Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


อาหารทริปเชียงราย มื้อกลางวัน วันที่สาม มื้อที่ 7

อาหารเชตเมนู กับข้าวหลายอย่าง ชุดละ 4-5 ท่าน


Message 1

อาหารไม่มีเพิ่ม แต่ที่จัดให้ก็มากมายอย่างที่เห็น - อาหารสั่งเพิ่มจ่ายเอง น้ำอัดลม เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ กาแฟ จ่ายเอง


Message 2

หอยจ้อ


Message 3

ยังลงไม่ครบ


Message 4

ยำปลาตัวใหญ่


Message 5

บางทีก็มี


Message 6

ทอดมันปลา


Message 7

ยังลงอาหารไม่ครบ ขาดต้มยำปลาน้ำโขง กับต้มจืด


Message 8

ต้มจืดมาแล้ว


Message 9

เดี๋ยวต้มยำปลาน้ำโขงจะตามมา


Message 10

บรรยากาศโต๊ะอาหาร


Message 11

ยำปลาที่โรงครัว รอเสิร์ฟ


Message 12

อาหารลงครบ ทานเกือบจะหมดแล้ว


Message 13

แล้วก็เป็นแบบนี้


Message 14

ก่อนเสิร์ฟ


Message 15

ทอดมันปลา


Message 16

หลายอย่าง


Message 17

ปลา


Message 18

รอลงอาหาร


Message 19

นี่ก็ยังไม่ครบ ขาดต้มยำ


Message 20

ผลไม้

 

หน้าที่  1  /  2  /  3  /  4  / 5  /  6  /  7    <--  Previous  -+-   Next -->