Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


อาหารทริปเชียงราย มื้อที่ 6 อาหารเช้าที่รีสอร์ท

ข้าวต้ม กาแฟ ปลาท่องโก๋


Message 1

ข้าวต้มขาว มีเติมตลอด


Message 2

กับข้าวทานกับข้าวต้ม


Message 3

ปลาท่องโก๋


Message 4

ทอดเองที่รีสอร์ท


Message 5

ข้าวต้ม + กับ กาแฟ ปลาท่องโก๋+นม


Message 6

ท่องโก๋+นม


Message 7

บรรยากาศโต๊ะอาหารเช้า ดูอุณหภูมิที่รีสอ์ท อย่างหนาว

หน้าที่  มื้อที่ 1  /  มื้อที่ 2  /  มื้อที่ 3  /  มื้อที่ 4  / มื้อที่ 5  /  6  /  มื้อที่ 7    <--  Previous  -+-   Next -->