ไร่แม่ฟ้าหลวง  ดอกไม้สวยๆ ครับ  ชมสวนดอกไม้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปชมภูเขา

ทริปท่องเที่ยว ภูชี้ฟ้า ผาตั้ง ดอยตุง  14-16 พ.ย. 2546   โดย กิ่วลม ณ ทัวร์ดอย

001 002 003 004 005
001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg
006 007 008 009 010
006.jpg 007.jpg 008.jpg 009.jpg 010.jpg
011 012 013 014 015
011.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg 015.jpg
016 017 018 019 020
016.jpg 017.jpg 018.jpg 019.jpg 020.jpg
021 022 023 024 025
021.jpg 022.jpg 023.jpg 024.jpg 025.jpg
026 027 028 029 030
026.jpg 027.jpg 028.jpg 029.jpg 030.jpg
031 032 033 034 035
031.jpg 032.jpg 033.jpg 034.jpg 035.jpg
036 037 038 039 040
036.jpg 037.jpg 038.jpg 039.jpg 040.jpg
041 042 043 044
041.jpg 042.jpg 043.jpg 044.jpg