ทัวร์เชียงใหม่

ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง
 

แพคเกจทัวร์เขื่อนรัชชประภา อช. เขาสก

แพคเกจทัวร์เขาสก เขื่อนรัชชประภา 2 วัน 1 คืน รอรับ ณ ท่าเรือเขื่อนรัชชประภา นอนแพ 1 คืน 

ล่องเรือชมวิวเขื่อนรัชชประภา นอนแพ 1 คืน

รายละเอียดของโปรแกรม

วันแรก        ล่องเรือ - เข้าพักที่แพ - พายเรือแคนนู - ล่องแพไม้ไผ่ - ถ้ำปะการัง

8.00 น. - 09.00 น. ทีมงานรอรับคณะนักท่องเที่ยว ณ บริเวณ จุดนัดพบบริเวณถนนสันเขื่อนรัชชประภา

ถึงท่าเรือเขื่อนรัชชประภา พานั่งเรือหางยาวล่องเรือชมวิวในอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนรัชชประภาไปแพที่พัก ระหว่างเส้นทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามของเขื่อนรัชชประภาที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาหินปูน เดินทางสู่จุดหมายคือแพที่พักในเขื่อน

หมายถึง นั่งเรือไป ระหว่างทางก็มองวิวที่เรือแล่นผ่านเป็นการล่องเรือชมวิว  ไม่ใชพาแวะขึ้นจุดชมวิว


คลิกชม


คลิกชม

เดินทางถึงแพ  เชคอินเข้าที่พัก จากนั้นขอเชิญพักผ่อนกับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม เดินเล่น ชมวิว ถ่ายภาพ พายเรือแคนนู เล่นน้ำ กันตามอัธยาศัย / ทุกกิจกรรมหมายถึง ทำขณะอยู่บนแพที่พัก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน     ( มื้อที่ 1 )

หลังอาหารกลางวันพานั่งเรือจากแพที่พักไปเที่ยวชมถ้ำปะการัง ชมทะเลใน หรือ ทะเลใน 500 ไร่ตามที่เข้าใจกัน โดยนั่งเรือไปถึงยังชายป่าจากนั้นเดินเท้าผ่านป่าเข้าไปยังทะเลใน ถึงทะเลใน นั่งแพไม้ไผ่ไปยังถ้ำปะการัง ขึ้นเที่ยวชมถ้ำ

* ถ้ำปะการังหมายถึง  ถ้ำที่ภายในมีหินงอกหินย้อยเป็นแง่งคล้ายปะการัง ไม่ใช่พาไปดำน้ำดูปะการังในถ้ำปะการัง


คลิกชม

ถึงจุดจอดเรือชายป่า ขึ้นฝั่ง เดินเท้าขึ้นเขาผ่านป่า ประมาณ 20-30 นาที ก็จะถึงทะเลใน ซึ่งจุดนี้เป็นทะเลสาบกลางหุบเขาที่ไม่มีทางออก การเข้าไปชมก็ต้องใช้วิธีการเดินผ่านป่าอย่างเดียว เมื่อไปถึงทะเลในก็พบกับที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยาน การเที่ยวชมถ้ำปะการังจะต้องนั่งแพไม้ไผ่และนำเที่ยวโดยเจ้าหน้าที่ของอุทยานซึ่งค่าใช้จ่ายรวมไว้ในโปรแกรมทัวร์หมดแล้ว พร้อมแล้วขอเชิญลงแพไม้ไผ่ชมทัศนียภาพทะเลในไปยังถ้ำปะการัง


คลิกชม


คลิกชม

ออกจากถ้ำ นั่งแพไม้ไผ่กลับออกมายังจุดเดิม เดินกลับออกมายังจุดจอดเรือ นั่งเรือกลับมายังแพที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย นอนเล่น เดินเล่น ชมวิว ถ่ายภาพ พายเรือแคนนู เล่นน้ำ กันตามอัธยาศัยอีกแล้ว / ทุกกิจกรรมหมายถึง ทำขณะอยู่บนแพที่พัก

   

18.30 น. รับประทานอาหารค่ำ     ( มื้อที่ 2 )

 

วันที่สอง     เชคเอาท์ - ชมวิวกุ้ยหลิน - ชมปลา ชมวิวแพนางไพร - ส่งกลับ

ตื่นมาสัมผัสบรรยากาศยามเช้า บางวันมีหมอกสวยๆ บางวันมีนกเงือกบินมาเกาะต้นไม้ที่ชายเกาะข้างแพ บางวันก็มีฝูงชะนีส่งเสียงร้องที่ป่าด้านหน้าแพ ก็แล้วแต่ธรรมชาติเอาแน่ไม่ได้

7.30 น. รับประทานอาหารเช้า  ( มื้อที่ 3 )

8.30 น.  ออกจากที่พัก นั่งเรือไปยังจุดชมวิวที่แพนางไพร ระหว่างเส้นทางเพลิดเพลินกับวิวที่สวยงาม แวะแพนางไพร ชมปลา ชมวิวหน้าแพที่มีวิวที่สวยงามเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์หลายเรื่อง

 
คลิกชม

ออกจากแพนางไพรไปชมวิวหินสามเกลอ หรือหินสามเส้า หรือบ้างก็เรียกว่ากุ้ยหลิน ชมวิวสวยๆ เก็บภาพสวยระหว่างเส้นทาง ถึงหินสามเกลอจอดให้ถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ หินสามเส้า หินสามเกลอ กุ้ยหลิน หมายถึงสถานที่เดียวกัน ไม่ใช่ พาไปแวะชมหินสามเส้า แล้วไปแวะหินสามเกลอ แล้วพาไปแวะกุ้ยหลิน 

เดินทางกลับขึ้นสันเขื่อน ถึงสันเขื่อนขึ้น  แยกย้ายกันเดินทางกลับ 

จบทริป....

กรณีลงเครื่องสาย 

 • กรณีถึงสันเขื่อนเช้ามาก สามารถเที่ยวตามโปรแกรมนี้ได้หรือสลับโปรแกรมวันแรกไปเที่ยวชมกุ้ยหลินและแพนางไพรก่อน จากนั้นไปแพที่พัก ช่วงบ่ายไปเที่ยวถ้ำปะการัง แล้วกลับมาเล่นน้ำ พายเรือแคนนูที่แพ วันรุ่งขึ้นเดินทางกลับสันเขื่อนแต่เช้า

 • หากเดินทางถึงเขื่อนก่อนเที่ยงหรือประมาณเที่ยงสามารถใช้โปรแกรมตามนี้ได้เลย

 • หากเดินทางถึงเขื่อนหลังเที่ยง ให้แวะรับประทานอาหารกลางวันมาให้เรียบร้อย โปรแกรมเที่ยวมีการสลับโปรแกรมโดยวันแรกพาแวะจุดชมวิวกุ้ยหลินและแพนางไพรก่อน จากนั้นไปแพที่พัก เล่นน้ำ พายเรือ พักผ่อน วันรุ่งขึ้นค่อยไปเที่ยวถ้ำปะการัง แล้วกลับมารับประทานอาหารกลางวันที่แพ จากนั้นเดินทางกลับ

สรุปแล้วทุกกรณีเที่ยวครบเหมือนกันแต่โปรแกรมสลับกัน

 

กำหนดการเดินทาง   กรุ๊ปเหมาไปได้ทุกวันถ้าที่พักว่าง  /  กรุ๊ปจอยรับจากสนามบินไม่มีบริการ

 

เรือที่ใช้พาเที่ยว

 

กลับสู่ข้างบน

 

ชมภาพบรรยากาศทริปเที่ยวเขื่อนรัชชประภา-เขาสก            Gallery 1          Gallery 2         Gallery 3         Gallery 4


แพที่พักโซน A-B คลิกชมรายละเอียด


แพที่พักโซน C-D คลิกชมรายละเอียด

อัตราค่าบริการ  

ราคาในตารางจัดให้พัก โซน A  , B,  C    /  กรณี พักโซน D ห้องน้ำในตัว เพิ่มท่านละ 500 บาท     

ทริปกรุ๊ปเหมาส่วนตัว  ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 09/11/2017

จำนวน / ท่าน

10 9 8 7 6 5 4 3 2

ราคาท่านละ

2,200 2,400 2,500 2,600 2,700 2,800 2,900 3,200 3,700
                   

หมายเหตุ นักท่องเที่ยวต่างชาติ คิดเพิ่มท่านละ 400 บาท

 *** เรือรับผู้โดยสารได้ลำละ 10 ท่าน ตามขนาดการจดทะเบียนของเรือ คลิกชมภาพเรือ

 

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

1. ค่าเรือท่องเที่ยวในเขื่อน

2. ค่าธรรมเนียมต่างๆ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย

3. ค่าที่พักบนแพ 1 คืน

4. อาหาร 3  มื้อตามระบุในโปรแกรม 

5. ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง กรณี เสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด ที่ได้ทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยตามข้อกำหนดของ พรบ ธุรกิจนำเที่ยว

6. ทีมงานพาเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

2. ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุนอกเหนือความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางตามที่แจ้งไว้ข้างต้น

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

 

สิ่งที่จะต้องเตรียมไป :

 • ไฟฉาย

 • ขนมทานเล่น

 • หมวกกันแดด

 

กลับสู่ข้างบน

ชมภาพบรรยากาศเที่ยวเขื่อนรัชชประภา

แพที่พัก นั่งเรือไปถ้ำปะการัง เที่ยวถ้ำปะการัง แพที่พัก ชมวิวกุ้ยหลิน ไปแพนางไพร นั่งเรือชมวิว
จุดชมวิวสันเขื่อน จุดชมวิวสันเขื่อน นั่งเรือไปแพ ไปแพนางไพร นั่งเรือชมวิว นั่งเรือกลับ ไปแพนางไพร
นั่งเรือไปแพ2 นั่งเรือไปแพ

 

การจองการสำรองที่นั่งและการโอนเงิน

การจองทริป  โอนเงินมัดจำท่านละ  500 บาท   เงินส่วนที่เหลือแจ้งให้ชำระเมื่อทัวร์ออกเดินทางได้

การจอง

 • จำนวนเงินมัดจำในแต่ละทริปจะแจ้งไว้แต่ละโปรแกรมแล้ว
 • การจองจะสมบูรณ์ เมื่อมีการโอน เงินมัดจำ  และทางทัวร์ดอยได้รับแฟ๊กซ์เอกสารการโอนเงินแล้ว
 • เงินส่วนที่เหลือแจ้งให้ชำระเมื่อทัวร์ออกเดินทางได้
 • การเลื่อนการเดินทางสามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปคิดค่าจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเลื่อนการเดินทางท่านละ 200 บาท และการแจ้งเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 15 วัน  และการเลื่อนทริปเลื่อนได้ไม่เกิน 3 เดือน นับจากกำหนดการเดินทางเดิม

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • กรณีโอนเงินแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง  หักค่าดำเนินการ ท่านละ 200 บาท

เงินมัดจำส่วนที่เหลือจ่ายคืนดังนี้

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 21 วัน  จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด     

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน  จะคืนเงินให้ 50% ของเงินส่วนที่เหลือ

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่เกิน 14 วัน  ไม่คืนเงิน

หมายเหตุ : การคืนเงินจะโอนคืนให้ ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การยกเลิกทัวร์ โดยทางผู้จัด  -  โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทางไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องเรียกร้อง ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/6999

โอนแล้วให้กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มจองทัวร์ แล้วส่งมาที่เมล 

คลิก   แบบฟอร์มจองทัวร์.doc  โหลดมากรอกแล้วส่งเมล      

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ---> เบอร์โทรติดต่อคลิกที่นี่

เอกสารรับจองจะส่งให้ทาง Email เท่านั้น

 

กรณีกลัวโดนโกง   ผู้ซึ่งเพิ่งจะรู้จักเรามักจะโทรมาถามบ่อยๆ ว่า  " โอนเงินไปแล้วจะโกงหมั๊ย"  

แล้วผู้ที่จะโกงจะบอกหมั๊ยล่ะครับว่าจะโกง แล้วถ้าบอกว่าไม่โกงจะเชื่อหมั๊ยล่ะครับ  แล้วจะทำยังไงกันดี  ลองมาพิจารณากันด้วยเหตุผลดีกว่าหมั๊ย


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
เลขที่ 11/6999

สบายใจได้ไม่ต้องกลัวโกง เพราะ

1. ทัวร์ดอยซื่อสัตย์จริงใจไม่เคยคิดจะโกงใคร  เปิดมาหลายปียังไม่เคยมีประวัติเสีย

2. ทัวร์ดอย เป็นทัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ใบอนุญาตเลขที่ 11/6999

3. ทัวร์ดอยมีตัวตนจริง วางเงินประกันไว้กับ ททท หากโดนเบี้ยวสามารถร้องเรียนกับ ททท และเรียกร้องเงินคืนจาก ททท ได้

4. ด้วยเหตุผลต่างๆ ข้างต้น หากยังกลัว  เพื่อความสบายใจก็ไม่ต้องจอง

กลับสู่ข้างบน

สิ่งที่จะต้องเตรียมไป :

 • ไฟฉายขนาดเล็กสำหรับใช้ยามค่ำคืน

 • น้ำดื่มสำหรับเดินไปเที่ยวถ้ำ และน้ำดื่มในห้องพักกรณีพักแพโซน A และ B / กรณีพักโซน C  และ D น้ำดื่มในห้องพักมีให้

 • หมวกกันแดด

 • ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

 • ยาประจำตัว และยาแก้แพ้ต่างๆ

 

กลับสู่ข้างบน 

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ