สิบสองปันนา  เชียงรุ้ง ชาวไต  ล่องเรือแม่น้ำโขง เรือเจ้าชายแม่น้ำโขง เที่ยวสิบสองปันนา ทัวร์สิบสองปันนา เรือไปสิบสองปันนา กาหลั่นป้า

หน้าแรก...ทัวร์ดอย      ติดต่อกับเรา :  kiwlom@yahoo.com      |     02-3472096

 เที่ยวสิบสองปันนา


คลิกฟังเพลงที่เธอร้อง

โปรแกรม 3 คืน  / 4 วัน  กรุงเทพฯ - เชียงรุ้ง- กรุงเทพฯ  ( ไปเครื่อง - กลับเรือ )

กำหนดการเดินทาง

เดือนกันยายน

27-30 เต็ม

เดือนตุลาคม

4-7,11-14,18-21,25-28

เดือนพฤศจิกายน

1-4,8-11,15-18,22-25,29-2

เดือนธันวาคม

6-9,13-16          คลิกตรวจสอบที่นั่งว่าง

รายละเอียดโปรแกรม              งดขายชั่วคราว รอเชคราคาใหม่เนื่องจากตั๋วเครื่องบินขึ้นราคา

วันที่ 1

กรุงเทพ ฯ – เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา)

10.00 น.

พร้อมกันที่ท่าอากาศยานกรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก สายการบิน Bangkok Airways

11.40 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Bangkok Airways เที่ยวบินที่ PG628 แวะรับผู้โดยสารที่เชียงใหม่

13.40 น.

ออกเดินทางจากเชียงใหม่มุ่งสู่สิบสองปันนา จีน  เครื่องบินเป็นเครื่องบินใบพัดเหมือนดังในภาพ ข้อดีคือบินด้วยเพดานบินไม่สูงมากนักทำให้นักท่องเที่ยวได้ชมทัศนียภาพของภูมิประเทศเบื้องล่างได้อย่างจุใจ ภูมิประเทศเบื้องล่างเต็มไปด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน และเห็นแม่น้ำโขงไหลตัดผ่านไปกลางขุนเขา เครื่องบินจะบินเหนือแม่น้ำโขงในเขตน่านฟ้าประเทศลาว

 
เดินทางโดยเครื่องลบินลำนี้                                                                      

16.10 น.

เดินทางถึงสนามบินเมืองเชียงรุ้ง ก่อนจะถึงเชียงรุ้งนักท่องเที่ยวจะตื่นตากับทัศนียภาพเบื้องล่าง จากเทือกเขาที่สลับซับซ้อนจะเห็นที่ราบที่กว้างใหญ่อยู่ริมแม่น้ำโขง นั่นคือ กาหลั่นป้า ซึ่งเราจะได้ไปเยือนในวันพรุ่งนี้ วันนี้ชมทางอากาศไปก่อน  เลยจากกาลั่นป้าจะเห็นเทือกเขาสีเขียวจนเข้ม ภูเขามีลักษณะเหมือนก้นหอย   ผ่านกรรมพิธีตรวจคนเข้าเมืองตามระเบียบ ผ่านสบายๆ  แต่ห้ามถ่ายรูปนะครับ   หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองมีรถโค๊ชมารอรับกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก GOOD CHANCE HOTEL หรือเทียบเท่า

 
เที่ยวตลอดโปรแกรมด้วยรถคันนี้                      พักที่โรงแรมนี้ ห้องแบบนี้

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหาร พาท่านกลับที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชอปปิ้งที่ศูนย์การค้าซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับโรงแรม มีห้างให้เดินชมสินค้า หรือจะเดินชมย่านธุรกิจ ดูวิถีชีวิตในเมืองก็ได้

วันที่ 2

ตลาดเช้าไทลื้อ - หมู่บ้านกาหลั่นป้า – กระเช้าข้ามแม่น้ำโขง - สวนลิง - สวนป่าดงดิบ - สวนนกยูง

07.00 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชอปปิ้งตลาดเช้าไทลื้อ จากนั้นพาท่านนั่งรถโค๊ชวิ่งเลาะไปตามริมแม่น้ำล้านช้าง หรือแม่น้ำโขงนั่นเอง ตลอดเส้นทางจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของสองฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญ  ชมหมู่บ้านกาหลั่นป้า  เป็นหมู่บ้านไทยลื้อธรรมชาติที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของพี่น้องไทยปันนา (ไทลื้อ) พร้อมชมตลาดนัดของชนเผ่าน้อย และวัดไทลื้อ

  
ชมภาพเที่ยวหมู่บ้านกาหลั่นป้า คลิกที่นี่

กลับจากหมู่บ้านกาหลั่นป้า พานั่งกระเช้าข้ามแม่น้ำโขงไปยังภูเขาลิง  ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ที่จุดชมวิวจะเห็นเมืองเชียงรุ้งในที่ราบลุ่มที่กว้างใหญ่ริมแม่น้ำล้านช้าง ( แม่น้ำโขง ) ภูเขาลิงแห่งนี้เป็นศูนย์วิจัย และดูแลเกี่ยวกับลิง มีลิงหายากที่น่าสนใจคือลิงจิ๋ว และลิงเผือกที่หายากที่สุดในโลกด้วย

  
ชมภาพ คลิกที่นี่

 เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย

พาท่านเดินทางสู่สวนป่าดงดิบ ซี่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ที่นี่มีหมู่บ้านชาวเขาที่เก่าแก่ ชมการแสดงทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรม หนุ่มๆ จะถูกสาวในหมู่บ้านจับแต่งงานทุกคน แต่งเป็นพิธีเฉยๆ เอากลับมาไม่ได้หรอก  จากบ้านหมุ่บ้านวัฒนธรรมพาไปชมสวนนกยูงเป็นสวนเปิดที่ปล่อยนกยูงไว้ในธรรมชาติ เมื่อถึงเวลาให้อาหารจะมีเจ้าหน้าที่เป่านกหวีดเรียก สักเดี๋ยวก็จะมีนกยูงบินออกมาจากป่าเป็นจำนวนมากเพื่อลงมากินอาหาร  เมืองเชียงรุ้งมีนกยูงมากจนเป็นชื่อเรียกว่าเมืองนกยูง   ปิดท้ายด้วยการชมการแสดงสัตว์แสนรู้

 
ภาพเที่ยวสวนป่าดิบ ชมสวนนกยูง   คลิกที่นี่ครับ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นนำท่านไปเยี่ยมชมสถาบันเผยแพร่สมุนไพรไทลื้อ ผ่อนคลายกับการทดลองนวดฝ่าเท้าและแช่เท้าด้วยสมุนไพรไทยลื้อที่ขึ้นชื่อของเมืองสิบสองปันนา 

กลับสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือชอปปิ้งที่ศูนย์การค้า หรือจะไปเดินเที่ยวตลาดกลางคืนที่ริมแม่น้ำล้านช้างก็ได้ซึ่งอยู่ใกล้ๆ

  

วันที่ 3

ตลาดเมืองเชียงรุ้ง – ท่าเรือเชียงรุ้ง - (นอนบนเรือ)

7.00 น. 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม 

หลังอาหารพาท่านเที่ยวชมวัดป่าเจ และสวนบ้านทิง ซึ่งสวนแห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังของกษัตริย์เชียงรุ้งในอดีต  ในปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนที่สวยงาม ภายในมีสวนนกยูง มีอนุสาวรีย์โจวเอินไหล และเจดีย์แปดเหลี่ยมซึ่งสร้างขึ้นในปี คศ. 1701 ภายในมีการแสดงทางวัฒนธรรมเช่นรำนกยูงที่สวยงามของสาวเชียงรุ้ง  และที่นี่ยังเป็นแหล่งรวบรวมชาคุณภาพดีของแต่ละมณฑลของจีน นักท่องเที่ยวจะได้ชิมชาและซื้อชาติดมือกลับบ้าน

 

ออกจากสวนม่านทิง พาเดินเที่ยวห้าง เลือกซื้อของฝากในห้างใหญ่ มีสินค้าจากจีนสารพัดให้เลือกซื้อทั้งห้างก็เหมือนเดินห้างใหญ่ในบ้านเรา สินค้าจำพวกผลไม้อบแห้งอย่างที่ขายที่ตลาดแม่สายมีให้เลือกมากมายราคาก็ถูกมาก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ ออกเดินทางกลับล่องไปตามแม่น้ำโขงสู่เชียงแสน ทัศนียภาพสองข้างทางสวยงามซึ่งขนาบไปด้วยเทือกเขาและแปลงเพาะปลูกการเกษตรบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำโขง จนกระทั่ง ผ่านเมืองกาหลั่นป้าที่เราได้เที่ยวชมไปเมื่อวาน บริเวณนี้เป็นที่ราบกว้างใหญ่พอเลยจากนี้ไปก็จะมีแต่ร่องเขา ป่าและแก่งหินให้ชมไม่เบื่อ

รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

 
ชมภาพบรรยากาศล่องเรือแม่น้ำโขง  คลิกที่นี่  บนเรือเป็นอย่างไร ที่พักเป็นอย่างไร ชมได้เลยครับ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย จะนอนพักผ่อนในห้อง หรือจะนอนเตียงผ้าใบบนดาดฟ้าเรือชมบรรยากาศยามเย็นของสองฝั่งแม่น้ำโขงก็ได้ เรือก็แล่นกันต่อไป  คืนนี้เรานอนค้างคืนบนเรือ เรือจะแล่นไปได้จนสิ้นแสงตะวันก็หาที่จอดนอนบริเวณด่านเมืองมอมของลาว ปลอดภัยไม่ต้องกลัว    สนุกสนานกับคาราโอเกะหรือชมภาพ ยนต์ตามอัธยาศัย

วันที่ 4

เดินทางต่อ – เชียงแสน

06.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้าบนเรือ ออกเดินทางต่อสู่เชียงแสน  เช้านี้คนตื่นเช้าไม่ควรพลาด ทัศนียภาพยามเช้าที่นี่สุดยอด หมอกจะปกคลุมหุบเขาแม่น้ำโขงสวยงาม อากาศยามเช้าก็เย็นสบาย  จะขึ้นมาออกกำลังกายเล่นแอโรบิคบนดาดฟ้าเรือก็ได้ หรือจะทานกาแฟและอาหารว่างยามเช้าก็ได้  ที่ห้องอาหารจะมีอาหารว่างให้ทานตลอดเวลา หยิบทานได้ไม่มีหมดเพราะจะมีเจ้าหน้าที่นำอาหารออกมาเพิ่มอยู่ตลอดเวลา ท่านที่ชอบทานเบียร์ก็ตามสบาย บนเรือมีเบียร์แช่ไว้ให้ทานตลอดเวลา  ทุกสิ่งที่มีอยู่บนเรือทานได้ไม่ต้องเกรงใจ ทานได้ทุกเมื่อทุกเวลาและทุกอย่างที่จัดไว้ในห้อง  ชมภาพบรรยากาศบนเรือ  คลิกที่นี่

ทัศนียภาพในช่วงเช้า สองฝั่งแม่น้ำโขงจะเป็นภูเขาสูงชัน แม่น้ำโขงจะแคบและกระแสน้ำไหลเชี่ยวมาก เกาะแก่งกลางน้ำก็มากมาย ช่วงนี้เรือจะวิ่งช้าหักหลบเกาะแก่งต่างๆ วิวโดยทั่วไปก็สวยงามสุดยอด เวลาเหมือนนานแต่ผ่านไปอย่างรวดเร็ว  ช่วงท้ายเมื่อเรือวิ่งเข้าเขตประเทศลาว ทางขวาคือพม่า ทางซ้ายคือประเทศลาว ภูมิประเทศเริ่มมีที่ราบ แม่น้ำกว้างและกระแสน้ำไม่แรง

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ

บ่าย

ในช่วงบ่ายเริ่มเห็นชุมชนริมแม่น้ำโขง แม่น้ำโขงกว้างมากและมีเรือทั้งของลาวและพม่าวิ่งกันขวักไขว่ ยังไม่ทันไรก็ถึงสามเหลี่ยมทองคำซะแล้ว  อย่าลืมเก็บสัมภาระใส่กระเป๋าเดินทางไว้ให้เรียบร้อยก่อนเรือเข้าเทียบท่า

14.00 น.

 เดินทางถึงเชียงแสนโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

16.35 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพโดยสายการบิน โอเรียนท์ ไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ OX163

18.00 น.

 เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ราคาแพคเก็จทัวร์สิบสองปันนา

(ไปเครื่อง - กลับเรือ  4 วัน 3 คืน)

18,900 / ท่าน ผู้ใหญ่พักห้องละ2ท่าน

16,900 / ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เสริมเตียง

15,900 / ท่าน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 3,000 บาท

หมายเหตุ  :

อัตรานี้รวม [Inclusive]
- ค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-เชียงรุ้ง, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าที่พัก  และอาหารตามรายการ
- ค่าวีซ่าเข้าประเทศจีน 1,000 บาท
- ค่าภาษีสนามบินไทย 500 บาท
- มัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว, ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามรายการ [Guide Service]
- มีประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล Accident  Medical Expense) วงเงินท่านละ 500,000 บาท และการประกันความรับผิดส่วนบุคคล  (Personal Liability) วงเงินท่านละ 200,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม [Exclusive]
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เครื่องดื่มมินิบาร์ [Drinks & Item of a personal natured]
-  ค่า Surcharge น้ำมัน ไป กลับ
- ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งเองนอกเหนือจากรายการ
- ทิปไกด์ท้องถิ่น, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีขอบิล)

หมายเหตุ ห้องพักบนเรือเป็นห้องพักรวมห้องละ 7-10 ท่าน หากท่านต้องการห้องพักส่วนตัว 2-4 ท่าน โปรดแจ้งล่วงหน้า และกรุณาโทรสอบถามข้อมูลจากทางบริษัท ก่อนการเดินทาง

หลักฐานการขอวีซ่า
- หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน, รูปถ่าย 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

การจองการสำรองที่นั่งและการโอนเงิน

มัดจำค่าเดินทางท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนวันเดินทาง 15 วัน

  รายละเอียดการโอนเงิน ------>  คลิกที่นี่ครับ

เมื่อโอนเงินจองแล้วให้ส่งแฟกซ์สลิบใบโอนเงินมาที่  02-3472098  หรือสแกนสลิปแล้วส่งมาที่เมล booking_tourdoi@hayoo.com

ขั้นตอนการจอง -> ทัวร์เชคที่ว่าง แจ้งชื่อ - จำนวน - กำหนดวันเดินทาง - เชคตั๋วเครื่องบิน -> โทรกลับ -> โอนมัดจำ -> แฟ๊กซ์สลิบโอนเงิน+ชื่อและหมายเลขหน้า Passport มาก่อน ที่ 02-3472098 -> ส่ง Passport ตัวจริง พร้อมภาพถ่าย 1 นิ้วจำนวน 2 ภาพ ไม่ใส่แว่น ไม่สวมหมวก มาที่สำนักงานทัวร์ดอย  ถึง นายเสกสรร   สุขุม  เลขที่ 47 บ้านพนาสนวิลล่า10  แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

 

หมายเหตุ :  ในกรณีคณะลูกทัวร์ของทัวร์ดอยที่จองกันเข้ามาจำนวนน้อยกว่า 15 คน เช่นจองมาคณะละ 2 คน 3 คน รวมแล้วไม่ถึง 15 ท่านก็จะมีทีมงานของเรือเจ้าชายแม่น้ำโขงเป็นผู้ดูแล  แต่ถ้าหากว่าจองกันเข้ามารวมๆ แล้วเกิน 15 คน ผมก็จะไปด้วย คอยดูแลตลอดทริป  ในการไปจำนวนน้อยถึงแม้ผมจะไม่ได้ไปด้วยก็ไม่มีปัญหา เพราะทีมงานของเรือเจ้าชายแม่น้ำโขงนั้นผมได้ไปดูการทำงานมาแล้ว โอเคครับ ใช้ได้ 

ในกรณีกรุ๊ปเหมาที่จองเดินทางเป็นหมู่คณะจำนวนตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไปก็มีบริการถ่ายภาพลง CD แจกให้ด้วยครับ

 

กรณีกลัวโดนโกง   ผู้ซึ่งเพิ่งจะรู้จักเรามักจะโทรมาถามบ่อยๆ ว่า  " โอนเงินไปแล้วจะโกงหมั๊ยคะ"  โดนถามแบบนี้ก็สะดุ้งนะครับ   แล้วผู้ที่จะโกงจะบอกหมั๊ยล่ะครับว่าจะโกง  แล้วถ้าบอกว่าไม่โกงจะเชื่อหมั๊ยล่ะครับ  แล้วจะทำยังไงดี  ลองมาพิจารณากันด้วยเหตุผลดีกว่าหมั๊ยครับ


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
เลขที่ 12/952

สบายใจได้ไม่ต้องกลัวโกง เพราะ

1. ผมซื่อสัตย์จริงใจไม่เคยคิด ที่จะโกงใคร  อยู่มาก็นานยังไม่เคยมประวัติที่ไม่ดี

2. ทัวร์ดอยเป็นทัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย โดยมี ททท ให้ความคุ้มครองนักท่องเที่ยว

3. ทัวร์ดอยได้รับรางวัลกินรีทองคำทัวร์ยอดเยี่ยม อันดับ1ของประเทศ ประจำปี 2547-2548  เป็นรางวัลสูงสุดของวงการคนทำทัวร์  เพิ่งขึ้นรับรางวัลเมื่อ 27 ก.ย.2547  นั่นแสดงให้เห็นว่าทัวร์ดอยทำทัวร์ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมุ่งมั่นพัฒนาบริการเพื่อลูกทัวร์ตลอดมา รางวัลเกียรติยศสูงสุดนี้เราจะต้องรักษาไว้ตลอดไป ทั้งในเรื่องของมาตรฐานการบริการ และความซื่อสัตย์ ไม่กล้าเอาชื่อเสียงมาแรกกับเงินมัดจำเพียงน้อยนิด


รางวัลยอดเยี่ยม ปี 2547
( Domestic Tour Programmes )