Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


อาหารทริปเชียงราย มื้อกลางวัน มื้อที่ 4

มื้อกลางวัน ลิ้มลองอาหารพื้นเมือง


Message 1

ข้าวซอย ข้าวซอยน้ำเงี้ยว ขนมจีนน้ำเงี้ยว หากไม่คุ้นเคยก็ยังมีก๋วยเตี๋ยวให้สั่งทาน


Message 2

ถ้าสั่งมาแล้วทานหมด เบิลสักกี่ชามก็ได้ แต่ถ้าสั่งมาแล้วทานไม่หมดจ่ายเงินเอง


Message 3

เมนูอาหาร ต้องการทานอะไรก็เขียนจำนวนลงในรายการสั่งให้พนักงาน - น้ำอัดลม เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ กาแฟ จ่ายเอง


Message 4

น้ำเงี้ยว


Message 5

ข้าวซอยไก่ ข้าวซอยเนื้อ


Message 6

ผัก


Message 7

ข้าวซอย ขนมจีนน้ำเงี้ยว ผัก และเครื่องเคียง


Message 8

ยอดถั่วลันเตา


Message 9

ข้าวซอยน้ำเงี้ยว

หน้าที่    มื้อที่ 1  /  มื้อที่ 2  /  มื้อที่ 3  /  4  / มื้อที่ 5  /  มื้อที่ 6  /  มื้อที่ 7    <--  Previous  -+-   Next -->