ทัวร์เชียงใหม่  - เชียงราย

ทัวร์เชียงราย -  เชียงใหม่

 

เที่ยวบินที่เหมาะกับทริปนี้

เที่ยวไป    กรุงเทพ - เชียงใหม่
ควรถึงก่อน 09:00 น.

 

เที่ยวบิน

ถึง

NokAir

  DD8300

7:20

AirAsia

FD3232

7:55

12go

OG 8102

8:10

Thai

???

???

 

 

 

เที่ยวกลับ    เชียงใหม่ - กรุงเทพ
ควรกลับ หลัง 17:00 น.

 

เที่ยวบิน

ออก

AirAsia

FD3241

17:05

12go

OG 8127

17:25

NokAir

DD8319

18:10

12go

OG 8123

20:35

AirAsia

FD3247

20:50

NokAir

DD8327

21:40

 AirAsia

FD3237

22:20

Thai

 

 

ทัวร์เชียงใหม่  รหัสทัวร์  CM4

ทัวร์เชียงใหม่ ไหว้พระธาตุ

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน  รับจาก เชียงใหม่ / สนามบินเชียงใหม่ 

วันแรก     พระธาตุจอมทอง น้ำตกวชิรธาร โครงการหลวง วัดพระธาตุดอยคำ บ้านถวาย

วันที่สอง  วัดพระพุทธบาทสี่รอย พระธาตุดอยสุเทพ วัดพระสิงห์

วันที่สาม  เวียงกุมกาม พระธาตุหิริภุญชัย พระธาตุลำปางหลวง กาดทุ่งเกวียน

นอนโรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม่ 2 คืน

เที่ยวสบายๆ ไม่ต้องแพลนนิ่งมาก ซื้อทัวร์แล้วเที่ยวอย่างเดียว สบายๆ ไปให้ถึงสนามบิน ที่เหลือปล่อยให้มืออาชีพอย่างเราจัดการ

กำหนดการเดินทาง  เดินทางได้ทุกวัน ตามความสะดวกของนักท่องเที่ยว หากเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลควรจองแต่เนิ่นๆ

รายละเอียดของโปรแกรม

วันแรก  

ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงใหม่  เช้าตรู่ รับท่านจากสนามบิน หรือ สถานีขนส่ง หรือ ที่พักในเชียงใหม่

อาหารเช้ามื้อนี้ ไม่มีบริการ เพราะบางคณะทานมาแล้วบนเครื่อง บางคณะรับจากโรงแรมซึ่งทานอาหารแล้ว แต่พาไปทานได้

เดินทางมุ่งสู่ อ.จอมทอง พาชมวัดพระธาตุจอมทอง ไหว้พระธาตุ และหลวงพ่อเพชร

เดินทางขึ้นดอยอินทนนท์ ชมน้ำตกวชิรธาร

บริการอาหารกลางวัน  อาหารเชตเมนู  ( มื้อที่ 1 )

ชมดอกไม้เมืองหนาวภายในสถานีเกษตรโครงการหลวงอินทนนท์  ชมวิวน้ำตกสิริภูม

ลงจากดอยอินทนนท์ พาไหว้พระธาตุดอยคำ ตั้งอยู่บนดอยที่มีมองลงมาเห็นวิวที่สวยงาม

พาชอปปิ้งที่บ้านถวาย ชมสินค้างานไม้แกะสลัก เลือกซื้อของฝากจากเชียงใหม่

เดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ เชคอินเข้าที่พัก

รับประทานอาหารค่ำ ( มื้อที่ 2 )

วันที่สอง

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  ( มื้อที่ 3 )

เดินไปวัดพระพุทธบาทสี่รอย ไหว้รอยพระพุทธบาท และร่วมกันถวายสังฆทาน ( พาแวะซื้อ )

เดินทางเข้าตัวเมืองเชียงใหม่  รับประทานอาหารกลางวัน ปุฟเฟ่ ( มื้อที่ 4 )

ขึ้นดอยสุเทพ ไหว้พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่  ชมวิวตัวเมืองเชียงใหม่ในมุมสูงจากจุดชมวิวดอยสุเทพ

เดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารค่ำ  ( มื้อที่ 5 )

วันที่สาม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  ( มื้อที่ 6 )

พาชมพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่ ฟังเรื่องราวความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนา

พาเที่ยวชมเวียงกุมกาม เมืองเก่าที่สร้างขึ้นก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงใหม่ ในอดีตเมืองนี้เคยจมอยู่ใต้ดินซึ่งกำลังขุดค้น และบางส่วนบูรณะแล้ว

เดินทางต่อ ไปวัดพระธาตุหริภุญชัย ไหว้พระธาตุ เดินเวียนรอบพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตนเอง

รับประทานอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 7 )

จากนั้นพาไปวัดพระธาตุลำปางหลวง ซึ่งเคยเป็นสถานที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ไหว้พระธาตุ ชมภาพกลับหัว

เดินทางกลับเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ แวะซื้อของฝากจากเชียงใหม่ที่ร้านวนัสนันท์

17.00 น.  ส่งกลับเข้าสนามบินเชียงใหม่ หรือ ส่ง บขส  

อาหารค่ำมื้อนี้ไม่มีบริการ เพราะบางคณะบินกลับเร็ว บางคณะบินกลับช้า ถ้าบินกลับช้าพาไปทานได้

***  กรณีบินไฟท์ดึก และตรงกับวันอาทิตย์ พาไปเดินเที่ยวถนนคนเดิน ถ้าวันธรรมดาก็พาเดินไนซ์บาซ่า  กรณีบินกลับเร็วก็เลือกตัดรายการท้ายๆ ทิ้ง

จบทริป....

 

อัตราค่าบริการ      ท่านละ 5,200 บาท   updated : 11/10/2012

เด็ก อายุ 9 ขวบขึ้นไป คิดราคาเท่าผู้ใหญ่

หมายเหตุ : ราคานี้ออกเดินเมื่อมีจำนวนสมาชิกอย่างต่ำ 6 ท่าน หากสมาชิกน้อยกว่านี้ราคาจะเพิ่มขึ้นบ้าง

ราคานี้รวม : ค่าที่พัก 2 คืน, อาหาร 7 มื้อ, ค่ารถตู้ปรับอากาศ , ไกด์ , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ รถนำเที่ยวตลอดทริปและส่งกลับสนามบิน

ราคาไม่รวม : ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม , ค่าขนมคบเคี้ยวและเครื่องดื่มในห้องพัก ( ยกเว้นน้ำดื่ม ) , ค่าโทรศัพท์, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

การเดินทาง  :  เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ TOYOTA หลังคาสูงรุ่นใหม่ เบาะ 3 แถว จำนวน 9 ที่นั่ง รายละเอียด

การจอง และ การโอนเงิน          

จองทริป  โอนเงินมัดจำค่าเดินทางท่านละ 2,000 บาท,  ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน

การจอง

  • จำนวนเงินมัดจำในแต่ละทริปจะแจ้งไว้แต่ละโปรแกรมแล้ว
  • การจองจะสมบูรณ์ เมื่อมีการโอน เงินมัดจำ  และทางทัวร์ดอยได้รับแฟ๊กซ์เอกสารการโอนเงินแล้ว
  • เงินส่วนที่เหลือทั้งหมดให้ ชำระก่อนกำหนดการเดินทาง 15 วัน  เป็นอย่างช้า หากเกินกำหนดดังกล่าวถือว่าผู้จองมีความประสงค์ยกเลิกการเดินทาง

เงื่อนไขการคืนเงิน

  • กรณีโอนเงินแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง  หักค่าเสียเวลาการจัดการ ท่านละ 100 บาท

เงินมัดจำส่วนที่เหลือจ่ายคืนดังนี้

  • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 21 วัน  จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด     

  • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน  จะคืนเงินให้ 50% ของเงินส่วนที่เหลือ

  • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่เกิน 14 วัน  ไม่คืนเงิน

หมายเหตุ : การคืนเงินจะโอนคืนให้ ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การยกเลิกทัวร์ โดยทางผู้จัด  -  โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทางไม่เกิน 3 วัน

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องเรียกร้อง ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน