Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


อาหารทริปทัวร์เชียงราย มื้อที่ 3  อาหารเช้าวันที่สองที่รีสอร์ท

อาหารเช้ามาตรฐานโรงแรมทั่วไป ประกอบด้วย ข้าวต้ม ขนมปัง กาแฟ ขนมปัง แยม ผลไม้


Message 1

โต๊ะอาหาร


Message 2

โต๊ะอาหาร


Message 3

นักท่องเที่ยวเริ่มมารับประทานอาหารเช้า


Message 4

ข้าวต้มหมู / ข้าวต้มไก่


Message 5

เครื่องปรุง


Message 6

ผลไม้


Message 7

หากไม่ชอบข้าว ก็ยังมีขนมปัง ไข่ดาว


Message 8

ขนมปัง แยม


Message 9

ชา กาแฟ ก็มี


Message 10

ของผมเอง ไกด์ครับ


Message 11

ข้าวต้ม ของผมเอง ไกด์ครับ


Message 12

กาแฟ


Message 13

ขนมปัง


Message 14

ครบชุด อาหารเช้า

หน้าที่  มื้อที่ 1  /  มื้อที่ 2  /  3  /  มื้อที่ 4  / มื้อที่ 5  /  มื้อที่ 6  /  มื้อที่ 7    <--  Previous  -+-   Next -->