Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


ภาพจากทริป วัดร่องขุ่น  จ. เชียงราย

โบสถ์วัดร่องขุ่น สร้างโดย อ. เฉลิมชัย  โฆสิตพิพัฒน์  โดยมีแนวคิดที่จะให้ที่นี่เป็นเหมือนสวรรค์ที่สัมผัสได้

ภาพวัดร่องขุ่นในปัจจุบัน ธ.ค. 2550 ที่สร้างเกือบเสร็จสมบูรณ์


Message 1

วัดร่องขุ่นขณะที่กำลังสร้าง 2548


Message 2

โบสถ์วัดร่องขุ่นขาวสะอาดสวยงาม


Message 3

คณะนักท่องเที่ยวของทัวร์ดอย


Message 4

คณะนักท่องเที่ยวของทัวร์ดอย


Message 5

วัดร่องขุ่นกับสายหมอกยามเช้า


Message 6

ทางเดินเข้าโบสถ์ต้องผ่านปากของมาร มีเขี้ยวสองอัน มารนี่ก็เหมือนกับกิเลสในใจคน


Message 7

ด้านหน้าโบสถ์ที่งดงาม


Message 8

ลวดลายบนสะพานทางเดิน


Message 9

ลวดลายบนสะพานทางเดิน


Message 10

ลวดลายบนสะพานทางเดิน


Message 11

ด้านข้าง


Message 12

นักท่องเที่ยว ทัวร์ดอย


Message 13

ช่อฟ้าใบระกาหางหงษ์ที่ไม่เหมือนใคร


Message 14

ขาวสะอาด ลวดลายงดงาม


Message 15

ทางลงด้านข้าง


Message 16

บนสะพานทางเดินเข้าโบสถ์


Message 17

อาคารสีทองเหลืองอร่าม นี่คือส้วม อย่าเผลอไปไหว้เข้าล่ะ อายเค้า


Message 18

อาจารย์เฉลิมชัย ผู้สร้างวัดร่องขุ่น กำลังพูดคุยให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัดร่องขุ่น


Message 19

การ์ดหน้าสะพานทางขึ้นคอยดักกิเลสไม่ให้ผ่านเข้ามาที่โบสถ์


Message 20

นี่คือปากมาร ข้างล่างคือขุมนรก แต่ก่อนมีไม่กี่มือ ตอนนี้มีเยอะขึ้น

 

หน้าที่  1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7  / 8  <--  Previous  -+-   Next -->