Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


ทัวร์เชียงราย ดอยตุง ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง

ภูชี้ฟ้า อ. เทิง จ. เชียงราย ภูสวยที่อยู่บนรอยต่อประเทศลาว


Message 1

รอชมพระอาทิตย์ขึ้น


Message 2

นักท่องเที่ยวคณะทัวร์ดอย รอชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูชี้ฟ้า


Message 3

นักท่องเที่ยวคณะทัวร์ดอย รอชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูชี้ฟ้า


Message 4

ทัวร์ดอยครับทัวร์ดอย ที่ภูชี้ฟ้า


Message 5

นี่ก็ไกด์ทัวร์ดอย


Message 6

นักท่องเที่ยวคณะทัวร์ดอย รอชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูชี้ฟ้า


Message 7

นักท่องเที่ยวบนภูชี้ฟ้า


Message 8

พระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับ


Message 9

พอแสงสว่างมา ภาพทะเลหมอกก็แจ่มแบบนี้ 


Message 10

ทะเลหมอกในยามเช้า มองภาพเห็นแค่สีสัน แต่จริงๆ ขณะนั้น หนาวมาก


Message 11

พระอาทิตย์ขึ้นแล้วครับ แจ่มๆ แสงสวย ทะเลหมอกสวย อากาศก็หนาว


Message 12

นักท่องเที่ยวยืนชมพระอาทิตย์ขึ้น


Message 13

สันดอยชายแดนไทย-ลาว


Message 14

ทะเลหมอกมองจากบนภูชี้ฟ้า


Message 15

ไกด์ทัวร์ดอยบนภูชี้ฟ้า


Message 16

ถ้ามาในวันหยุดเทศกาล หรือช่วงวันหยุดยาว คนก็เยอะแบบนี้ ถ้ามาในช่วงนี้ก็อย่าไปคาดหวังอะไรมาก


Message 17

วิวใสๆ ที่ภูชี้ฟ้า


Message 18

ไกด์ทัวร์ดอยบนภูชี้ฟ้า ผมเองครับ


Message 19

พระอาทิตย์ขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่ภูชี้ฟ้า


Message 20

ไม่ใช่ว่าพระอาทิตย์ขึ้นจะสวยทุกวัน บางวันเมฆมากก็มืดๆ แบบนี้  / นักท่องเที่ยวคณะทัวร์ดอย ที่ภูชี้ฟ้า

 

หน้าที่  1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7 /  8   <--  Previous  -+-   Next -->