ทัวร์เชียงใหม่

แพคเกจทัวร์อีสาน ทะเลบัวแดง อุดรธานี  สกลนคร นครพนม มุกดาหาร พระธาตุพนม รหัสทัวร์ UD302

 <<<  กลับไปหน้าแรกทัวร์อีสาน                    โปรแกรมการเดินทาง                   ราคาแพ็คเกจทัวร                 การจองและการโอนเงิน                 ติดต่อทีมงาน

 

แพ็คเกจทัวร์เส้นทางท่องเที่ยวอีสานเหนือ ไหว้พระ 3 วัน 2 คืน   รับจากสนามบินอุดรธานี  ส่งกลับสนามบินขอนแก่น

โปรแกรมท่องเที่ยวไหว้พระอีสานเหนือ  3 วัน 2 คืน  รับจาก  อุดรธานี   ส่งกลับร้อยเอ็ด หรือ ขอนแก่น   นอนสกลนคร 1 คืน นอนมุกดาหาร 1 คืน

เที่ยวชมทะเลบัวแดง - พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฝั่น - วัดป่าสุทธาวาส -  พระธาตุเชิงชุม – วัดธาตุเรณู - พระธาตุพนม - พระมหาเจดีย์ชัยมงคล 

โปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อความสุขใจ ถ่ายภาพ ไหว้พระ สัมผัสวิถีชีวิตถิ่นอีสาน

กำหนดการเดินทาง  เดินทางได้ทุกวัน ตามความสะดวกของนักท่องเที่ยว

 

รายละเอียดของโปรแกรม

วันแรก    อุดรธานี – ทะเลบัวแดง – วัดป่าอุดมสมพร – หนองหาร – สกลนคร

08.30 น.  รับนักท่องเที่ยวที่สนามบินอุดรธานี  หรือ สถานีขนส่งอุดรธานี เดินทางสู่ทะเลบัวแดง พาล่องเรือชมทัศนียภาพทะเลสาปหนองหาน ชมทะเลบัวแดงยามเช้า ชมดอกบัวสีสวยบานสะพรั่งเต็มหนองน้ำสวยงาม ชมนกน้ำนานาชนิดที่พากันออกหากินบริเวณทะเลสาบ

 

   

รับประทานอาหารกลางวัน (1)

เดินทางสู่จังหวัดสกลนคร พาแวะวัดป่าอุดมสมพร ชมเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ไหว้รูปเหมือนและอัฐิธาตุหลวงปู่ฝั้น ชมเครื่องใช้อัฐบริขารของหลวงปู่ที่ใช้ออกธุดงค์ศึกษาธรรม

  

ไหว้พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดที่เป็นศูนย์กลางของเมืองสกลมาตั้งแต่ในอดีต นมัสการพระธาตุเชิงชุม ไหว้พระพุทธบาทสี่รอย และกราบหลวงพ่อพระองค์แสนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของชาวสกลซึ่งประดิษฐานเป็นพระประทานอยู่ในพระอุโบสถ

   

เข้าที่พักในตัวเมืองสกลนคร

รับประทานอาหารค่ำ (2) พักผ่อน

 

วันที่สอง   พระธาตุเรณูนคร - พระธาตุพนม - หอแก้วมุกดาหาร

รับประทานอาหารเช้า (3)

ไปวัดป่าสุทธาวาส เป็นวัดที่สร้างโดยหลวงปู่เสาร์ กันตสีโลผู้เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงปู่มั่น มีครูบาอาจารย์ที่มีคุณธรรมสูงหลายองค์มาจำพรรษาและเป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เลือกเป็นที่ละสังขารจะและจัดงานพระราชทานเพลิงศพที่นี่ และได้สร้างพระอุโบสถครอบบริเวณถวายเพลิงศพไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ พาชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ไหว้อัฐิธาตุหลวงปู่มั่นและชมเครื่องใช้อัฐบริขาร จากนั้นพาชมพิพิธภัณฑ์และไหว้เจดีย์หลวงปู่หลุย จันทรสาโร ลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เมื่อหลังมรณะภาพแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่หลุยไว้ที่นี่เพือให้ได้อยู่ใกล้กับอาจารย์ของท่าน

   

ออกจากวัดป่าสุทธาวาสเดินทางขึ้นเทือกเขาภูพานแวะวัดชมภาพแกะสลักหน้าผาหิน ไหว้เจดีย์พระธาตุ ชมวิวหนองหาร

   

เดินทางสู่อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม พาแวะชมและไหว้พระธาตุศรีคุณ พระธาตุจำวันเกิดวันอังคาร

รับประทานอาหารกลางวัน(4)

บ่าย  เดินทางสู่อำเภอเรณูนคร พานมัสการพระธาตุเรณูนคร และนมัสการพระองค์แสน พระพุทธรูปทองคำซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเรณูนคร

 

จากนั้นเดินทางสู่อำเภอธาตุพนม พานมัสการพระธาตุพนม พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นศูนย์รวมความศัทธาทั้งคนไทยและลาว ทุกๆ วันจะมีประชาชนมากราบไหว้มิขาดสาย และนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและเดินรอบพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล

   

เดินทางต่อสู่จังหวัดมุกดาหาร พาชมหอแก้วมุกดาหาร ชมวิวทัศนียภาพเมืองมุกดาหารริมแม่น้ำโขง สามารถมองเห็นได้ไกลถึงเมืองสะหวันนะเขต สปป.ลาว

   

เข้าที่พักในตัวเมืองมุกดาหาร

รับประทานอาหารค่ำ (5) พักผ่อน

วันที่สาม     วัดวัดภูผาขาว – พระมหาเจดีย์ชัยมงคล

รับประทานอาหารเช้า (6)

ออกเดินทางจากที่พักมุ่งหน้าสู่อำเภอหนองสูง พาไหว้พระชมวิวที่วัดภูผาขาว ชมพระพุทธรูปองค์ใหญ่แกะสลักบนหน้าผาหิน จากลานหน้าองค์พระสามารถชมวิวเบื้องล่างได้อย่างงดงาม

   

รับประทานอาหารกลางวัน (7)

เดินทางต่อสู่อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด พาชมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล หรือเจดีย์พันล้านที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน ก่อสร้างอย่างงดงามโดย หลวงปู่ศรี มหาวีโร พระเกจิอาจารย์ดังแห่งร้อยเอ็ด ที่ตั้งองค์พระเจดีย์อยู่เขาที่มีสวยงาม   พระเจดีย์สร้างด้วยศิลปกรรมร่วมสมัยผสมผสานระหว่างรูปแบบศิลปกรรมของพระปฐมเจดีย์และพระธาตุพนม ถือเป็นพระมหาเจดีย์ที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของไทย

   

สมควรแก่เวลา เดินทางกลับ

16.00 น. ส่งคณะนักท่องเที่ยวที่สนามบินร้อยเอ็ด

18.00 น. ส่งคณะนักท่องเที่ยวที่สนามบินขอนแก่น

 

จบทริป....

 

กำหนดการเดินทาง ปี 2558  :    13-15 พ.ย.  /  20-22 พ.ย.  /  27-29 พ.ย. / 18-20 ธ.ค. / 26-28 ธ.ค. 

 

 

กลับสู่ข้างบน

 

รถตู้  สำหรับเดินทางท่องเที่ยวตลอดทริปโดยรถตู้ TOYOTA COMMUTOR  VIP รุ่นใหม่   คลิกชมภาพรถตู้

ที่พัก  คืนแรก พักโรงแรมในตัวเมืองสกลนคร                        คืนที่2 พักโรงแรมในตัวเมืองมุกดาหาร 


ที่พักคืนแรก สกลนคร


ที่พักคืนที่สอง มุกดาหาร


รถตู้ TOYOTA D4D

อัตราค่าบริการ    แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21 October, 2015 

ท่านละ 4,900 บาท  /  กรุ๊ปเหมา 9 ท่าน ลดท่านละ 400 บาท /  กรุ๊ป 8 ท่านลดท่านละ 200 บาท

คืนแรกพักสกลนคร ห้องละ 2 ท่าน   / คืนที่สองพักมุกดาหาร  ห้องละ 2 ท่าน

เด็ก อายุตั้งแต่ 10 ขวบขึ้นไป คิดราคาเท่าผู้ใหญ่ / เด็ก 9-5 ขวบ ลด 1,000 บาท ( นั่งเบาะปกติ ,ไม่มีเตียงเสริม ) /  เด็กเล็กไม่เกิน 4 ขวบ คิด 1,000 บาท ไม่มีเบาะ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตราค่าบริการนี้จำกัดความรับผิดชอบของผู้ให้บริการดังต่อไปนี้

1. ค่ายานพาหนะเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมโดยรถตู้หลังคาสูงปรับอากาศ  TOYOTA COMMUTER D4D

2. ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง

3. ค่าที่พัก 2 คืน   คืนแรกพักสกลนคร ห้องแอร์ห้องละ 2 ท่าน  / คืนที่สองพักมุกดาหาร ห้องแอร์ ห้องละ 2 ท่าน

4. ค่าอาหาร 7 มื้อ  ( ไม่รวม อาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ , อาหารที่สั่งเพิ่ม , น้ำอัดลม กาแฟ  เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง )

5. ค่าประกันอุบัติเหตุ เสียชีวิต 1,000,000 บาท รักษาพยาบาล 500,000 บาท ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ รายละเอียด

6. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม

7. น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว

8. ไกด์หรือสต๊าฟนำเที่ยว

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น

2. ค่าขนมคบเคี้ยวและเครื่องดื่มในห้องพัก

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หรือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ( กรณีต้องการเอกสารรับเงิน )

4. ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน

 

รายชื่อผู้จองทัวร์     Uddate ล่าสุดเมื่อ  21 October 2015 13:10

คันที่ 1

ไม่ระบุที่นั่ง

1. ว่าง 6. ว่าง
2. ว่าง 7. ว่าง
3. ว่าง 8. ว่าง
4. ว่าง 9. ว่าง
5. ว่าง

------------------

คันที่ 2

ไม่ระบุที่นั่ง

1. ว่าง 6. ว่าง
2. ว่าง 7. ว่าง
3. ว่าง 8. ว่าง
4. ว่าง 9. ว่าง
5. ว่าง

------------------

ออกเดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน

ตารางเวลาเที่ยวบินที่เหมาะกับทริปนี้

เที่ยวไป    กรุงเทพ - อุดรธานี

นกแอร์

DD8200

7:00

ไลอ้อนแอร์

SL8600

7:25

 

 

 

เที่ยวกลับ    ร้อยเอ็ด - กรุงเทพ

 

เที่ยวบิน

ออก

แอร์เอเซีย

 FD3569 20:05

นกแอร์

 DD9119 21:00
     

เที่ยวกลับ    ขอนแก่น - กรุงเทพ

 

เที่ยวบิน

ออก

แอร์เอเซีย

 FD3259 20:05

นกแอร์

 DD9821 21:50
     

เดินทางโดยรถทัวร์ปรับอากาศ

เที่ยวกลับ 

ขอนแก่น - กรุงเทพ เที่ยวรถหลัง 18.30 น. เป็นต้นไป

กลับสู่ข้างบน

การจองการสำรองที่นั่งและการโอนเงิน

การจองทริป  โอนเงินจองแพคเก็จทัวร์ท่านละ  2,000 บาท   ที่เหลือแจ้งโอนเมื่อทัวร์พร้อมออกเดินทาง

สำคัญ โปรดอ่าน  การโอนเงินจองผ่านเนต หรือผ่านมือถือ แบบไม่มีสลิป ย้ำอีกครั้งว่า ไม่มีสลิบ ( ท่านที่กดโอนผ่าน ATM หรือฝากผ่านหน้าเคาเตอร์ มีสลิปแล้ว ไม่ต้องอ่าน ) ในกรณีโอนเงินที่ไม่มีสลิปโอนเงินส่งมาแสดงจะต้องโอนให้มีเศษสัก1-2 สตางค์ เพื่อการอ้างอิงว่ายอดเงินจำนวนที่โอนมาเป็นของใคร เพราะเงินจำนวนเดียวกันในวันเดียวกันอาจจะมีโอนเข้ามาหลายราย อ้างอิงจากเวลาโอนไม่ได้เพราะหน้าสมุดธนาคารไม่แสดงเวลาโอน เช่นโอนมา 4,000 ไม่รู้ยอดนี้เป็นของใคร ควรโอนให้มีเศษเช่น 4,000.01 บาท หรือ 3,999.99 บาท แค่เศษสตางค์นะครับห้ามเกินบาท  โดยเศษนี้ไม่ต้องนำไปหักลบกับเงินส่วนที่เหลือ  แล้วแจ้งยอดนี้ในใบจองที่ไม่มีสลิบแนบเมื่อตรวจสอบก็จะทราบว่ายอดนี้เป็นของท่าน การโอนเงินผ่านเนตที่แคปหน้าจอส่งเมลมาแจ้งว่า ระบบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว แบบนี้เชื่อถือไม่ได้ การแจ้งว่าโอนเงินแล้วจะต้องเป็นเมลแจ้งจากธนาคารเท่านั้น  / อ้าว...ลืมอ่าน  เมื่อกี้กดโอนผ่านเนตไปแล้วไม่มีสลิบไม่ได้โอนเป็นเศษแล้วจะทำยังไง ... อัพบุ๊คแบ๊ง แล้วส่งหน้าบุ๊คแบ๊งที่มียอดนั้นมาแสดง

การจอง

 • จำนวนเงินมัดจำในแต่ละทริปจะแจ้งไว้แต่ละโปรแกรมแล้ว
 • การจองจะสมบูรณ์ เมื่อมีการโอน เงินมัดจำ  และทางทัวร์ดอยได้รับแฟ๊กซ์เอกสารการโอนเงินแล้ว
 • เงินส่วนที่เหลือแจ้งให้โอนเมื่องทางคณะทัวร์สามารถออกเดินทางได้
 • การเลื่อนการเดินทางสามารถเลื่อนการเดินทางได้ 1 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ครั้งที่ 2 เป็นต้นไปคิดค่าจัดการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลเลื่อนการเดินทางท่านละ 200 บาท และการแจ้งเลื่อนการเดินทางจะต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิม 15 วัน
 • การย้ายคัน เนื่องจากแต่ละทริปเปิดหลายคันและที่พักต่างกัน ดังนั้นก่อนจองควรพิจารณาทริปนั้นๆ ว่าถูกใจแล้วหรือไม่ การย้ายคันหลังจากจองแล้วคิดท่านละ 100 บาทเพื่อเป็นค่าดำเนินการ

เงื่อนไขการคืนเงิน

 • กรณีโอนเงินแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง  หักค่าดำเนินการ ท่านละ 200 บาท

เงินมัดจำส่วนที่เหลือจ่ายคืนดังนี้

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 21 วัน  จะคืนเงินส่วนที่เหลือให้ทั้งหมด     

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทาง 15-20 วัน  จะคืนเงินให้ 50% ของเงินส่วนที่เหลือ

 • ยกเลิกทัวร์ก่อนเดินทางไม่เกิน 14 วัน  ไม่คืนเงิน

หมายเหตุ : การคืนเงินจะโอนคืนให้ ไม่เกิน 7 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การยกเลิกทัวร์ โดยทางผู้จัด  -  โอนเงินคืนให้ เต็มจำนวน หลังแจ้งยกเลิกการเดินทางไม่เกิน 3 วัน หลังจากได้รับแฟ๊กซ์หมายเลขบัญชีธนาคาร

การเรียกร้องเงินมัดจำคืน การเรียกร้องเงินมัดจำคืนจะต้องเรียกร้อง ภายใน 30 วัน หลังจากวันเดินทาง หากเลยกำหนดจากนั้นถือว่าไม่ประสงค์จะรับเงินคืน

ทัวร์นี้เป็นทัวร์ถูกต้องตามกฎหมาย  ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/6999

โอนแล้วให้กรอกรายละเอียดใน แบบฟอร์มจองทัวร์ แล้วส่งมาที่เมล 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร ---> เบอร์โทรติดต่อคลิกที่นี่

เอกสารรับจองจะส่งให้ทาง Email เท่านั้น

 

กรณีกลัวโดนโกง   ผู้ซึ่งเพิ่งจะรู้จักเรามักจะโทรมาถามบ่อยๆ ว่า  " โอนเงินไปแล้วจะโกงหมั๊ย"  

แล้วผู้ที่จะโกงจะบอกหมั๊ยล่ะครับว่าจะโกง แล้วถ้าบอกว่าไม่โกงจะเชื่อหมั๊ย  แล้วจะทำยังไงกันดี  ลองมาพิจารณากันด้วยเหตุผลดีกว่าหมั๊ย


ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว 
เลขที่ 11-6999

สบายใจได้ไม่ต้องกลัวโกง เพราะ

1. ทัวร์ดอยซื่อสัตย์จริงใจไม่เคยคิดจะโกงใคร  เปิดมาหลายปียังไม่เคยมีประวัติเสีย

2. ทัวร์ดอย เป็นทัวร์ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ใบอนุญาตเลขที่ 11-6999

3. ทัวร์ดอยมีตัวตนจริง วางเงินประกันไว้กับ ททท หากโดนเบี้ยวสามารถร้องเรียนกับ ททท และเรียกร้องเงินคืนจาก ททท ได้

4.  ด้วยเหตุผลต่างๆ ข้างต้น หากยังกลัว  เพื่อความสบายใจ จะทำยังไงดี


รางวัลทัวร์ยอดเยี่ยม
 ปี 2547

ภายในประเทศ

กลับสู่ข้างบน

สิ่งที่จะต้องเตรียมไป :

 • เสื้อกันหนาว

 • หมวกกันแดด

 • ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น

 • ยาประจำตัว และยาแก้แพ้ต่างๆ

กลับสู่ข้างบน

 

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ

ทัวร์เชียงใหม่ ดอยอินทนนท์ อ่างขาง ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย

ทัวร์ดอยอ่างขาง-เชียงราย

ทัวร์ปาย ดอยอ่างขาง ม่อนแจ่ม ทัวร์เขาค้อ ทัวร์ดอยอินทนนท์ ดอยอ่างขาง ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปาย ม่อนแจ่ม
ทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า วัดร่องขุ่น น้ำตกทีลอซู ทัวร์เขาสก เชื่อนรัชชประภา ทัวร์หนองบัวแดง พระธาตุพนม

ทัวร์เชียงราย

ทัวร์น้ำตกทีลอซู เขาสก - เขื่อนรัชชประภา ทัวร์กาญจนบุรี ทะเลบัวแดง สกลนคร พระธาตุพนม

ทัวร์เกาะสิมิลัน+เกาะตาชัย

เที่ยวเกาะสิมิลัน ทัวร์กระบี่ ทะเลแหวก ทัวร์ทะเลตรัง

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ อาดัง

ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวเลขที่ 11/6999   ที่ตั้งสำนัก เลขที่  99/57 หมู่บ้านชวนชื่นอ่อนนุช  แขวงประเวศ  เขตประเวศ กรุงเทพฯ  10250  โทร 02-1869821-2