ทัวร์ บริษัททัวร์

 

โปรแกรมท่องเที่ยวเชื่อมสายสัมพันธ์ไทย-ลาว

เที่ยวนครหลวงเวียงจันทน์  วังเวียง  -  หนองคาย

 

รายละเอียดของโปรแกรม

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน

 

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

21.00 น.  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

วันที่สองของการเดินทาง    หนองคาย – วังเวียงจันทน์ - วังเวียง

06.00 น. เดินทางถึงหนองคาย ทำภารกิจส่วนตัว 

รับประทานอาหารเช้า 

เดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ถึงด่านตรวจ คนเข้าเมือง สปป.ลาว ทำเอกสารผ่านแดน

เดินทางจากเวียงจันทน์ พาชมพระธาตุหลวง พระธาตุเก่าแก่ของลาวสีทองเหลืองอร่ามเป็นสัญญลักษณ์ของประเทศลาว ถ้าไปลาวพลาดได้ที่จะต้องไปไหว้สักการะ

 

จากนั้นพาแวะชมประตูชัย สร้างแบบฝรั่งเศสผสมลาว อันเป็นหมายเมืองของลาวที่ไปแล้วต้องแวะชม

พาชมหอพระแก้วเป็นวิหารเก่าแก่ที่เคยประดิษฐานพระแก้วมรกต

จากนั้นชมวัดสีสะเกด วัดสวยอีกแห่งหนึ่ง

รับประทานอาหารกลางวัน เป็นอาหารของคนไทยอร่อยถูกปากคนไทย

เดินทางมุ่งสู่วังเวียง ระหว่างทางจะผ่านเส้นทางภูเขาที่มีทิวทัศน์สวยงามมีบ้านเรือนของชาวลาวปลูกอยู่ริมทางให้เห็นเป็นระยะๆ

  

เดินทางถึงวังเวียงพาเชคอินเข้าที่พัก จากนั้นพาลงมาเดินเล่นชมวังเวียง พานั่งเรือล่องแม่น้ำซองชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่มีภูเขาหินปูนเป็นฉากเหมือนกุ้ยหลินจนได้ฉายาว่ากุ้ยหลินเมืองลาว

ขึ้นจากล่องเรือพาชมวิวพระอาทิตย์ตก ณ จุดชมวิว 

รับประทานอาหารค่ำ

หลังอาหารค่ำขอเชิญเพลิดเพลินกับการเดินถนนคนเดิน เลือกซื้อสินค้าหรือหาร้านเหมาะๆ นั่งฟังเพลงกันตามอัธยาศัย หรือจะไปสัมผัสบรรยากาศบาร์รำวงก็แจ่ม

วันที่สาม      ใส่บาตร - ตลาดเช้า - ถ้ำจัง

ตื่นแต่เช้าใส่บาตร และชมวิวทะเลหมอกที่ปกคลุมลำน้ำซอง

รับประทานอาหารเช้า

พาเที่ยวชมถ้ำจัง เป็นถ้ำที่สวยงามของวังเวียง การเดินทางจะต้องผ่านสะพานแขวนอันเป็นสัญญลักษณ์ของวังเวียง

เที่ยวถ้ำถ่ายรูปกันตามอัธยาศัย

ออกจากถ้ำจังพาไปชมวิวแม่น้ำซองทางด้านเหนือที่มีเรือนแพร้านค้าอยู่ริมฝั่งมีฝรั่งเล่นน้ำกระโดดสไลด์เด่อร์กันสนุกสนาน

กลับสู่ที่พัก เก็บสัมภาระเชคเอาท์คืนห้องพัก

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางกลับสู่นครหลวงเวียงจันทน์

ค่ำเดินทางถึงเวียงจันทน์พาเชคอินเข้าที่พัก

จากนั้นพาไปชมวิวริมแม่น้ำโขงชมสวนเจ้าอนุวงศ์เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ของลาวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนของชาวลาว ที่นิยมมาเที่ยวชม มานั่งเล่นยามเย็น

รับประทานอาหารค่ำ

หลังอาหารค่ำพาเที่ยวชมถนนคนเดินเวียงจันทน์ ชมสีแสงยามค่ำคืนของเวียงจันทน์ หรือหาร้านถูกใจนั่งฟังเพลงกันตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับบาร์รำวงก็มีให้บริการหลายแห่งล้วนสนุกสนานน่าประทับใจ

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

วันที่สี่   เวียงจันทน์ – หนองคาย – อุดร 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

9.00 น. ออกเดินทางจากที่พัก

พาแวะชมตลาดเช้า เดินชมบรรยากาศตลาดเช้าของเวียงจันทน์ เลือกซื้อสินค้าของฝากจากลาวกันตามอัธยาศัย เดินห้างที่ตลาดเช้ามีกระเป๋าผ้าฝ้าย ผ้าไหม และสินค้าแฮนเมคมากมาย จากนั้นเดินเที่ยวชมห้าง Mega Mall ห้างแห่งใหม่ใหญ่ที่สุดของลาว เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ

ออกเดินทางมุ่งสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ทำเอกสารผ่านแดน

เสร็จแล้วจอดให้แวะซื้อของที่ร้านค้าปลอดภาษี เรด 425 แบค 600 กว่า สวิง 800 นิดๆ เบียร์ 6 กป 149 บาท  โทรศัพท์หลากหลายยี่ห้อ กาแฟดาวเรือง และอื่นๆ อีกมากมาย

เดินทางข้ามมาถึงหนองคาย รับประทานอาหารกลางวัน 

พาไหว้หลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองหนองคาย

เดินทางกลับ

รับประทานอาหารค่ำ

23.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ  โดยสวัสดิภาพ

 

ราคาแพคเกจทัวร์ ท่านละ 5,900 บาท

ราคานี้รวม

1. รถตู้ Toyota Commutor  ตลอดการเดินทางจากประเทศไทย

2. ค่าผ่านแดน

3. ค่าห้องพัก 2 คืน ห้องแอร์  วังเวียง 1 คืน  เวียงจันทน์ 1 คืน

4. อาหาร 9 มื้อ

5. มัคคุเทศน์นำเที่ยว ไทย / ลาว

6. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท

 

สิ่งที่ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในโปรแกรม

2. ค่าภาษี  VAT7% กรณีต้องการเอกสารรับเงิน

 

กลับสู่ข้างบน 

 

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Webmaster : tourdoi@gmail.com