เส้นทางเดินขึ้นภูลังกา เห็นยอดดอยสูงอยู่เบื้องหน้า

วิวบนยอดดอย     นักท่องเที่ยวบนภู    หน. สุชาติ พาชม   รองผู้ว่า พะเยา นำทีม