Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


ภาพวัดร่องขุ่นในมุมมองต่างๆ


ด้านหน้า


Message 1

ด้านข้าง


Message 2

ลวดลายสวยงาม


Message 3

ด้านหน้า


Message 4

อาจารย์เฉลิมชัยกับคณะนักท่องเที่ยวทัวร์ดอย


Message 5

ภายในโบสถ์ มีภาพวัดและพระประธาน


Message 6

องค์ล่างคือพระประธานองค์เก่า ด้านบนคือพระประธานองค์ใหม่ที่ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัย ปัจจุบันเป็นสีขาว


Message 7

ด้านหน้า


Message 8

อาจารย์เฉลิมชัยกับคณะนักท่องเที่ยวทัวร์ดอย


Message 9

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย ภาพปี 49 การก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ


Message 10

ยามเช้า


Message 11

ลวดลายงดงาม


Message 12

ลวดลายงดงาม


Message 13

ลวดลายงดงาม


Message 14

ลวดลายงดงาม


Message 15

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย


Message 16

สัญญลักษณ์วัดร่องขุ่น


Message 17

นักท่องเที่ยวทัวร์ดอย


Message 18

สุขาที่สวยที่สุดในโลก หรือไม่ก็เป็นส้วมที่คนถ่ายรูปด้วยมากที่สุดในโลก ขณะกำลังก่อสร้าง


Message 19

นักท่องเที่ยวคณะทัวร์ดอย


Message 20

ซุ้มประตูทางเข้าวัด

 

หน้าที่ 1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7  / 8  <--  Previous  -+-   Next -->