<- กลับหน้า จังหวัด

สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี

 

กาญจนบุรี สถานที่ท่องเที่ยว อ. บ่อพลอย

บ่อพลาย จ. กาญจนบุรี

อำเภอบ่อพอย อยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ ๔๗ กิโลเมตร  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาสลับกับเนินเขาเตี้ย ๆ บริเวณตอนใต้ของอำเภอมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 10 - 100 เมตร บริเวณตอนบนของอำเภอทางด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จะเป็นเนินเขาเตี้ย ๆ และภูเขา มีความสูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 100 - 300 เมตร และ 300 - 600 เมตร ตามลำดับ แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ ห้วยลำตะเพิน ห้วยกระพร้อย ห้วยลำอีซู และห้วยแม่ระวาง  ในตัวอำเภอบ่อพลอยมีร้านขายพลอยอยู่หลายร้าน พลอยที่ได้จากการทำเหมืองอุตสาหกรรม ได้แก่ พลอยไพลิน นิล และบุษราคัม 

สวนสัตว์เปิดซาฟารีปาร์ค   เป็นสวนสัตว์ที่ดำเนินงานโดยเอกชน อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ( กาญจนบุรี-บ่อพลอย)  จนถึงกิโลเมตรที่ ๒๑ จะเห็นป้ายสวนสัตว์เปิดทางซ้ายมือ นับเป็นสวนสัตว์เปิดแห่งแรกของกาญจนบุรี ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสัตว์นานาชนิด เช่น กวาง หมี เสือ สิงโต ม้าลาย ยีราฟ อูฐ และสัตว์อื่นๆ อีกมากมายอย่างใกล้ชิด นักท่องเที่ยวสามารถขับรถเข้าไปเที่ยวชมได้ด้วยตนเอง หรือสำหรับผู้ที่ไม่ได้นำรถส่วนตัวมา ทางสวนสัตว์ได้จัดรถไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวสามารถชมสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด พักผ่อนชมสวนผีเสื้อ สวนดอกไม้ เปิดให้เข้าชมทุกวัน  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐-๑๘.๐๐ น.  ( ปิดจำหน่ายบัตรเวลา ๑๗.๓๐ น. )  

ค่าเข้าชม  ผู้ใหญ่ ๑๒๐ บาท เด็ก ๗๐ บาท  สอบถามรารละเอียดได้ที่ โทร 034-628271, 034-4500088-9

 

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ  ไปตามเส้นทางสายกาญจนบุรี-ศรีสวัสดิ์  ประมาณ ๒๗ กิโลเมตร  ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอบ่อพลอย อำเภอหนองปรือ อำเภอศรีสวัสดิ์ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน และประกอบด้วยที่ราบระหว่างหุบเขา  เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำแควใหญ่ ยอดเขาสูงที่สุด คือ เขาหัวโล้น สูงประมาณ ๑,๑๗๐ เมตร จากระดับทะเลปานกลาง อยู่บริเวณตอนกลางของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทยเป็นสถานที่เหมาะสำหรับการศึกษาธรรมชาติ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ๓ เส้นทางคือ ๑. เส้นห้วยลำอีซู  ๒. เส้นห้วยสะด่อง   ๓. เส้นทุ่งสลักพระ  และยังมีเส้นทางที่สามารถเดินไปชมทิวทัศน์ริมขอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ ห้วยแม่ละมุ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 01-8802183
 

หอดูดาวเกิดแก้ว  ตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย ห่างจากตัวเมืองประมาณ ๕๕ กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ( กาญจนบุรี-บ่อพลอย-หนองปรือ)  ประมาณกิโลเมตรที่ ๔๙  ทางซ้ายมือ  เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ ๓ กิโลเมตร  ภายในสถานที่มีหอดูดาวรูปโดมไว้ห้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาว ยังมีที่พักไว้บริการ  เหมาะสำหรับผู้รักธรรมชาติและสนใจในด้านดาราศาสตร์  สนใจกิจกรรมควรติดต่อ  โทร. 01-9274140
 

ถ้ำผาวังจันทร์  ตั้งอยู่ที่ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย 

ถ้ำอึมครึม เขตตำบลหนองรี 

เขาอึมครึม  (เชิงนิเวศน์)  ที่ตั้งหมู่ที่  1  บ้านหนองแกใน  ต.บ่อพลอย 

ปล่องภูเขาไฟ และลานลาวาแหล่งกำเนิดพลอย  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านบ่อพลอย   ต.บ่อพลอย

แหล่งเรียนรู้วิวัฒนาการของการขุดพลอยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านหนองย่าช้าง

หลวงพ่อพลอยไพลิน  ประดิษฐาน    วัดหนองย่างช้าง  หมู่ที่  11  บ้านวังไพลิน  ต.บ่อพลอย

หลวงพ่อนิล  (องค์ใหญ่ที่สุด)  ประดิษฐาน   วัดเขาวงจินดาราม หมู่ที่  1  บ้านบ่อพลอย  ต.บ่อพลอย อยู่ริมหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ( กาญจนบุรี-บ่อพลอย-หนองปรือ)  ประมาณกิโลเมตรที่ 30  วัดอยู่ทางซ้ายมือ จุดเด่นภายในวัดได้แก่ หลวงพ่อนิล

วัดถ้ำผาวังจันทร์  (วัดหลวงพ่อเฮง)  ที่ตั้งหมู่ที่ .9  บ้านหนองไก่ชุม  ต.หลุ่มรัง
       
บึงอีหมัน  (แหล่งน้ำขนาดใหญ่)  ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านหนองย่างช้าง ต.บ่อพลอย เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ่อพลอย

หมู่บ้านนิล  เป็นลักษณะของการประกอบอาชีพเจียระไนนิลเป็นหลัก  ในหมู่บ้านนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนและวิธีการต่าง  ในการเจียระไน  และเป็นการส่งเสริมอาชีพในท้องถิ่น

สนามกอล์ฟบูลแซฟไฟร์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 13  บ้านหัวเขา ต.ช่องด่าน   ใช้เป็นสถานที่พัก  ประชุมสัมมนา และใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬากอล์ฟ  ที่มีมาตรฐาน

.

แพคเกจทัวร์ ท่องเที่ยวเมืองไทย ต้องไปให้รู้

ทัวร์แม่ฮ่องสอน   ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล กะเหรี่ยงคอยาว ทุ่งบัวตอง พระธาตุดอยกองมู ปาย ห้วยน้ำดัง
ทัวร์เชียงใหม่   ดอยอินทนนท์  หมีแพนด้า พระธาตุดอยสุเทพ ดอยอ่างขาง นั่งช้าง ล่องแพ พืชสวนโลกรำลึก
ทัวร์เชียงราย   ภูชี้ฟ้า ดอยตุง วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง แม่สาย ดอยผาหม่น ทิวลิปบานอลังการ
ทัวร์ปาย   ล่องแม่น้ำปาย บ่อน้ำร้อนท่าปาย วัดน้ำฮู น้ำตกมอแปง พระธาตุแม่เย็น
น้ำตกทีลอซู   อลังการน้ำตกใหญ่กลางป่าทุ่งใหญ่ ล่องแก่งเรือยางชมน้ำตกทีลอซู
ทัวร์เขาสก - กุ้ยหลินเมืองไทย   ล่องเรือเขื่อนรัชชประภา กุ้ยหลินเมืองไทย นอนแพ เที่ยวถ้ำปะการัง ถ้ำน้ำทะลุ เดินป่าชมดอกบัวผุด
ทัวร์น่าน   ล่องแก่งน้ำว้า ผาชู้ ดอยภูคา วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุแช่แห้ง
ทัวร์กาญจนบุรี   สังขละบุรี  น้ำตกห้วยขมิ้น น้ำตกเอราวัณ นั่งช้าง  ล่องแพไม้ไผ่ นอนแพเขื่อนศรีนครินทร์
ทัวร์ภูสอยดาว เดินป่าภูสอยดาว ชมทุ่งดอกไม้ น้ำตกสายทิพย์ น้ำตกมอส
ทัวร์ดอยเชียงดาว  เดินป่าดอยเชียงดาว ชมเทียนนกแก้ว
ทัวร์ดอยผ้าห่มปก  แค้มปิ้งโรแมนติกดอยผ้าห่มปก 3 วัน 2 คืน
 
Update : 12/07/2551

Copyright © สงวนสิทธิ์ภาพถ่าย และบทความ ห้าม Copy นำไปลงเวบของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต หัวตนเองก็มี สมองตนเองก็มี หัดคิดเองทำเองบ้าง สมองจะได้พัฒนา ไม่ใช่ลอกๆ กันไปจนเป็นนิสัย  สมัยเรียนก็ลอกเพื่อน ทำงานแล้วก็ยังไม่รู้จักคิด เอาแต่จะคัดลอกผลงานคืนอื่น ถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องทำ ถ้าได้สร้างสรรค์ด้วยสมองของตนเองแม้จะประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยก็ภูมิใจ และมีกำลังใจที่จะพัฒนา ก่อเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลัง ไม่ใช่สักแต่จะลอก ๆๆๆ แบบขาดความรับผิดชอบ    ชมตัวอย่างการคัดลอก