ทัวร์เชียงใหม่

แพคเกจทัวร์อีสาน ทะเลบัวแดง อุดรธานี  สกลนคร นครพนม มุกดาหาร พระธาตุพนม รหัสทัวร์ UD302

 <<<  กลับไปหน้าแรกทัวร์อีสาน                    โปรแกรมการเดินทาง                   ราคาแพ็คเกจทัวร                 การจองและการโอนเงิน                 ติดต่อทีมงาน

 

แพ็คเกจทัวร์เส้นทางท่องเที่ยวอีสานเหนือ ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน   วันที่ 13-15 พ.ย. 2558

โปรแกรมท่องเที่ยวไหว้พระอีสานเหนือ  3 วัน 2 คืน  รับจาก  อุดรธานี   ส่งกลับร้อยเอ็ด หรือ ขอนแก่น   นอนสกลนคร 1 คืน นอนมุกดาหาร 1 คืน

เที่ยวชมทะเลบัวแดง - พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฝั่น - วัดป่าสุทธาวาส -  พระธาตุเชิงชุม – วัดธาตุเรณู - พระธาตุพนม - พระมหาเจดีย์ชัยมงคล 

โปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อความสุขใจ ถ่ายภาพ ไหว้พระ สัมผัสวิถีชีวิตถิ่นอีสาน

กำหนดการเดินทาง  เดินทางได้ทุกวัน ตามความสะดวกของนักท่องเที่ยว

 

รายละเอียดของโปรแกรม

วันแรก   13 พ.ย. 2558   อุดรธานี – ทะเลบัวแดง – วัดป่าอุดมสมพร – หนองหาร – สกลนคร

08.30 น.  รับนักท่องเที่ยวที่สนามบินอุดรธานี  หรือ สถานีขนส่งอุดรธานี เดินทางสู่ทะเลบัวแดง พาล่องเรือชมทัศนียภาพทะเลสาปหนองหาน ชมทะเลบัวแดงยามเช้า ชมดอกบัวสีสวยบานสะพรั่งเต็มหนองน้ำสวยงาม ชมนกน้ำนานาชนิดที่พากันออกหากินบริเวณทะเลสาบ

 

   

รับประทานอาหารกลางวัน (1)

เดินทางสู่จังหวัดสกลนคร พาแวะวัดป่าอุดมสมพร ชมเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ไหว้รูปเหมือนและอัฐิธาตุหลวงปู่ฝั้น ชมเครื่องใช้อัฐบริขารของหลวงปู่ที่ใช้ออกธุดงค์ศึกษาธรรม

  

ไหว้พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดที่เป็นศูนย์กลางของเมืองสกลมาตั้งแต่ในอดีต นมัสการพระธาตุเชิงชุม ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย และกราบหลวงพ่อพระองค์แสนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวสกลซึ่งประดิษฐานเป็นพระประทานอยู่ในพระอุโบสถ

   

เข้าที่พักในตัวเมืองสกลนคร

รับประทานอาหารค่ำ (2) พักผ่อน

 

วันที่สอง   14 พ.ย. 2558   พระธาตุเรณูนคร - พระธาตุพนม - หอแก้วมุกดาหาร

รับประทานอาหารเช้า (3)

ไปวัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดที่สร้างโดยหลวงปู่เสาร์ กันตสีโลผู้เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่มั่น มีครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงหลายองค์มาจำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เลือกเป็นที่ละสังขารจะและจัดงานพระราชทานเพลิงศพที่นี่ และได้สร้างพระอุโบสถครอบบริเวณถวายเพลิงศพไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ พาชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ไหว้อัฐิธาตุหลวงปู่มั่นและชมเครื่องใช้อัฐบริขาร จากนั้นพาชมพิพิธภัณฑ์และไหว้เจดีย์หลวงปู่หลุย จันทรสาโร ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เมื่อหลังมรณะภาพแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่หลุยไว้ที่นี่เพือให้ได้อยู่ใกล้กับอาจารย์ของท่าน

   

ออกจากวัดป่าสุทธาวาสเดินทางขึ้นเทือกเขาภูพานแวะวัดชมภาพแกะสลักหน้าผาหิน ไหว้เจดีย์พระธาตุ ชมวิวหนองหาร

   

เดินทางสู่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม พาแวะชมและไหว้พระธาตุศรีคุณ พระธาตุจำวันเกิดวันอังคาร

รับประทานอาหารกลางวัน(4)

บ่าย  เดินทางสู่อำเภอเรณูนคร พานมัสการพระธาตุเรณูนคร และนมัสการพระองค์แสน พระพุทธรูปทองคำซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเรณูนคร

 

จากนั้นเดินทางสู่อำเภอธาตุพนม พานมัสการพระธาตุพนม พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมความศัทธาทั้งคนไทยและลาว ทุกๆ วันจะมีประชาชนมากราบไหว้มิขาดสาย และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและเดินรอบพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล

   

เดินทางต่อสู่จังหวัดมุกดาหาร พาชมหอแก้วมุกดาหาร ชมวิวทัศนียภาพเมืองมุกดาหารริมแม่น้ำโขง สามารถมองเห็นได้ไกลถึงเมืองสะหวันนะเขต สปป.ลาว

   

เข้าที่พักในตัวเมืองมุกดาหาร

รับประทานอาหารค่ำ (5) พักผ่อน

วันที่สาม    15 พ.ย. 2558    วัดภูผาขาว – พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

รับประทานอาหารเช้า (6)

ออกเดินทางจากที่พักมุ่งหน้าสู่อำเภอหนองสูง พาไหว้พระชมวิวที่วัดภูผาขาว ชมพระพุทธรูปองค์ใหญ่แกะสลักบนหน้าผาหิน จากลานหน้าองค์พระสามารถชมวิวเบื้องล่างได้อย่างงดงาม

   

รับประทานอาหารกลางวัน (7)

เดินทางต่อสู่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พาชมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล หรือเจดีย์พันล้านที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ก่อสร้างอย่างงดงามโดย หลวงปู่ศรี มหาวีโร พระเกจิอาจารย์ดังแห่งร้อยเอ็ด ที่ตั้งองค์พระเจดีย์อยู่เขาที่มีสวยงาม   พระเจดีย์สร้างด้วยศิลปกรรมร่วมสมัยผสมผสานระหว่างรูปแบบศิลปกรรมของพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ถือเป็นพระมหาเจดีย์ที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของไทย

   

สมควรแก่เวลา เดินทางกลับ

16.00 น. ส่งคณะนักท่องเที่ยวที่สนามบินร้อยเอ็ด

18.00 น. ส่งคณะนักท่องเที่ยวที่สนามบินขอนแก่น

 

จบทริป....

 

 

 

 

กลับสู่ข้างบน

 

รถตู้  สำหรับเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริปโดยรถตู้ TOYOTA COMMUTOR  VIP รุ่นใหม่   คลิกชมภาพรถตู้

ที่พัก  คืนแรก พักโรงแรมในตัวเมืองสกลนคร                        คืนที่2 พักโรงแรมในตัวเมืองมุกดาหาร 


ที่พักคืนแรก สกลนคร


ที่พักคืนที่สอง มุกดาหาร


รถตู้ TOYOTA D4D

อัตราค่าบริการ    แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21 October, 2015 

ท่านละ 4,900 บาท  /  กรุ๊ปเหมา 9 ท่าน ลดท่านละ 400 บาท /  กรุ๊ป 8 ท่านลดท่านละ 200 บาท

คืนแรกพักสกลนคร ห้องละ 2 ท่าน   / คืนที่สองพักมุกดาหาร  ห้องละ 2 ท่าน

เด็ก อายุตั้งแต่ 10 ขวบขึ้นไป คิดราคาเท่าผู้ใหญ่ / เด็ก 9-5 ขวบ ลด 1,000 บาท ( นั่งเบาะปกติ ,ไม่มีเตียงเสริม ) /  เด็กเล็กไม่เกิน 4 ขวบ คิด 1,000 บาท ไม่มีเบาะ

ออกเดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

1. ค่ายานพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมโดยรถตู้หลังคาสูงปรับอากาศ  TOYOTA COMMUTER D4D

2. ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง

3. ค่าที่พัก 2 คืน   คืนแรกพักสกลนคร ห้องแอร์ห้องละ 2 ท่าน  / คืนที่สองพักมุกดาหาร ห้องแอร์ ห้องละ 2 ท่าน

4. ค่าอาหาร 7 มื้อ  ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , น้ำอัดลม กาแฟ  เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง )

5. ค่าประกันอุบัติเหตุ เสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด

6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

7. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

8. ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

2. ค่าขนมคบเคี้ยวและเครื่องดื่มในห้องพัก

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

4. ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 

รายชื่อผู้จองทัวร์     Uddate ล่าสุดเมื่อ  21 October 2015 13:01

คันที่ 1

ไม่ระบุที่นั่ง

1. ว่าง 6. ว่าง
2. ว่าง 7. ว่าง
3. ว่าง 8. ว่าง
4. ว่าง 9. ว่าง
5. ว่าง

------------------

คันที่ 2

ไม่ระบุที่นั่ง

1. ว่าง 6. ว่าง
2. ว่าง 7. ว่าง
3. ว่าง 8. ว่าง
4. ว่าง 9. ว่าง
5. ว่าง

------------------

ออกเดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน

ตารางเวลาเที่ยวบินที่เหมาะกับทริปนี้

เที่ยวไป    กรุงเทพ - อุดรธานี

นกแอร์

DD8200

7:00

ไลอ้อนแอร์

SL8600

7:25

 

 

 

เที่ยวกลับ    ร้อยเอ็ด - กรุงเทพ

 

เที่ยวบิน

ออก

แอร์เอเซีย

 FD3569 20:05

นกแอร์

 DD9119 21:00
     

เที่ยวกลับ    ขอนแก่น - กรุงเทพ

 

เที่ยวบิน

ออก

แอร์เอเซีย

 FD3259 20:05

นกแอร์

 DD9821 21:50
     

เดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศ

เที่ยวกลับ 

ขอนแก่น - กรุงเทพ เที่ยวรถหลัง 18.30 น. เป็นต้นไป

กลับสู่ข้างบน

การจองการสำรองที่นั่งและการโอนเงิน

การจองทริป  โอนเงินจองแพคเก็จทัวร์ท่านละ  2,000 บาท   ที่เหลือแจ้งโอนเมื่อทัวร์พร้อมออกเดินทาง

สำคัญ โปรดอ่าน  การโอนเงินจองผ่านเนต หรือผ่านมือถือ แบบไม่มีสลิป ย้ำอีกครั้งว่า ไม่มีสลิบ ( ท่านที่กดโอนผ่าน ATM หรือฝากผ่านหน้าเคาเตอร์ มีสลิปแล้ว ไม่ต้องอ่าน ) ในกรณีโอนเงินที่ไม่มีสลิปโอนเงินส่งมาแสดงจะต้องโอนให้มีเศษสัก1-2 สตางค์ เพื่อการอ้างอิงว่ายอดเงินจำนวนที่โอนมาเป็นของใคร เพราะเงินจำนวนเดียวกันในวันเดียวกันอาจจะมีโอนเข้ามาหลายราย อ้างอิงจากเวลาโอนไม่ได้เพราะหน้าสมุดธนาคารไม่แสดงเวลาโอน เช่นโอนมา 4,000 ไม่รู้ยอดนี้เป็นของใคร ควรโอนให้มีเศษเช่น 4,000.01 บาท หรือ 3,999.99 บาท แค่เศษสตางค์นะครับห้ามเกินบาท  โดยเศษนี้ไม่ต้องนำไปหักลบกับเงินส่วนที่เหลือ  แล้วแจ้งยอดนี้ในใบจองที่ไม่มีสลิบแนบเมื่อตรวจสอบก็จะทราบว่ายอดนี้เป็นของท่าน การโอนเงินผ่านเนตที่แคปหน้าจอส่งเมลมาแจ้งว่า ระบบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว แบบนี้เชื่อถือไม่ได้ การแจ้งว่าโอนเงินแล้วจะต้องเป็นเมลแจ้งจากธนาคารเท่านั้น  / อ้าว...ลืมอ่าน  เมื่อกี้กดโอนผ่านเนตไปแล้วไม่มีสลิบไม่ได้โอนเป็นเศษแล้วจะทำยังไง ... อัพบุ๊คแบ๊ง แล้วส่งหน้าบุ๊คแบ๊งที่มียอดนั้นมาแสดง

การจอง

 • จำนวนเงินมัดจำในแต่ละทริปจะแจ้งไว้แต่ละโปรแกรมแล้ว
 • การจองจะสมบูรณ์ เมื่อมีการโอน เงินมัดจำ  และทางทัวร์ดอยได้รับแฟ๊กซ์เอกสารการโอนเงินแล้ว
 • เงินส่วนที่เหลือแจ้งให้โอนเมื่องทางคณะทัวร์สามารถออกเดินทางได้
 • การเลื่อนการเดินทางสามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปคิดค่าจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเลื่อนการเดินทางท่านละ 200 บาท และการแจ้งเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 15 วัน
 • การย้ายคัน เนื่องจากแต่ละทริปเปิดหลายคันและที่พักต่างกัน ดังนั้นก่อนจองควรพิจารณาทริปนั้นๆ ว่าถูกใจแล้วหรือไม่ การย้ายคันหลังจากจองแล้วคิดท่านละ 100 บาทเพื่อเป็นค่าดำเนินการ

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • กรณีโอนเงินแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง  หักค่าดำเนินการ ท่านละ 200 บาท

เงินมัดจำส่วนที่เหลือจ่ายคืนดังนี้

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 21 วัน  จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด     

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน  จะคืนเงินให้ 50% ของเงินส่วนที่เหลือ

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่เกิน 14 วัน  ไม่คืนเงิน

หมายเหตุ : การคืนเงินจะโอนคืนให้ ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การยกเลิกทัวร์ โดยทางผู้จัด  -  โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทางไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องเรียกร้อง ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/6999

โอนแล้วให้กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มจองทัวร์ แล้วส่งมาที่เมล 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ---> เบอร์โทรติดต่อคลิกที่นี่

เอกสารรับจองจะส่งให้ทาง Email เท่านั้น

 

กรณีกลัวโดนโกง   ผู้ซึ่งเพิ่งจะรู้จักเรามักจะโทรมาถามบ่อยๆ ว่า  " โอนเงินไปแล้วจะโกงหมั๊ย"  

แล้วผู้ที่จะโกงจะบอกหมั๊ยล่ะครับว่าจะโกง แล้วถ้าบอกว่าไม่โกงจะเชื่อหมั๊ย  แล้วจะทำยังไงกันดี  ลองมาพิจารณากันด้วยเหตุผลดีกว่าหมั๊ย


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
เลขที่ 11-6999

สบายใจได้ไม่ต้องกลัวโกง เพราะ

1. ทัวร์ดอยซื่อสัตย์จริงใจไม่เคยคิดจะโกงใคร  เปิดมาหลายปียังไม่เคยมีประวัติเสีย

2. ทัวร์ดอย เป็นทัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ใบอนุญาตเลขที่ 11-6999

3. ทัวร์ดอยมีตัวตนจริง วางเงินประกันไว้กับ ททท หากโดนเบี้ยวสามารถร้องเรียนกับ ททท และเรียกร้องเงินคืนจาก ททท ได้

4.  ด้วยเหตุผลต่างๆ ข้างต้น หากยังกลัว  เพื่อความสบายใจ จะทำยังไงดี


รางวัลทัวร์ยอดเยี่ยม
 ปี 2547

ภายในประเทศ

กลับสู่ข้างบน

สิ่งที่จะต้องเตรียมไป :

 • เสื้อกันหนาว

 • หมวกกันแดด

 • ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

 • ยาประจำตัว และยาแก้แพ้ต่างๆ

กลับสู่ข้างบน

 

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ อ่างขาง ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์ดอยอ่างขาง-เชียงราย

ทัวร์ปาย ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ม่อนแจ่ม
ทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น น้ำตกทีลอซู ทัวร์เขาสก เชื่อนรัชชประภา ทัวร์หนองบัวแดง พระธาตุพนม

ทัวร์เชียงราย

ทัวร์น้ำตกทีลอซู เขาสก - เขื่อนรัชชประภา ทัวร์กาญจนบุรี ทะเลบัวแดง สกลนคร พระธาตุพนม

ทัวร์เกาะสิมิลัน+เกาะตาชัย

เที่ยวเกาะสิมิลัน ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ทะเลตรัง

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ อาดัง

ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/6999   ที่ตั้งสำนัก เลขที่  99/57 หมู่บ้านชวนชื่นอ่อนนุช  แขวงประเวศ  เขตประเวศ กรุงเทพฯ  10250  โทร 02-1869821-2