ดดด

สิบสองปันนา เชียงรุ้ง เยือนถิ่นชาวไต  ประเทศจีน

สาวชาวไตที่กาหลั่นป้า   ชมภาพเที่ยวหมู่บ้านกาหลั่นป้า

ประเทศจีน มีพื้นที่กว้างใหญ่มหาศาลเป็นจุดกำเนิดของชนชาติต่างๆ มากมาย ชนชาติที่ยิ่งใหญ่ของจีนคือชาวฮั่นและชาวมองโกลซึ่งผลัดกันเป็นใหญ่ปกครองประเทศ สองชนชาตินี้ต่อสู้กันมาอย่างต่อเนื่องจนนำมาสร้างหนังได้แบบไม่รู้จบ  นอกจากชาวจีนแล้วยังมีชนชาติหนึ่งที่หน้าแบบคนไทย มีภาษาพูดแบบคนไทย มีประเพณี และวัฒนธรรมแบบคนไทยอาศัยอยู่ทางตอนใต้มาตั้งแต่เมื่อหลายพันปีก่อนพวกนี้เรียกตัวเองว่าชาวไต ครั้งหนึ่งชาวไตเคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่แต่รักสงบ สุดท้ายก็มิอาจจะต้านทานต่อกองทัพที่ยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิจิ๋นซีได้ จึงต้องถอยร่นหนีภัยสงครามลงมาหาพื้นที่สงบทางใต้ พื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเต็มไปด้วยเทือกเขาสลับสับซ้อนยากต่อการเดินทาง เส้นทางที่นำมาสรรพชีวิตมากมายคือแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางอพยพเป็นเส้นทางคมนาคมตั้งแต่ในอดีตเมื่อหลายพันปีจึนถึงปัจจุบัน  ชาวไตส่วนหนึ่งอพยพเข้าไปอยู่บริเวณพื้นที่ราบลุ่มบริเวณฝั่งขวาแม่น้ำโขง ส่วนหนึ่งอพพยเข้าไปทางตอนเหนือของพม่า ส่วนหนึ่งอพยพลงใต้มาตามลำน้ำโขงแล้วตั้งบ้านเรือนบริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำโขงโดยยึดที่ราบบริเวณเมืองเชียงแสนเป็นจุดศูนย์กลางแล้วตั้งอาณาจักรขึ้น  แต่ก่อนพื้นที่สุวรรณภูมิแห่งนี้เป็นเขตอิทธิพลของพวกขอมจึงถูกขอมรุกราน ชาวไตจึงต้องอพยพอีกครั้งหนึ่งโดยมาตั้งเป็นอาณาจักรเล็กๆ ตั้งแต่ตอนเหนือจรดใต้ตีกันไปตีกันมา ท้ายสุดก็รวบรวมเป็นปึกแผ่นตั้งเป็นประเทศอยู่ทุกวันนี้  แต่ก่อนคนไทยเรามีชื่อเรียกว่า สยาม เพิ่งจะมาเปลี่ยนเป็น  ไทย  เมื่อครั้งสมัยจอมพล ป นี่เอง

ยังมีชาวไตส่วนหนึ่งอพยพลงมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยบริเวณใต้สุดของอำนาจจีน โดยกระจายตัวอยู่ทั่วไปในบริเวณที่ราบลุ่มริมฝั่งโขง  เมื่อรวมตัวกันเป็นปึกแผ่นจึงได้สร้างอาณาจักรเล็กๆ ขึ้นโดยมีสิบสองปันนาเป็นศูนย์กลาง มีภาษาพูดที่เป็นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็นชนชาติไต อาณาจักรสิบสองปันนามีความเจริญรุ่งเรืองมีกษัตริย์ปกครองต่อเนื่องยาวนาน แต่ไม่อาจต้านทานความยิ่งใหญ่ของจีนได้จึงต้องเป็นส่วนหนึ่งของจีน  เคราะห์ซ้ำกรรมชัดในยุคต่อมาคอมมิวนิสต์ยึดประเทศจีนได้สำเร็จมีผลทำให้แหล่งอารยธรรมเก่าแก่โดยทำลายลงอย่างสิ้นเชิง

ทัศนียภาพรอบเมืองสิบสองปันนาล้อมรอบด้วยภูเขา
ชมวิวเมืองสิบสองปันนา คลิกที่นี่

จนกระทั่งเข้าสู่ยุคปัจจุบัน การคมนาคมสะดวกทำให้ผู้คนเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ ได้สะดวก   และแล้วคนไทยก็ต้องประหลาดใจเมื่อได้พบกับคนจีนทางตอนใต้ที่หน้าตาคล้ายคนไทย  สื่อสารกันด้วยภาษาที่มีสำเนียงแบบภาษาไทย และคำบางคำเป็นคำในภาษาไทย  สืบสาวไปมาได้ความว่าพวกเขาเหล่านั้นคือชาวไต มีศูนย์กลางอยู่ที่สิบสองปันนาใต้สุดของจีน เมื่อได้ไปเยือนยิ่งต้องประหลาดใจเพราะว่านอกจากภาษาที่สื่อสารกันรู้เรื่องแล้วยังมีขนมธรรมเนียมประเพณีแบบเดียวกัน อาหารการกินก็คล้ายกัน  เครื่องดนตรีแบบเดียวกับของไทย เครื่องดนตรีหลักคือกองยาว แล้วยังมีเครื่องดนตรีอื่นๆ อีกหลายชนิดที่เป็นเครื่องดนตรีแบบพื้นเมืองของไทย  ประเพณีต่างๆ ก็เหมือนของไทยไม่ว่าจะเป็นประเพณีสงกราณต์ การเข้าพรรษา แล้วยังมีการแข่งเรือยาวเหมือนเราด้วย  แต่ที่โดดเด่นที่สุดคือเรื่องของภาษาและสำเนียงการของภาษา  สิบสองปันนาเคยเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ 700  กว่าปีก่อนที่จะเกิดอาณาจักรสุโขทัย  ชาวไตมีภาษาเขียนเป็นของตนเองมาแต่โบราณเป็นภาษาเขียนที่ไม่มีความคล้ายกับภาษาไทยเลยแม้แต่น้อย แต่สำเนียงของภาษาถ้าฟังแบบผิวเผินโดยไม่สนใจความหมาย สำเนียงภาษาไทยเราดีๆ นี่เอง  ภาษาพูดของชาวไตจำนวนมากที่เป็นคำแบบไทยๆ แต่เป็นภาษาไทยแบบโบราณบางคำก็ไม่สามารถฟังออก คงจะเป็นเพราะวิวัฒนาการทางภาษาทำให้คำบางคำเปลี่ยนแปลงไป  อย่างสมัยโบราณสมัยพ่อขุนรามคำแหงคำว่า ค่ะ ก็ไม่มีใช้ แต่ภาษาไทยปัจจุบันมีคำว่า " ค่ะ "  ใช้เป็นคำสุภาพแทนคำว่า " เออ " แต่ชาวไตก็ยังใช้คำว่า " เออ " อยู่เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นหากไปบอกเด็กว่า  " หนูๆ ของถ่ายรูปหน่อยนะคะ"  แล้วเด็กน้อยตอบว่า " เออ " ก็ไม่ต้องตกใจ  สำหรับคำหลักอย่างการนับเลขหนึ่งถึงสิบก็ยังเหมือนเดิม เหมือนภาษาไทยทุกประการ 
ล่องเรือแม่น้ำโขงเป็นอีกเส้นทางหนึ่งในการไปเมืองสิบสองปันนา  ตลอดเส้นทางที่สวยมาก  การล่องเรือแม่น้ำโขงไปสิบสองปันนาไม่ใช่เพียงแค่การเดินทางเพื่อไปให้ถึงจุดหมาย หากแต่เป็นการท่องเที่ยวอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะทัศนีภาพตลอดเส้นทางสวยงามและเป็นธรรมชาติมาก   คลิกชมภาพ   คลิกที่นี่
หากเรามองดูเพื่อนบ้านๆ รอบๆ ไทยเรา เช่น ลาว เขมร มอญ พม่า ไทยใหญ่    ลาวถึงแม้จะมีภาษาที่สื่อสารกันได้แต่สำเนียงของภาษาไม่ใช่ภาษาไทย  ภาษาเขมรไม่มีความเหมือนภาษาไทยเลยแม้แต่น้อย จะมีก็แต่เพียงบางคำที่เรานำคำของเขามาใช้  ภาษามอญ ถึงแม้มอญจะมีความใกล้ชิดกับคนไทยมาตั้งแต่ในอดีตแต่ภาษามอญกับภาษาไทยต่างกันโดยสิ้นเชิง ยิ่งภาษาพม่าไม่ต้องพูดถึงไม่มีความเหมือนภาษาไทยแม้แต่น้อย  สำหรับภาษาไทยใหญ่ถึงแม้จะมีบางคำที่ตรงกับภาษาไทยแต่สำเนียงของภาษาไม่ใช่ภาษาไทย  สำหรับสิบสองปันนากับไทยเราอยู่ไกลกัน การเดินทางไปมาหาสู่กันในอดีตเมื่อพันปีที่แล้วเป็นเรื่องยากลำบาก แต่ทำไมเรามีภาษาพูดที่เหมือนกัน สำเนียงเดียวกัน วัฒนธรรมคล้ายกัน หน้าตาก็คล้ายกัน จะเป็นเหตุผลอื่นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่เพราะว่าเราคือชนชาติเดียวกัน เพียงแต่บรรพบุรุษรุ่นใหม่ของเราไม่ยอมหยุดอยู่กับที่ ชอบแสวงหาสิ่งใหม่ๆ ที่ดีกว่าโดยอพยพลงใต้รวมตัวกันเป็นปรึกแผ่นขีบไล่อิทธิพลขอมจากไปจากพื้นที่แล้วตั้งบ้านแปลงเมือง และพัฒนาเรื่อยมาจนเป็นไทยอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
สิบสองปันนาวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีน อยู่ในฐานะชนกลุ่มน้อย จีนให้สิทธิชาวสิบสองปันนาปกครองตนเองโดยจีนช่วยวางระบบสำคัญทางเศรษฐกิจ สร้างถนนหนทางเชื่อมโยงเหนือใต้เพื่อให้สิบสองปันนาเป็นเมืองท่องเที่ยว  จากแม่สายสามารถเดินทางโดยรถยนต์ผ่านพม่าเข้าสิบสองปันนาได้ จากสิบสองปันนามีถนนต่อไปยังคุณหมิง หรือแยกขวาไปลาวทะลุออกไปยังเวียดนามได้ นอกจากถนนแล้วจีนยังได้สร้างท่าเรือที่สิบสองปันนา ได้พัฒนาแม่น้ำโขงให้เป็นเส้นทางสัญจรทางน้ำ ปัจจุบันนี้การเดินทางไปสิบสองปันนาจึงสะดวกสบายไปได้ทั้งทางอากาศ ทางรถยนต์  และทางเรือ  ทางด้านแหล่งท่องเที่ยวของสิบสองปันนา จีนได้สร้างถนนเข้าไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทุกแห่ง  ได้สร้างกระเช้าข้ามแม่น้ำโขงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่  สำหรับจุดเด่นของสิบสองปันนาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยคือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การไปเที่ยวเหมือนการกลับไปเยี่ยมญาติที่ต่างจังหวัดยังไงยังงั้น
การนั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามแม่น้ำโขงไปยังจุดชมวิวที่ภูเขาลิง เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจของสิบสองปันนา  ชมภาพคลิกที่นี่

น้องสาวชาวไต คลิกชมภาพใหญ่

พาเที่ยวชมสวนนกยุง นกยูงอยู่ในป่า  พอเป่านกหวีดเรียกก็บินว่อนออกมาจากป่า สุดยอดมาก  คลิกชมภาพครับ

กิจกรรมท่องเที่ยวที่สิบสองปันนามีหลายอย่างว่างๆ จะทยอยนำลงให้ชมกันนะครับ ชมวิว ชมบ้าน ชมเมือง พาท่องราตรีที่สิบสองปันนา พาเที่ยววัดไหว้พระ พาไปดูสาวสวยๆ   ชมไปเรื่อยๆ

คลิกฟังเพลงที่เธอกำลังร้อง ที่นี่ครับ

Copyright © 2005 Tourdoi.com All Rights Reserved.

โปรแกรมท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ

เขาสก - เขื่อนรัชชประภา

ทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ดอยตุง

แค้มปิ้งโรแมนติก ดอยผ้าห่มปก และ ดอยผ้าห่มปก + ดอยอ่างขาง

น้ำตกทีลอซู น้ำตกที่สวยที่สุดแห่งป่าอุ้มผาง