เขาสก  เขื่อนรัชชประภา

เขาสก  เขื่อนรัชชประภา

็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย จุดที่เป็นไฮไลท์คือ เขื่อนรัชชประภา ทัศนียภาพโดยทั่วไปมีความสวยงามด้วยภาพของเกาะแก่งต่างๆ ที่ล้อมรอบด้วยหน้าผาเทือกเขาสูงปูน นอกจากวิวสวยแล้ว อุทยานแห่งชาติเขาสกยังมีความสวยงามอื่นๆ อีกมากมาย  ชมภาพความสวยงามของ เขาสก และ เขื่อนรัชชประภา ทั้งภาพชุด 1 และ ชุด 2 ชมกันครับ