ทัวร์อินเดีย  แคชเมียร์ เลห์ ลาดัค อินเดีย  Paradise on Earth Kashmir Leh Ladakh

Kashmir Leh Ladakh India

แคชเมียร์ เลห์ ลาดัคห์ อินเดีย

แหล่งท่องเที่ยวที่ลาดัคห์  

ลาดัคห์ Ladakh คือเมืองพุทธเก่าแก่เพียงแห่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ในดินแดนอินเดียซึ่งเป็นดินแดนต้นกำเหนิดพุทธศาสนา  ปัจจุบันลาดัค Ladakh เป็นส่วนหนึ่งของแคว้น Jammu Kashmir หรือ แคชเมียร์ตะวันออก ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย ทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับฑิเบต อยู่ห่างจากเมืองนิวเดลฮี  New Delhi 615 กิโลเมตร พื้นที่ทั้งหมดเป็นเทือกเขาสูง เมืองต่างๆ ของลาดัคกระจายอยู่ตามที่ราบหุบเขา มีเมืองเลห์ Leh เป็นเมืองหลวง ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 3,500 เมตร  ในขณะที่หลังคาโลกอย่าง ฑิเบต ตั้งอยู่บนระดับความสูง 3,700 เมตร ถ้าฑิเบตเป็นหลังคาโลก ลาดัค Ladakh ก็น่าจะเป็นชายคาที่ตั้งอยู่ต่ำกว่าฑิเบตเพียง 200 เมตร บางท่านให้สมญา Ladakh ว่า ฑิเบตน้อย ที่นี่มีความเหมือนฑิเบตแทบทุกด้าน ทั้งผู้คน เชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ทั้งวัดและวังเก่าที่มีความเป็นฑิเบต แม้กระทั่งผู้คนในปัจจุบันก็ยังมีความผูกพันธ์กับฑิเบต ตามโรงเรือนร้านค้าโรงแรมแทบทุกที่จะมีภาพท่านดาไลลามะ และโปสเตอร์ขนาดใหญ่ของเมือง ลาซา ซึ่งเป็นเมืองหลวงของฑิเบตติดไว้ให้เห็นอยู่ทั่วไป มองดูแล้วรู้สึกเหมือนว่า ฑิเบต คือเมืองหลวงของคนที่นี่จนผมลืมไปเลยว่าที่นี่คือ อินเดีย ผู้คนที่นี่หน้าตาออกไปทางฑิเบต และฑิเบต-อาหรับหรือแขกขาว

 
ตัวเมือง เลห์ Leh เมืองหลวงของ Ladakh แคชเมียร์ตะวันออก

แหล่งท่องเที่ยวที่ Leh Ladakh

 

 

หน้าแรกทัวร์ดอย

เที่ยวเมืองไทย