ทัวร์เชียงใหม่

ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอ่างขาง

แพคเกจทัวร์อีสาน ทะเลบัวแดง อุดรธานี  สกลนคร นครพนม มุกดาหาร พระธาตุพนม  เชียงราย  3 วัน 2 คืน   เริ่มจากกรุงเทพฯ 

 <<<  กลับไปหน้าแรกทัวร์เชียงใหม่        โปรแกรมการเดินทาง             ราคาแพ็คเกจทัวร            เบอร์โทรติดต่อ          กำหนดการเดินทาง

 

แพคเกจทัวร์เส้นทางท่องเที่ยวอีสานเหนือ ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน รหัสทัวร์ BKK1

โปรแกรมท่องเที่ยวไหว้พระอีสานเหนือ  ทะเลบัวแดง - อุดรธานี - สกลนคร – นครพนม – มุกดาหาร – ร้อยเอ็ด 

รายละเอียดของโปรแกรม

 

วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

ออกเดินทาง ณ จุดนัดหมาย  รถออกที่ลานจอดรถ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีปลายทางบางซื่อ   แผนที่จุดขึ้นรถคลิกที่นี่   

วันที่สอง   

เช้าเดินทางถึงอุดร จัดการภารกิจส่วนตัว

รับประทานอาหารเช้า   ( มื้อที่ 1 )

เดินทางสู่ทะเลบัวแดง พาล่องเรือชมทัศนียภาพทะเลบัวแดงยามเช้า ชมดอกบัวสายที่พากันชูช่อบานสะพรั่งสีแดงสวยงาม ชมนกน้ำนานาชนิดที่พากันออกหากินในบึงบัว

   

รับประทานอาหารกลางวัน  ( มื้อที่ 2 )

เดินทางสู่วัดวัดถ้ำพวงตั้งอยู่บนภูผาเหล็ก  สร้างโดยพระอาจารย์วัน อุตตฺโม ลูกศิษย์หลวงปูเสาร์ กันตสีโล  ชมวิวที่จุดชมวิวภูผาเหล็ก พาชมพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์วัน  อุตตฺโม นมัสการเจดีย์พระอาจารย์วันซึ่งยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และภายในวัดยังมีสังเวชนีสถาน 4 ตำบลที่จำลองมาจากอินเดียให้ผู้เลื่อมใสได้กราบไหว้อีกด้วย

  

จากนั้นเดินทางสู่วัดป่าอุดมสมพร เป็นวัดที่จำพรรษาของหลวงปู่ฝั่น อาจาโร ศิษย์ผู้ใกล้ชิดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้จนมรณภาพ ภายในวัดมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฝั่น  อาจาโร ภายในเจดีย์มีรูปปั้นเหมือนองค์จริงของปู่ฝั่น  อาจาโร  และบรรจุดอัฐิธาตุและอัตถบริขารของหลวงปู่ พาคณะเข้าชมภายในเจดีย์กราบนมัสการขอพรหลวงปู่

 

ไหว้พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดที่เป็นศูนย์กลางของเมืองสกลมาตั้งแต่ในอดีต นมัสการพระธาตุเชิงชุม ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย และกราบหลวงพ่อพระองค์แสนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวสกลซึ่งประดิษฐานเป็นพระประทานอยู่ในพระอุโบสถ

   

เดินทางสู่จังหวัดสกลนคร ชมวิวหนองหาร ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย พาชมบึงบัวชมพูที่มีดอกสวยงามตลอดปี

เข้าที่พักในตัวเมืองสกลนคร 

รับประทานอาหารค่ำ   ( มื้อที่ 3 )

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม

รับประทานอาหารเช้า (3)

ไปวัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดที่สร้างโดยหลวงปู่เสาร์ กันตสีโลผู้เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่มั่น มีครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงหลายองค์มาจำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เลือกเป็นที่ละสังขารจะและจัดงานพระราชทานเพลิงศพที่นี่ และได้สร้างพระอุโบสถครอบบริเวณถวายเพลิงศพไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ พาชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ไหว้อัฐิธาตุหลวงปู่มั่นและชมเครื่องใช้อัฐบริขาร จากนั้นพาชมพิพิธภัณฑ์และไหว้เจดีย์หลวงปู่หลุย จันทรสาโร ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เมื่อหลังมรณะภาพแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่หลุยไว้ที่นี่เพือให้ได้อยู่ใกล้กับอาจารย์ของท่าน

       

ออกจากวัดป่าสุทธาวาสเดินทางขึ้นเทือกเขาภูพานแวะวัดชมภาพแกะสลักหน้าผาหิน ไหว้เจดีย์พระธาตุ ชมวิวหนองหาร

     

รับประทานอาหารกลางวัน(4)

เดินทางสู่อำเภอธาตุพนม พานมัสการพระธาตุพนม พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมความศัทธาทั้งคนไทยและลาว ทุกๆ วันจะมีประชาชนมากราบไหว้มิขาดสาย และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและเดินรอบพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล

   

เดินทางต่อสู่จังหวัดมุกดาหาร พาขึ้นหอแก้วมุกดาหาร ชมวิวทัศนียภาพสองฝั่งไทยลาวมีแม่น้ำโขงเป็นเขตแบ่งพรมแดน  นมัสการพระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร เพื่อความเป็นสิริมงคล

 

เข้าที่พักในตัวเมืองมุกดาหาร

รับประทานอาหารค่ำ   ( มื้อที่ 6 )

พักผ่อนกันตามอัธยาศัย เดินช๊อปปิ้งถนนคนเดินแถวที่พัก

 

วันที่สี่      มุกดาหาร – วัดภูผาขาว – พระมหาธาตุเจดีย์ชัยมงคล

รับประทานอาหารเช้า  ( มื้อที่ 7 )

ออกจากที่พัก เดินทางไปยังอำเภอหนองสูงถิ่นภูไท พาเที่ยวชมวัดภูผาขาว ชมพระใหญ่แกะสลักบนหน้าผ้าหินที่ใหญ่ที่สุด ชมวิว ไหว้พระ ถวายสังฆทานกันตามศรัทธา

เดินทางต่อสู่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พาชมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล หรือเจดีย์พันล้าน พระเจดีย์ที่ก่อสร้างอย่างงดงามโดย หลวงปู่ศรี มหาวีโร พระเกจิอาจารย์ดังแห่งร้อยเอ็ด   พระเจดีย์สร้างด้วยศิลปกรรมร่วมสมัยผสมผสานระหว่างรูปแบบศิลปกรรมของพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ถือเป็นพระมหาเจดีย์ที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของไทย

   

เดินทางกลับ จอดแวะซื้อของฝาก รับประทานอาหารค่ำกันเองตามอัธยาศัย

 

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ เวลาประมาณ  22.00 น.  ส่งที่ปั๊ม ปตท วิภาวดี เยื้องทางเข้า ม. หอการค้า

จบทริป....

 

 

กลับสู่ข้างบน

 

รถตู้  สำหรับเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริปโดยรถตู้ TOYOTA COMMUTOR  VIP รุ่นใหม่   คลิกชมภาพรถตู้

ที่พัก  คืนแรก พักโรงแรมในตัวเมืองสกลนคร                        คืนที่2 พักโรงแรมในตัวเมืองมุกดาหาร 


ที่พักคืนแรก สกลนคร


ที่พักคืนที่สอง มุกดาหาร


รถตู้สำหรับทริปนี้

อัตราค่าบริการ    แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12 January, 2017

ท่านละ 5,500 บาท  กรุ๊ปเหมา 10 ท่าน 5,000 บาท / 9 ท่าน  5,200 บาท / 8 ท่าน 5,500 บาท

คืนแรกพักโรงแรมในตัวเมืองสกลนคร ห้องละ 2 ท่าน ,  คืนที่สองพักโรงแรมในตัวเมืองมุกดาหาร  ห้องละ 2 ท่าน  

เด็ก อายุตั้งแต่ 9 ขวบ คิดราคาเท่าผู้ใหญ่  /  เด็กต่ำกว่า 5-8 ขวบ ไม่เสริมเตียง ลด 1,000 บาท มีเบาะ / เด็กต่ำกว่า 4 ขวบ คิด 1,000 บาท ไม่มีเบาะ นั่งกับผู้ปกครอง

* ราคานี้เป็นทัวร์จอยทริป ออกทริปเมื่อมีสมาชิกสมทบรวมกันอย่างต่ำ 8 ท่าน

 

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

1. ค่ายานพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมโดยรถตู้หลังคาสูงปรับอากาศ  TOYOTA COMMUTER D4D

2. ค่าที่พัก 2 คืน  ตามรายละเอียดลิ้งภาพห้องพักตามที่ได้นำเสนอไว้ในโปรแกรม

3. ค่าอาหาร 8 มื้อ  ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , น้ำอัดลม กาแฟ  เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง )

4. ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง กรณี เสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาลไม่เกิน 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด ที่ได้ทำประกันไว้กับบริษัทประกันภัยตามข้อกำหนดของ พรบ ธุรกิจนำเที่ยว

5. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

6. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

7. ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

2. ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากอุบัติเหตุนอกเหนือความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 4 ด้านบน

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

 

รายชื่อผู้จองทัวร์     Uddate ล่าสุดเมื่อ  12 January 2017 17:09

คันที่ 1

ว่าง

ว่าง ว่าง

หน้ารถ

ว่าง ว่าง ว่าง
ว่าง ว่าง ว่าง

คันที่ ----

ว่าง

ว่าง ว่าง

หน้ารถ

ว่าง ว่าง ว่าง
ว่าง ว่าง ว่าง

 

กลับสู่ข้างบน

การจองการสำรองที่นั่งและการโอนเงิน

การจองทริป  โอนเงินจองแพคเก็จทัวร์ท่านละ  2,000 บาท   ที่เหลือจ่ายก่อนออกเดินทาง 15 วัน

การจอง

 • จำนวนเงินมัดจำในแต่ละทริปจะแจ้งไว้แต่ละโปรแกรมแล้ว
 • การจองจะสมบูรณ์ เมื่อมีการโอน เงินมัดจำ  และทางทัวร์ดอยได้รับแฟ๊กซ์เอกสารการโอนเงินแล้ว
 • เงินส่วนที่เหลือแจ้งให้โอนเมื่องทางคณะทัวร์สามารถออกเดินทางได้
 • การเลื่อนการเดินทางสามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปคิดค่าจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเลื่อนการเดินทางท่านละ 200 บาท และการแจ้งเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 15 วัน
 • การย้ายคัน เนื่องจากแต่ละทริปเปิดหลายคันและที่พักต่างกัน ดังนั้นก่อนจองควรพิจารณาทริปนั้นๆ ว่าถูกใจแล้วหรือไม่ การย้ายคันหลังจากจองแล้วคิดท่านละ 100 บาทเพื่อเป็นค่าดำเนินการ

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • กรณีโอนเงินแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง  หักค่าดำเนินการ ท่านละ 200 บาท

เงินมัดจำส่วนที่เหลือจ่ายคืนดังนี้

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 21 วัน  จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด     

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน  จะคืนเงินให้ 50% ของเงินส่วนที่เหลือ

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่เกิน 14 วัน  ไม่คืนเงิน

หมายเหตุ : การคืนเงินจะโอนคืนให้ ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การยกเลิกทัวร์ โดยทางผู้จัด  -  โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทางไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องเรียกร้อง ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/6999

โปรดระวังทัวร์ที่ใช้ชื่อเลียนแบบเพื่อให้ใกล้เคียง และบางครั้งทางรีสอร์ทและทีมงานรถแจ้งว่าเห็นคณะทัวร์ดอย ติดชื่อทัวร์ดอยซึ่งตรวจสอบแล้วไม่ใช่ทริปของทัวร์ดอย เรื่องนี้ทางเรากำลังตรวจสอบอยู่แต่ยังไม่เจอแบบจะๆ  จึงขอแจ้งให้ทราบว่า ทัวร์ดอยแท้ๆ ต้องจองผ่านเวบนี้เท่านั้น ทางเราไม่เซลล์ไปวิ่งขายตามองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ 

โอนแล้วให้กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มจองทัวร์ แล้วส่งมาที่เมล 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ---> เบอร์โทรติดต่อคลิกที่นี่

เอกสารรับจองจะส่งให้ทาง Email เท่านั้น

 

กรณีกลัวโดนโกง   ผู้ซึ่งเพิ่งจะรู้จักเรามักจะโทรมาถามบ่อยๆ ว่า  " โอนเงินไปแล้วจะโกงหมั๊ย"  

แล้วผู้ที่จะโกงจะบอกหมั๊ยล่ะครับว่าจะโกง แล้วถ้าบอกว่าไม่โกงจะเชื่อหมั๊ย  แล้วจะทำยังไงกันดี  ลองมาพิจารณากันด้วยเหตุผลดีกว่าหมั๊ย


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
เลขที่ 11-6999

สบายใจได้ไม่ต้องกลัวโกง เพราะ

1. ทัวร์ดอยซื่อสัตย์จริงใจไม่เคยคิดจะโกงใคร  เปิดมาหลายปียังไม่เคยมีประวัติเสีย

2. ทัวร์ดอย เป็นทัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ใบอนุญาตเลขที่  11-6999

3. ทัวร์ดอยมีตัวตนจริง วางเงินประกันไว้กับ ททท หากโดนเบี้ยวสามารถร้องเรียนกับ ททท และเรียกร้องเงินคืนจาก ททท ได้

4.  ด้วยเหตุผลต่างๆ ข้างต้น หากยังกลัว เพื่อความสบายใจ จะทำยังไงดี


รางวัลทัวร์ยอดเยี่ยม
 ปี 2547

ภายในประเทศ

กลับสู่ข้างบน

สิ่งที่จะต้องเตรียมไป :

 • เสื้อกันหนาว

 • หมวกกันแดด

 • ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

 • ยาประจำตัว และยาแก้แพ้ต่างๆ

กลับสู่ข้างบน

 

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ