บริษัททัวร์

 

เชียงราย สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย

 

เทศกาล-ประเพณี

ธุรกิจท่องเที่ยว

โรงแรม - ที่พัก

ร้านอาหาร

รถเช่า

โปรแกรมทัวร์

เที่ยวเชียงราย สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย

เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนขนาบทั้งด้านฝั่งตะวันออกเและฝั่งตะวันตก โดยมีที่ราบอยู่ตรงกลางเริ่มจากเหนือสุดไล่ลมาจนถึงจังหวัดพะเยา   เทือกเขาฝั่งตะวันตกมี สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงคือ ดอยแม่สลอง ดอยตุง  เทือกเขาฝั่งตะวันออก  สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงคือ ภูชี้ฟ้า  เชียงรายเป็นจุดแรกที่แม่น้ำโขงไหลเข้ามายังดินแดนของประเทศไทยคือที่สามเหลี่ยมทองคำ อ. เชียงแสน และไหลออกจากประเทศไทยอีกครั้งในจังหวัดเชียงราย ที่อำเภอ เวียงแก่น  การมาของ แม่น้ำโขงเป็นที่มาของ สถานที่ท่องเที่ยว คือ สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเป็นจุดบรรจบกัน 3 ประเทศคือไทย ลาว พม่า ปัจจุบันเป็น แหล่งท่องเที่ยว ที่น่าสใจที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจไปเที่ยวกันมาก  ที่อำเภอ เชียงแสน มี สถานที่ท่องเที่ยว ทางโบราณสถานมากมาย และมี ทะเลสาบเชียงแสน เป็น สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และ เป็นแหล่งดูนก ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ เชียงรายยังมีแหล่งชอปปิ้งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจกันมากคือ แม่สาย เป็น จุดเหนือสุดแดนสยาม ข้ามฝั่งพม่าไปก็จะเป็นแหล่งชอปปิ้งที่คนไทยชอบข้ามไปเที่ยวคือ ตลาดท่าขี้เหล็ก  นอกจากนี้เชียงรายยังมี Unseen คือ พระขี่ม้าบิณบาต

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด เชียงราย

มีพื้นที่ทั้งหมด 11,678  ตารางกิโลเมตร   แบ่งการปกครองเป็น 16 อำเภอ และอีก 2 กิ่งอำเภอ ได้แก่  อ. เมือง  อ.แม่สาย  อ.เชียงแสน  อ.เชียงของ  อ. เวียงป่าเป้า  อ. เทิง  อ. เวียงแก่น  อ. ป่าแดด  อ.พาน  อ.แม่สรวย   อ.เวียงชัย  อ.แม่จัน   อ.พญาเม็งราย   อ.ขุนตาล   อ.แม่ฟ้าหลวง  อ.แม่ลาว   กิ่ง อ. เวียงเชียงรุ้ง  และกิ่ง อ. ดอยหลวง

วีดีโอ

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงราย  แยกตามอำเภอ หรือเส้นทางท่องเที่ยวสายหลัก

อำเภอเมือง และใกล้เคียง 01
1.1  วัดพระแก้ว เชียงราย
1.2  วัดพระสิงห์ เชียงราย
1.3 
อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช
1.4 
น้ำตกห้วยแก้ว
1.5 
วัดพระธาตุดอยจอมทอง
1.6  วัดงำเมือง
1.7  วัดกลางเวียง
1.8  วัดร่องขุ่น
ข้อมูลท่องเที่ยว  คลิกที่นี่

--------------------------------------
อำเภอแม่ฟ้าหลวง  02
2.1  พระตำหนักดอยตุง  
2.2  สวนแม่ฟ้าหลวง
2.3  เที่ยวสวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง
2.4 
พระธาตุดอยตุง
2.5  ดอยแม่สลอง
2.6  พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินฯ
2.7  ทุ่งบัวตองดอยหัวแม่คำ
2.8  หมู่บ้านชาวอาข่าหล่อชา

ข้อมูลท่องเที่ยว  คลิกที่นี่

อำเภอแม่จัน 03
3.1 
วัดถ้ำป่าอาชาทอง
3.3 
ไร่ชาแม่จัน
3.4 
ลานทองวิลเลจ
ข้อมูลท่องเที่ยว  คลิกที่นี่

รีสอร์ท บ้านเคียงฟ้า

-------------------------------------
อำเภอแม่สรวย 04
4.1  ดอยช้าง
4.2  ป่าซะกุระดอยช้าง 5แสนต้น
4.3  เขื่อนแม่สรวย วิวสวยมาก
4.4  วัดพระเจ้าทองทิพย์

---------------------------------
อำเภอพาน 05
5.1 
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง
5.2  พระธาตุจอมแว่
ข้อมูลท่องเที่ยว  คลิกที่นี่

อำเภอแม่สาย 06
6.1  แม่สาย
6.2  วัดพระธาตุดอยเวา
6.3  สามเหลี่ยมทองคำ
6.4  พระเจ้าสี่แผ่นดิน
6.5  ตุงทองเฉลิมพระเกียริต
6.6 
ล่องเรือแม่น้ำโขง
ข้อมูลท่องเที่ยว  คลิกที่นี่

--------------------------------
อำเภอเทิง 07
7.1 
ภูชี้ฟ้า
7.2  ดอยผาหม่น
ข้อมูลท่องเที่ยว  คลิกที่นี่

---------------------------------
อำเภอเวียงแก่น 08
8.1 
ดอยผ้าตั้ง 
8.2  หมู่บ้านจีนยูนานดอยผาตั้ง

อำเภอเชียงแสน 09
9.1  
ทะเลสาบเชียงแสน
9.2   วัดพระธาตุผาเงา
9.3   วัดพระธาตุเจดีย์หลวง
9.4   พิพิธภัณฑ์ฯชียงแสน
9.5   วัดพระธาตุจอมกิตติ
9.6   วัดป่าสัก
9.6   วัดพระเจ้าล้านทอง
9.7   วัดพระธาตุภูเข้า
9.8   วัดพระธาตุสองพี่น้อง
9.9   พระบรมธาตุพุทธนิมิตรเจดีย์
9.10 พระอุโบสถสวย
9.11 สามเหลี่ยมทองคำ
9.12
หอฝิ่น
ข้อมูลท่องเที่ยว  คลิกที่นี่
ชมภาพทริปเที่ยวเชียงราย ของทัวร์ดอย
ทริป ภูชี้ฟ้า  1 พ.ย. 2546

ทริป ดอยตุง เชียงแสน ภูชี้ฟ้า 14-14 พ.ย. 2546

ทริป ดอยตุง เชียงแสน ภูชี้ฟ้า 19-21 พ.ย. 2546

ทริป ดอยตุง เชียงแสน ภูชี้ฟ้า 10-12 ก.พ. 2548

ทริป ดอยตุง เชียงแสน ภูชี้ฟ้า 28-30 พ.ย. 2546

ทริป ดอยตุง เชียงแสน ภูชี้ฟ้า 5-7 ธ.ค.  2546

การเดินทาง :

ทางรถยนต์

จากกรุงเทพฯ มีเล้นทางหลักไปยังจังหวัดเชียงราย 2 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯ ให้เส้นทางถนนสายเอเซียมุ่งสู่นครสวรรค์ จากนครสวรรค์แยกซ้ายไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน หรือที่เรียกว่า สายเก่า วิ่งตามเส้นทาหลวงหมายเลข 1 ไปเรื่อยๆ ผ่านกำแพงเพชร ตาก ลำปาง พะเยา เข้าตัวเมืองลำปาง

เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯ มุ่งสู่พิษณุโลก เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางเลขที่ 12 จนถึงสี่แยกให้เลี้ยงซ้ายขึ้นไปตามทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านจังหวัดแพร่ จนถึง อ. ร้องกวาง ให้เลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางหมายเลข 103 ผ่านจังหวัดพะเยาเข้าสู่จังหวัดเชียงราย

เส้นทางอื่นๆ จากกรุงเทพฯ มุ่งสู่เชียงใหม่ ขึ้นไปฝาง จากฝางตัดออกท่านตอน ขึ้นไปทางดอยแม่สะลอง หรือตัดเข้าอำเภอแม่จัน  หรือจากเชียงใหม่แยกขวาไปตามเส้นทางดอยสะเก็ดผ่านอำเภอแม่สรวยเข้าเชียงราย

ทางรถโดยสารประจำทาง

มีรถประจำทางทั้งรถธรรมดาและปรับอากาศ บริการระหว่างกรุงเทพฯ-เชียงรายทุกวัน วันละหลายเที่ยว  ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 11 ชั่วโมง รายละเอียดสอบถามได้ที่ สถานีขนส่งสายเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2  รายละเอียดรถทัวร์สายเหนือ คลิกที่นี่

ทางรถไฟ

ยังไม่มีรถไฟไปถึงเชียงราย หากต้องการนั่งรถไฟจะต้องไปลงเชียงใหม่แล้วต่อรถไปเชียงรายอีกต่อหนึ่ง

ทางเครื่องบิน   ( เวลาเที่ยวบินอาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละเดือน )

การบินไทย มีเที่ยวบินวันละ 4 เที่ยวบิน

เที่ยวไป เที่ยวแรก  08.25 น. เที่ยวสุดท้าย 18.30 น.

เที่ยวกลับ เที่ยวแรก  10.30 น. เที่ยวสุดท้าย 20.35 น.

  สายการบิน วันทูโก วันละ 1 เที่ยวบิน งดบินชั่วคราว

เที่ยวไป  14.40 น.  เที่ยวกลับ  16.40 น.

   นกแอร์  งดบินชั่วคราว

   แอร์เอเซีย  วันละ 2 เที่ยวบิน

เที่ยวไป  06.40 น. และ  19.35 น.   เที่ยวกลับ  8.20 น., 21.15 น.

ประชากร   ข้อมูลสำรวจปี 2544   จำนวน  1,265,530  คน

อาณาเขต :

ทิศเหนือ จรดรัฐเชียงตุงของสหภาพพม่า
ทิศใต้ จรดจังหวัดพะเยา
ทิศตะวันออก จรดประเทศลาว
ทิศตะวันตก จรดจังหวัดเชียงใหม่

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
ตำรวจท่องเที่ยว 053-717-779
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถ.สนามบิน 053-793048
สถานีขนส่งเชียงราย 053-711224
ททท  เชียงราย 053-744674-5
สายด่วนท่องเที่ยว 1672
สมาคมท่องเที่ยวเชียงราย 053-711-062

รวม โรงแรม รีสอร์ท ที่พักทั่วไทย  คลิก

 

ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ เฉพาะในกลุ่มของท่านเอง  8 -16 ท่าน  กำหนดวันเดินทางตามความสะดวกของท่าน

Copyright © 2005 Tourdoi.com All Rights Reserved.