หัวหน้าฯ สุชาติ พาชมดอกประทัดดอยเผือก ไม้เด่นภูลังกา พันธุ์ไม้เด่นจากที่นี่ไปแสดงที่งานพืชสวนโลกถึง 13 ชนิด

ประทัดเผือก ใกล้ๆ    ใกล้เข้าไปอีก   วิวกับสายหมอก