Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


รถตู้สำหรับทริป ทัวร์เชียงราย

ทุกทริปใช้รถตู้ TOYOTA หลังคาสูงรุ่นใหม่ VIP เบาะ 3 นั่ง จำนวนที่นั่ง 9 ที่

รับนักท่องเที่ยวจากสนามบินเชียงราย


Message 1

จอดรอนักท่องเที่ยวที่สามเหลี่ยมทองคำ


Message 2

จอดที่รีสอร์ทตอนเช้า


Message 3

จอดที่ลานจอดรถภูชี้ฟ้า เห็นทางขึ้นภูชี้ฟ้าอยู่ไกลๆ


Message 4

ที่ประตูสู่อินโดจีน ด่านพะเยา ขาลงจากภูชี้ฟ้า


Message 5

จอดแวะซื้อผ้าที่ตลาดผ้าภูซาง


Message 6

จอดรอนักท่องเที่ยวที่สุสานนายพลต้วน บนดอยแม่สลอง


Message 7

จอดรอที่หน้าร้านชา บนดอยแม่สลอง


Message 8

จอดที่รีสอร์ท ภูชี้ฟ้า


Message 9

ที่ลานจอดรถ เจดีย์สมเด็จย่า บนดอยตุง


Message 10

รถทัวร์ดอยที่รีสอร์ท ภูชี้ฟ้า


Message 11

จอดให้ซื้อของฝากบนดอยแม่สลอง นั่นไกด์ของเรา


Message 12

รถตู้ทัวร์ดอยคันขวา รถตู้นักท่องเที่ยวฝรั่งคันซ้าย


Message 13

รถตู้ทัวร์ดอย ที่วัดแห่งหนึ่งในเชียงแสน


Message 14

รถตู้ทัวร์ดอยบนลานจอดรถหน้าเจดีย์สมเด็จย่า


Message 15

รถทัวร์ดอยบนจอดที่ร้านขายชาบนดอยแม่สลอง


Message 16

รถตู้ของทัวร์ดอยทั้งสองคัน จอดที่รีสอร์ท ภูชี้ฟ้า


Message 17

รถตู้ทัวร์ดอยจอดรอนักท่องเที่ยวชมพระอาทิตย์ตก


Message 18

คนขับรถทำความสะอาดรถ รอนักท่องเที่ยวชมพระอาทิตย์ตก


Message 19

พระอาทิตย์กำลังจะตก


Message 20

พระอาทิตย์ตกแล้ว ได้เวลาพาไปรับประทานอาหารค่ำ  บรรยากาศร้านอาหาร

 

หน้าที่  1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7    <--  Previous  -+-   Next -->