Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


อาหารทริปเชียงราย อาหารมื้อกลางวัน มื้อแรก

อาหารบุฟเฟ่ เลือกทานตามสบาย อาหารมีเติมตลอด


Message 1

ผลไม้ก็มี


Message 2

ห้องอาหาร โต๊ะอาหาร

หน้าที่  1  /  มื้อที่2   /  มื้อที่ 3  /  มื้อที่ 4  / มื้อที่ 5  /  มื้อที่ 6  /  มื้อที่ 7    <--  Previous  -+-   Next -->