแพไม้ไผ่ - ถ้ำปะการัง - ชมวิวกุ้ยหลิน - ชมปลา ชมวิวแพนางไพร - ส่งกลับ

ตื่นมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้า ชมหมอกหน้าแพ

รับประทานอาหารเช้า  ( มื้อที่ 2 )

หลังอาหารเช้า พานั่งเรือไปเที่ยวชมถ้ำปะการังที่อยู่ในทะเลสาบกลางบหุบเขา เรือส่งถึงชายป่า เดินเข้าไปยังทะเลสาบในหุบเขาอีก 20-30 นาที ถึงทะเลสาบนั่งแพไม้ไผ่อีกต่อหนึ่งเพื่อไปยังปากถ้ำปะการัง มีเจ้าหน้าที่ของอุทยานพาเดินชม ปลอดภัย ถ้ำนี้เป็นถ้ำแห้งไม่มีลำธารไหลผ่านดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัยไม่มีน้ำป่า

ล่องแพไม้ไผ่กลับออกมายังจุดเดินเท้า เดินกลับออกมาลงเรือ นั่งเรือกลับมายังแพที่พัก 

เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

รับประทานอาหารกลางวัน  ( มื้อที่ 3 )

ออกจากแพที่พัก นั่งเรือไปชมวิวกุ้ยหลิน หรือแท่งหินกลางน้ำ แวะแพนางไพร ชมปลา ชมวิวหน้าแพที่มีวิวที่สวยงามเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์หลายเรื่อง

เดินทางกลับขึ้นสันเขื่อน

เดินทางไปที่พัก เชคอินเข้าที่พักบ้านสวนรีสอร์ท รีสอร์ทเล็กๆ ริมคลองที่อยู่ท่ามกลางสวนผลไม้  คลิกชมรีสอร์ท

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย จะนอนเล่นหน้าระเบียงบ้าน หรือจะเล่นน้ำหน้าที่พักก็ได้

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ   ( มื้อที่ 4 )

 

วันที่สาม     เชคเอาท์ - ซื้อของฝาก - ส่งขึ้นเครื่อง

7.30 น. รับประทานอาหารเช้า  ( มื้อที่ 5 )

09.30 น. เชคเอาท์ออกจากที่พัก เดินทางมุ่งสู่สุราษฎร์ธานี  พาแวะซื้อของฝาก

11.30 น. รับประทานอาหารกลางวันกันเองตามอัธยาศัย

12.00 น. ส่งเข้าสนามบิน

จบทริป....

 

กลับสู่ข้างบน

 

เรือที่ใช้  คลิกชมภาพ 

แพที่พัก- อาหาร  แพเป็นหลังๆ มีขนาดพักหลังละ 2 ท่าน และหลังละ 4 ท่าน แยกอยู่คนละโซน  คลิกชมภาพ

แผนที่จุดนัดพบ

อัตราค่าบริการ    รวม ที่พักนอนแพ 1 คืน  อาหาร 3 มื้อ ( กลางวัน,  เย็น, เช้า ) เรือนำเที่ยว คนนำทางเที่ยวถ้ำน้ำทะลุ เรือแคนนู

เป็นทริปเฉพาะกรุ๊ปส่วนตัวไม่ปนกับนักท่องเที่ยวอื่น   ( ตารางนี้เป็นราคาที่ใช้ได้จนถึงปัจจุบัน   ปรับราคาล่าสุดเมื่อ 07/03/2009 )

จำนวนสมาชิก 11 - 12 ท่าน 8 - 10ท่าน 6 - 7 ท่าน 5 ท่าน 4 ท่าน 3 ท่าน 2 ท่าน
ราคาท่านละ 2,600 2,700 3,000 3,300 3,700 4,200 5,000
               

*  นักท่องเที่ยวต่างชาติ คิดเพิ่ม 360 บาท ( ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติ )

ราคานี้รวม :

 • ค่าเรือพาเที่ยวอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อน

 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย

 • ค่าประกันอุบัติเหตุหมู่คณะ  ประกัน 200,000 บาท

 • อาหาร 5 มื้อตามระบุในโปรแกรม 

 • ค่าที่พักบนแพ 1 คืน  รีสอร์ทบนฝั่ง 1 คืน

สิ่งที่จะต้องเตรียมไป :

 • ไฟฉาย

 • ขนมทานเล่น

 • หมวกกันแดด

 

กลับสู่ข้างบน

การจองการสำรองที่นั่งและการโอนเงิน

การจองทริป  โอนเงินจองแพคเก็จทัวร์เต็มจำนวน หรือขั้นต่ำท่านละ  1,000 บาท   ที่เหลือจ่ายก่อนออกเดินทาง 15 วัน

การจอง

 • จำนวนเงินมัดจำในแต่ละทริปจะแจ้งไว้แต่ละโปรแกรมแล้ว
 • การจองจะสมบูรณ์ เมื่อมีการโอน เงินมัดจำ  และทางทัวร์ดอยได้รับแฟ๊กซ์เอกสารการโอนเงินแล้ว
 • เงินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ ชำระก่อนกำหนดการเดินทาง 15 วัน  เป็นอย่างช้า หากเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าผู้จองมีความประสงค์ยกเลิกการเดินทาง

เงื่อนไงการคืนเงิน

 • กรณีโอนเงินแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง  หักค่าเสียเวลาการจัดการ ท่านละ 100 บาท

เงินมัดจำส่วนที่เหลือจ่ายคืนดังนี้

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 21 วัน  จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด     

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน  จะคืนเงินให้ 50% ของเงินส่วนที่เหลือ

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่เกิน 14 วัน  ไม่คืนเงิน

หมายเหตุ : การคืนเงินจะโอนคืนให้ ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การยกเลิกทัวร์ โดยทางผู้จัด  -  โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทางไม่เกิน 3 วัน

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องเรียกร้อง ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  12/952

การตรวสอบทะเบียนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 

ตรวจสอบได้ง่ายๆ เพียง  คลิกลิ้งตรวจสอบ  จากนั้นใส่ชื่อ ทัวร์ดอย ในช่องผู้ประกอบการ

โอนเงินแล้ว ส่งแฟกซ์สลิบใบโอนเงิน พร้อมรายชื่อ เบอร์โทร มาที่  02-3472098  หรือสแกนสลิปแล้วส่งมาที่เมล tourdoi@gmail.com 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ---> เบอร์โทรติดต่อคลิกที่นี่

 

ในแฟ็กซ์ หรือ เมล กรุณาระบุ

 • โอนเงินมัดจำจองทริปไหน

 • แจ้ง  ชื่อ - นามสกุล  อายุ    เพื่อให้ทำประกันครับ

 • อาหารอะไรที่ทานไม่ได้

 • แจ้ง เบอร์โทรติดต่อกลับ เผื่อมีปัญหาใดๆ จะได้โทรติดต่อกันได้ 

 • หากต้องการเอกสารการรับเงินมัดจำ กรุณาระบุเบอร์แฟ๊กซ์มาด้วยเพื่อแฟ๊กซ์ใบรับเงินจองไปให้

กรณีกลัวโดนโกง   ผู้ซึ่งเพิ่งจะรู้จักเรามักจะโทรมาถามบ่อยๆ ว่า  " โอนเงินไปแล้วจะโกงหมั๊ย"  

แล้วผู้ที่จะโกงจะบอกหมั๊ยล่ะครับว่าจะโกง แล้วถ้าบอกว่าไม่โกงจะเชื่อหมั๊ยล่ะครับ  แล้วจะทำยังไงกันดี  ลองมาพิจารณากันด้วยเหตุผลดีกว่าหมั๊ย


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
เลขที่ 12/952

สบายใจได้ไม่ต้องกลัวโกง เพราะ

1. ทัวร์ดอยซื่อสัตย์จริงใจไม่เคยคิดจะโกงใคร  เปิดมาหลายปียังไม่เคยมีประวัติเสีย

2. ทัวร์ดอย เป็นทัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ใบอนุญาตเลขที่ 12/952

3. ทัวร์ดอยมีตัวตนจริง วางเงินประกันไว้กับ ททท หากโดนเบี้ยวสามารถร้องเรียนกับ ททท และเรียกร้องเงินคืนจาก ททท ได้

4. ทัวร์ดอยได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการประกวดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวปี 2547 ไม่โกงให้เสียชื่อแน่นอน

5. ด้วยเหตุผลต่างๆ ข้างต้น หากยังกลัว  เพื่อความสบายใจก็ไม่ต้องจอง


รางวัลทัวร์ยอดเยี่ยม
 ปี 2547

ภายในประเทศ

กลับสู่ข้างบน

สิ่งที่จะต้องเตรียมไป :

 • เสื้อกันหนาว

 • ขนมทานเล่น

 • หมวกกันแดด

 • ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

 • ยาประจำตัว และยาแก้แพ้ต่างๆ

 

กลับสู่ข้างบน

 

 

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Webmaster : tourdoi@gmail.com