Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


น้ำตกทีลอซู 25-27 ม.ค. 2551

ชั้นน้ำตกชั้นบน ขึ้นได้ทุกชั้น เล่นน้ำได้ทุกแอ่ง


Message 1

น้ำตกทีลอซูวันนี้ ก็ยัง ok นะ


Message 2

ลงไปเล่นน้ำกัน


Message 3

น้ำในแอ่งน้ำตกเย็นมาก จะเล่นน้ำต้องระวังเป็นตะคิวด้วย


Message 4

ไกด์ของเราครับ


Message 5

เล่นน้ำกันตามอัธยาศัยครับ


Message 6

น้ำใสดีนะครับ


Message 7

ละอองหมอก


Message 8

แอ่งน้ำตกชั้นบน


Message 9

แอ่งน้ำตกชั้นล่าง ปริมาณน้ำไม่มากเหมือนฤดูฝน ไม่อันตราย น้ำใสอย่างที่เห็น


Message 10

เล่นน้ำแอ่งชั้นล่าง


Message 11

เล่นน้ำแอ่งน้ำตกชั้นล่าง


Message 12

ม่านน้ำตกชั้นล่าง


Message 13

เล่นน้ำ


Message 14

น้ำตกทีลอซู 26 ม.ค. 51


Message 15

ภาพสุดท้าย จบทริป


Message 16

ไปชมทิวลิปกันครับ


Message 17

ไปเที่ยวลาดัคห์กันครับ


Message 18

ไปเที่ยวปางอุ๋ง จ. แม่ฮ่องสอน กันครับ


Message 19

ไปเที่ยววัดร่องขุ่น จ. เชียงราย กันครับ


Message 20

เอาแอ๊ปเปิ้ลไปทานกันครับ เด็ดกันตามสบาย

 

หน้าที่  1  /  2  /  3  /    <--  Previous  -+-   Next -->