ทัวร์เชียงใหม่

ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง

แพคเกจทัวร์อีสาน ทะเลบัวแดง อุดรธานี  สกลนคร นครพนม มุกดาหาร พระธาตุพนม  เชียงราย  3 วัน 2 คืน   เริ่มจากกรุงเทพฯ 

 <<<  กลับไปหน้าแรกทัวร์เชียงใหม่        โปรแกรมการเดินทาง             ราคาแพ็คเกจทัวร            เบอร์โทรติดต่อ          กำหนดการเดินทาง

 

แพคเกจทัวร์เส้นทางท่องเที่ยวอีสานเหนือ ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน  รหัสทัวร์ BKK2

โปรแกรมท่องเที่ยวไหว้พระอีสานเหนือ  ทะเลบัวแดง - วัดป่าภูก้อน - วัดผาตากเสื้อ สกายวอล์ค – พระธาตุพนม – มหาเจดีย์ชัยมงคล

รายละเอียดของโปรแกรม

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

ออกเดินทาง ณ จุดนัดหมาย  รถออกที่ลานจอดรถ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีปลายทางบางซื่อ   แผนที่จุดขึ้นรถคลิกที่นี่   

วันที่สอง   

เช้าเดินทางถึงอุดร จัดการภารกิจส่วนตัว

รับประทานอาหารเช้า   ( มื้อที่ 1 )

เดินทางสู่ทะเลบัวแดง พาล่องเรือชมทัศนียภาพทะเลบัวแดงยามเช้า ชมดอกบัวสายที่พากันชูช่อบานสะพรั่งสีแดงสวยงาม ชมนกน้ำนานาชนิดที่พากันออกหากินในบึงบัว

   

รับประทานอาหารกลางวัน  ( มื้อที่ 2 )

เดินทางสู่จังหวัดหนองคาย พาแวะวัดหินหมากเป้ง ชมเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่เทสก์  เทสรังสี ไหว้รูปเหมือนหลวงปู่ และชมอัฏบริขารข้าวของเครื่องใช้ของหลวงปู่

   

จากนั้นเดินทางสู่วัดผาตากเสื้อ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงริมแม่น้ำโขง เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม ปัจจุบันทางวัดได้สร้างสกายวอล์คพื้นกระจกใสให้เดินออกไปชมวิวนอกแนวหน้าผา สวยงามและหวาดเสียว ชมวิวสองแผ่นดินไทย-ลาว จากนั้นพาเข้าไหว้พระในโบสถ์ที่สร้างอย่างสวยงาม ปัจจุบันทางวัดกำลังสร้างพระเจดีย์ ผู้ใดมีศัทธาขอเชิญร่วมทำบุญกันตามอัธยาศัย

   

พาไปเที่ยวชมวัดป่าภูก้อน เป็นวัดที่สวยงามที่ดังสุดๆ ในช่วงนี้ วัดสร้างอย่างสวยงามตั้งอยู่บนภูเขามีวิหารพระนอนหลังใหญ่ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระนอนหินอ่อนที่ใหญ่สุดของไทยแกะสลักจากหินอ่อนชิ้นเดียวยาวถึง 20 เมตร ใช้เวลาสร้างถึง 6 ปี ค่าใช้จ่ายกว่า 500 ล้านบาท ไหว้พระ ชมวิว ถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ   ( มื้อที่ 3 )

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

รับประทานอาหารเช้า (4)

ออกเดินทางมุ่งสู่จังหวัดสกลนคร พาแวะวัดป่าอุดมสมพร หรือวัดหลวงปู่ฝั้น เป็นวัดที่จำพรรษาของหลวงปู่ฝั่น อาจาโร ศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้จนมรณภาพ ภายในวัดมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฝั่น  อาจาโร ภายในเจดีย์มีรูปปั้นเหมือนองค์จริงของปู่ฝั่น  อาจาโร  และบรรจุดอัฐิธาตุและอัตถบริขารของหลวงปู่ พาคณะเข้าชมภายในเจดีย์กราบนมัสการขอพรหลวงปู่

 

รับประทานอาหารกลางวัน(5)

ไปวัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดที่สร้างโดยหลวงปู่เสาร์ กันตสีโลผู้เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่มั่น มีครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงหลายองค์มาจำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เลือกเป็นที่ละสังขารจะและจัดงานพระราชทานเพลิงศพที่นี่ และได้สร้างพระอุโบสถครอบบริเวณถวายเพลิงศพไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ พาชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ไหว้อัฐิธาตุหลวงปู่มั่นและชมเครื่องใช้อัฐบริขาร จากนั้นพาชมพิพิธภัณฑ์และไหว้เจดีย์หลวงปู่หลุย จันทรสาโร ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เมื่อหลังมรณะภาพแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่หลุยไว้ที่นี่เพือให้ได้อยู่ใกล้กับอาจารย์ของท่าน

       

เดินทางสู่อำเภอธาตุพนม พานมัสการพระธาตุพนม พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมความศัทธาทั้งคนไทยและลาว ทุกๆ วันจะมีประชาชนมากราบไหว้มิขาดสาย และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและเดินรอบพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล

   

เดินทางต่อสู่จังหวัดมุกดาหาร พาขึ้นหอแก้วมุกดาหาร ชมวิวทัศนียภาพสองฝั่งไทยลาวมีแม่น้ำโขงเป็นเขตแบ่งพรมแดน  นมัสการพระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

เข้าที่พักในเมืองมุกดาหาร

รับประทานอาหารค่ำ   ( มื้อที่ 6 )

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่      มุกดาหาร – วัดภูผาขาว – พระมหาธาตุเจดีย์ชัยมงคล

รับประทานอาหารเช้า  ( มื้อที่ 7 )

ออกจากที่พัก เดินทางไปยังอำเภอหนองสูงถิ่นภูไท พาเที่ยวชมวัดภูผาขาว ชมพระใหญ่แกะสลักบนหน้าผ้าหินที่ใหญ่ที่สุด ชมวิว ไหว้พระ ถวายสังฆทานกันตามศรัทธา

เดินทางต่อสู่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พาชมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล หรือเจดีย์พันล้าน พระเจดีย์ที่ก่อสร้างอย่างงดงามโดย หลวงปู่ศรี มหาวีโร พระเกจิอาจารย์ดังแห่งร้อยเอ็ด   พระเจดีย์สร้างด้วยศิลปกรรมร่วมสมัยผสมผสานระหว่างรูปแบบศิลปกรรมของพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ถือเป็นพระมหาเจดีย์ที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของไทย

   

เดินทางกลับ จอดแวะซื้อของฝาก รับประทานอาหารค่ำกันเองตามอัธยาศัย

 

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เวลาประมาณ  22.00 น.  ส่งที่ปั๊ม ปตท วิภาวดี เยื้องทางเข้า ม. หอการค้า

จบทริป....

 

 

กลับสู่ข้างบน

 

อัตราค่าบริการ    แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12 January, 2017

ท่านละ 5,700 บาท  กรุ๊ปเหมา 10 ท่าน 5,200 บาท / 9 ท่าน  5,400 บาท / 8 ท่าน 5,500 บาท

คืนแรกพักโรงแรมในตัวเมืองสกลนคร ห้องละ 2 ท่าน ,  คืนที่สองพักโรงแรมในตัวเมืองมุกดาหาร  ห้องละ 2 ท่าน  

เด็ก อายุตั้งแต่ 9 ขวบ คิดราคาเท่าผู้ใหญ่  /  เด็กต่ำกว่า 5-8 ขวบ ไม่เสริมเตียง ลด 1,000 บาท มีเบาะ / เด็กต่ำกว่า 4 ขวบ คิด 1,000 บาท ไม่มีเบาะ นั่งกับผู้ปกครอง

* ราคานี้เป็นทัวร์จอยทริป ออกทริปเมื่อมีสมาชิกสมทบรวมกันอย่างต่ำ 8 ท่าน

 

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

1. ค่ายานพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมโดยรถตู้หลังคาสูงปรับอากาศ  TOYOTA COMMUTER D4D

2. ค่าที่พัก 2 คืน  ตามรายละเอียดลิ้งภาพห้องพักตามที่ได้นำเสนอไว้ในโปรแกรม

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ  ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , น้ำอัดลม กาแฟ  เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง )

4. ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง กรณี เสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด ที่ได้ทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยตามข้อกำหนดของ พรบ ธุรกิจนำเที่ยว

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

6. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

7. ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

2. ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุนอกเหนือความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4 ด้านบน

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

 

รายชื่อผู้จองทัวร์     Uddate ล่าสุดเมื่อ  12 January 2017 17:09

คันที่ 1

ว่าง

ว่าง ว่าง

หน้ารถ

ว่าง ว่าง ว่าง
ว่าง ว่าง ว่าง

คันที่ ----

ว่าง

ว่าง ว่าง

หน้ารถ

ว่าง ว่าง ว่าง
ว่าง ว่าง ว่าง

 

กลับสู่ข้างบน

การจองการสำรองที่นั่งและการโอนเงิน

การจองทริป  โอนเงินจองแพคเก็จทัวร์ท่านละ  2,000 บาท   ที่เหลือจ่ายก่อนออกเดินทาง 15 วัน

การจอง

 • จำนวนเงินมัดจำในแต่ละทริปจะแจ้งไว้แต่ละโปรแกรมแล้ว
 • การจองจะสมบูรณ์ เมื่อมีการโอน เงินมัดจำ  และทางทัวร์ดอยได้รับแฟ๊กซ์เอกสารการโอนเงินแล้ว
 • เงินส่วนที่เหลือแจ้งให้โอนเมื่องทางคณะทัวร์สามารถออกเดินทางได้
 • การเลื่อนการเดินทางสามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปคิดค่าจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเลื่อนการเดินทางท่านละ 200 บาท และการแจ้งเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 15 วัน
 • การย้ายคัน เนื่องจากแต่ละทริปเปิดหลายคันและที่พักต่างกัน ดังนั้นก่อนจองควรพิจารณาทริปนั้นๆ ว่าถูกใจแล้วหรือไม่ การย้ายคันหลังจากจองแล้วคิดท่านละ 100 บาทเพื่อเป็นค่าดำเนินการ

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • กรณีโอนเงินแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง  หักค่าดำเนินการ ท่านละ 200 บาท

เงินมัดจำส่วนที่เหลือจ่ายคืนดังนี้

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 21 วัน  จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด     

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน  จะคืนเงินให้ 50% ของเงินส่วนที่เหลือ

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่เกิน 14 วัน  ไม่คืนเงิน

หมายเหตุ : การคืนเงินจะโอนคืนให้ ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การยกเลิกทัวร์ โดยทางผู้จัด  -  โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทางไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องเรียกร้อง ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/6999

โปรดระวังทัวร์ที่ใช้ชื่อเลียนแบบเพื่อให้ใกล้เคียง และบางครั้งทางรีสอร์ทและทีมงานรถแจ้งว่าเห็นคณะทัวร์ดอย ติดชื่อทัวร์ดอยซึ่งตรวจสอบแล้วไม่ใช่ทริปของทัวร์ดอย เรื่องนี้ทางเรากำลังตรวจสอบอยู่แต่ยังไม่เจอแบบจะๆ  จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ทัวร์ดอยแท้ๆ ต้องจองผ่านเวบนี้เท่านั้น ทางเราไม่เซลล์ไปวิ่งขายตามองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 

โอนแล้วให้กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มจองทัวร์ แล้วส่งมาที่เมล 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ---> เบอร์โทรติดต่อคลิกที่นี่

เอกสารรับจองจะส่งให้ทาง Email เท่านั้น

 

กรณีกลัวโดนโกง   ผู้ซึ่งเพิ่งจะรู้จักเรามักจะโทรมาถามบ่อยๆ ว่า  " โอนเงินไปแล้วจะโกงหมั๊ย"  

แล้วผู้ที่จะโกงจะบอกหมั๊ยล่ะครับว่าจะโกง แล้วถ้าบอกว่าไม่โกงจะเชื่อหมั๊ย  แล้วจะทำยังไงกันดี  ลองมาพิจารณากันด้วยเหตุผลดีกว่าหมั๊ย


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
เลขที่ 11-6999

สบายใจได้ไม่ต้องกลัวโกง เพราะ

1. ทัวร์ดอยซื่อสัตย์จริงใจไม่เคยคิดจะโกงใคร  เปิดมาหลายปียังไม่เคยมีประวัติเสีย

2. ทัวร์ดอย เป็นทัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ใบอนุญาตเลขที่  11-6999

3. ทัวร์ดอยมีตัวตนจริง วางเงินประกันไว้กับ ททท หากโดนเบี้ยวสามารถร้องเรียนกับ ททท และเรียกร้องเงินคืนจาก ททท ได้

4.  ด้วยเหตุผลต่างๆ ข้างต้น หากยังกลัว เพื่อความสบายใจ จะทำยังไงดี


รางวัลทัวร์ยอดเยี่ยม
 ปี 2547

ภายในประเทศ

กลับสู่ข้างบน

สิ่งที่จะต้องเตรียมไป :

 • เสื้อกันหนาว

 • หมวกกันแดด

 • ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

 • ยาประจำตัว และยาแก้แพ้ต่างๆ

กลับสู่ข้างบน

 

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ