ทัวร์ดอย

ภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติภูสอยดว

ภูสอยดาว  ทุ่งดอกไม้แสนสวยยามฤดูฝน ภูสอยดาวเป็นอุทยานแห่งชาติ แต่เดิมเป็นวนอุทยานภูสอยดาว จัดตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 โดยครอบคลุมพื้นที่ 48,962 ไร่ ในท้องที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ต่อมาส่วนอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้สำรวจพื้นที่ป่าเพิ่มเติมท้องที่อำเภอบ้านโคก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อปี 2537 โดยครอบคลุมพื้นที่ 125,110 ไร่ หรือ 199 ตารางกิโลเมตร เพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

โปรแกรมทัวร์ แค้มปิ้งภูสอยดาว  จัดโดย ทัวร์ดอย  ทัวร์แค้มปิ้งคุณภาพ จัดอย่างมีระบบ และชำนาญ

โปรแกรมเที่ยวภูสอยดาวปีนี้ 2555  3,900฿   ทริปวันที่    30 ส.ค. - 2 ก.ย.55  /  14-16 ก.ย.55  / 28-30 ก.ย.55 

 
แผนที่ตั้งภูสอยดาว

สภาพทั่วไป   

ภูสอยดาวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา เป็นแหล่งต้นน้ำของลำน้ำปาด มีเทือกเขาภูสอยดาวทอดตัวจากทิศเหนือสู่ทิศใต้กั้นพรมแดนระหว่างไทย-ลาว ยอดภูสอยดาวมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,102 เมตร ( อยู่ในเขตประเทศลาว )  สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ประกอบด้วยชนิดของป่าสนเขา ป่าดิบเขา ป่าดิบชื้น ป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง จึงทำให้มีลักษณะภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี ( ภูสอยดาวในเขตไทย หมายถึงลานสนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภูสอยดาว อยู่ที่ระดับความสูง 1,633 เมตร )

แต่ก่อนนั้นเคยมีคนเปรียบเทียบภูสอยดาวเป็นภูกระดึง2   ทั้งนี้เพราะว่าสภาพพื้นที่และป่าสนที่มีลักษณะคล้ายกัน แต่สิ่งที่ภูสอยดาวต่างกับภูกระดึงและเด่นกว่าคือสภาพป่าสนที่เป็นเนินสลับซับซ้อนให้บรรยากาศของการเดินเที่ยวบนภูได้มากกว่า อีกทั้งระยะทางการเดินเที่ยวบนภูยังไม่ไกล สามารถเดินชมโดยรอบเพียงวันเดียว แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ บนภูอยู่ไม่ไกลกันไม่ว่าจะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกซึ่งอยู่ห่างจุดตั้งแคมป์เพียง 10 นาที จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นอยู่ห่างเพียง 30 นาทีโดยประมาณ ทุ่งดอกไม้มีอยู่ทั่วไปบนภูและมีมากที่สุดบริเวณจุดกางเต็นท์ ทุ่งดอกไม้บนภูมีหลายชนิดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกดอกให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นไปชื่นชมตลอดฤดูฝนจนถึงช่วงต่อฤดูหนาว

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส

จุดที่น่าสนใจ ที่ภูสอยดาว

สถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

1. น้ำตกภูสอยดาว
มีความสูง 5 ชั้น มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำตกอยู่ริมถนนลาดยางหมายเลข 1268 ข้างๆ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นจุดรวมพลก่อนเดินขึ้นสู่ภูสอยดาว เป็นทางผ่านของเส้นทางเดินขึ้นภูสอยดาว  หากท่านใดไม่สะดวกขึ้นไปชมความงามบนภูก็สามารถแวะชมน้ำตก ลงเล่นน้ำได้ตามสะดวกสบาย

2. ลานสนภูสอยดาว  จากภาพด้านล่างนี้คือ ภูสอยดาว เทือกเขาสูงนั่นคือ ภูสอยดาว จุดสูงสุดคือ 2,035 เมตร ณ ที่จุดสูงสุดคือ เสาหลักเขตประเทศไทย-ลาว เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวไม่ได้ขึ้นไปเที่ยวกัน  ภูสอยดาวที่คนเขาพูดกันว่ามีทุ่งดอกไม้สวยคือ ลานสนภูสอยดาว นั่นก็คือที่ราบบนภูที่เป็นทุ่งกว้างมีต้นสนสามใบขึ้นอยู่จำนวนมาก ที่พื้นเป็นทุ่งหญ้าที่จะออกดอกสวยงามในช่วงฤดูฝนจนถึงปลายฤดูฝน หากดูในภาพแล้วก็คือพื้นที่ราบที่เห็นอยู่นี่แหล่ะ ที่ราบ หรือ ลานสนภูสอยดาวนี้อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 1,600 เมตร และมีจุดสูงสุดอยู่บริเวณจุดชมวิวด้านทิศเหนือด้วยระดับความสูง 1,633 เมตร ถึงแม้จะดูไม่สูงมากแต่ก็สูงกว่าภูกระดึงที่สูงเพียง 1,280 เมตร  บริเวณลานสนมีที่ราบที่กว้างเต็มไปด้วยทุ่งดอกไม้ บริเวณกลางพื้นที่มีลำธารไหลผ่านเหมาะสำหรับตั้งแค้มป์พักแรมเป็นอย่างยิ่ง  ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและลานกางเต็นท์ก็อยู่ที่ลานสนนี้ ลักษณะโดยทั่วไปของลานสนเป็นพื้นที่ราบสลับเนินเตี้ย ทั่วทั้งพื้นที่ปกคลุมไปด้วยทุ่งหญ้าและป่าสนที่มีลักษณะเป็นป่าโปร่งเหมาะสำหรับเดินเที่ยว พื้นที่บนยอดภูไม่กว้างใหญ่เหมือนกับภูกระดึงจึงทำให้เดินชมบรรยากาศบนยอดภูได้อย่างสบายๆ ไม่เหนื่อยมาก ตลอดเส้นทางมีดอกไม้ในทุ่งหญ้าออกดอกให้ชมอย่างสวยงาม
การเดินทางขึ้นไปชมลานสนภูสอยดาวต้องเดินขึ้นไป ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร

 

3. พิชิตยอดภูสอยดาว  ยอดแหลมๆ ด้านซ้ายจากภาพข้างบน นั่นคือจุดสูงสุดภูสอยดาว ความสูง 2,035 เมตร  เป็นที่ตั้งหลักเขตไทย-ลาว เส้นทางขึ้นยอดภูสอยดาวเป็นเส้นทางที่ชันมาก ช่วงแรกไต่ระดับขึ้นเนินแรก ช่วงกลางเป็นทางราบขึ้นเนินลงเนิน ช่วงสุดท้ายชันแบบตะกายฟ้า จากจุดกางเต็นท์ที่ลานสนขึ้นยอดภูสอยดาวใช้เวลาเดินทางไป-กลับ 1 วันเต็ม เมื่อขึ้นไปถึงยอดดอยจะมีหน้าผาชันชื่อผาอินทรีย์ เป็นจุดชมวิวเมื่อมองลงมาจะเห็นพื้นที่ราบลานสนได้ชัดเจน  ทัวร์ดอยได้พานักท่องเที่ยวขึ้นไปเป็นคณะแรกเมื่อปี 2546 นักท่องเที่ยวที่ขึ้นสู่ยอดภูสอยดาวได้คนแรกคือ น้องไบท์ อายุ 13 ปี รูปน้องไบท์บนยอดภูสอยดาว  หลักเขตไทย-ลาว บนยอดภูสอยดาว  เส้นทางขึ้นภูสอยดาวสุดชัน ภาพคุณนักท่องเที่ยวทัวร์ดอยบนยอดภูสอยดาว วิวลานสนมองจากผาอินทรีย์บนยอดภูสอยดาว

4. ทุ่งดอกไม้  บนลานสนบนภูสอยดาวอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งดอกไม้ป่ามากมายหลายชนิดผลัดกันออกดอกหมุนเวียนไปตามช่วงฤดูกาล ที่ขึ้นชื่อมากของที่นี่คือดอกหงอนนาค ดอกมีสีม่วงอ่อน ที่นี่เป็นทุ่งดอกหงอนนาคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ถึง 4,000 ไร่  ดอกหงอนนาคจะทยอยออกดอกประมาณเดือนสิงหาคม-กันยายน  เมื่อดอกหงอนนาคโรยไปก็จะมีดอกกุงผลิบานขึ้นมาทดแทน ดอกกุงเป็นดอกสีเหลืองเต็มทุ่งหญ้า จะออกดอกในช่วงปลายเดือนกันยายน-ตุลาคม  นอกจากนี้ยังมีดอกไม้อื่นๆ มีมากมายหลายชนิด พันธ์ไม้ที่มีคุณค่าและหายากในแหล่งอื่นแต่หาชมได้ที่นี่คือ รองเท้านารีอินทนนท์ จะออกดอกประมาณเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

     ภูสอยดาว 
คลิกชมดอกไม้บนภูสอยดาว

              

5. น้ำตกบนภู
พื้นที่ทุ่งดอกไม้บนภูสอยดาวเป็นพื้นที่รองรับน้ำฝนที่มีพื้นที่กว้างกว่า 4,000 ไร่ เมื่อฝนตกลงมาก็จะขังอยู่ตามทุ่งหญ้าแล้วไหลลงสู่ลำธารเล็กๆ บนภูซึ่งมีอยู่หลายสายจากนั้นก็ไหลลงสู่พื้นที่ต่ำทำให้เกิดน้ำตกหลายสาย ได้แก่ น้ำตกสายทิพย์  น้ำตกผาชัน น้ำตกมอส อยู่ละจุดอยู่คนละมุมของภูสอยดาว สามารถเข้าไปเที่ยวชมได้ไม่ยาก จุดเด่นของน้ำตกบนภูสอยดาวคือความเขียวสดของมอสที่เกาะอยู่ตามหินบริเวณน้ำตกดูเป็นธรรมชาติและสดชื่นมาก

  
ชมภาพน้ำตกบนภูสอยดาว

6. วิวส์สวย
ภูสอยดาวเป็นภูเขายอดตัดคล้ายกับภูกระดึง บริเวณขอบของภูเป็นเส้นทางเดินชมวิวส์ทิวทัศน์ที่สวยงาม สามารถมองวิวส์ไกลๆ โดยไม่มีอะไรมาบดบังสายตา เส้นทางเดินบนภูเป็นเส้นทางเดินเป็นวงรอบ ระหว่างเส้นทางเป็นป่าสนและทุ่งดอกไม้ให้ได้ชมอย่างเพลิดเพลินโดยไม่เหนื่อยจนเกินไปเพราะมีระยะทางสั้นๆ  ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวมีแผนที่แสดงเส้นทางเดินเที่ยวบนภู นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวชมได้อย่างอิสระไปตามเส้นทางรอบภู ชอบมุมไหนก็นั่งเล่นนั่งพักชมวิวกันได้ตามอารมณ์

วิวส์บนจุดสูงสุดของลานสนภูสอยดาว ภาพซ้ายคือภูเขาฝั่งลาว  ชมภาพวิวบนภูสอยดาว

7. ทะเลหมอก- พระอาทิตย์ตก
จุดชมวิวส์พระอาทิตย์ตก และ ทะเลหมอก อยู่ใกล้ๆ กับจุดกางเต็นท์ 

8. บรรยากาศการแคมปิ้งที่สุดยอด
เป็นความประทับใจที่ไม่อาจจะบรรยาออกมาเป็นภาพได้กับการที่ได้ตั้งแคมป์พักแรมกลางลานสนที่เต็มไปด้วยดอกไม้ที่สวยงาม กับบรรยากาศของความหนาวเย็น มีลำธารสายเล็กๆ ข้างบริเวณจุดกางเต็นท์เป็นทั้งแหล่งน้ำดื่มและน้ำใช้สำหรับนักท่องเที่ยว ในยามเย็นจะมีนักท่องเที่ยวลงไปอาบน้ำยังท้ายๆ ของลำธาร ชายลงอาบด้านเหนือสายน้ำ หญิงอาบทางด้านท้ายสายน้ำ เป็นบรรยากาศที่โรแมนติกท่ามกลางธรรมชาติ ข้อดีของที่นี่อีกอย่างคือ ไม่มีทาก ทำให้เที่ยวได้อย่างสบายใจไร้กังวล

     
บรรยากาศบนภูสอยดาว

การเดินทางไปภูสอยดาว

ภูสอยดาว อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ( สนง. ทัวร์ดอย กม.0 ) ประมาณ 550 กิโลเมตร การเดินทางจากกรุงเทพฯ เส้นทางที่สะดวกมี 2 เส้นทางคือ เส้นทางสายชาติตระการ เป็นเส้นทางที่ต้องขึ้นเขา อีกเส้นทางคือเส้นทางสายน้ำปาด ดังรายละเอียด

1. จากจังหวัดพิษณุโลก ใช้ทางหลวงเลข 11 ที่มุ่งตรงไปยังจังหวัดอุตรดิตร์ เมื่อถึงอำเภอวัดโบสถ์ ( 28 กม. จากพิษณุโลก )  ให้แยกขวาไปบ้านโป่งแคตามทางหลวงหมายเลข 1206  เมื่อถึงสามแยกบ้านโป่งแค ( 46 กม ) ให้เลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 1143 มุ่งตรงไปจนถึงอำเภอชาติตระการ ( 32 กม.) ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1237 วิ่งตรงไปอีก 71 กม เป็นทางลาดยางช่วงแรกเป็นทางผ่านทุ่งนา ช่วงท้ายเป็นทางลัดเลาะตามไหล่เขาทางแคบชำรุดเป็นบางช่วง แต่ทางไม่ชัน มีรถยนต์น้อย ไปตอนกลางคืนน่ากลัว แต่ถ้าผ่านเส้นทางนี้ช่วงเช้ามืดจะเห็นวิวที่สวยงามมาก  ถึงแยกทางหลวงสาย 1268 เลี้ยวซ้ายไปภูสอยดาว ระยะทาง 58 กม. 

2. จากพิษณุโลก มุ่งตรงไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ กม 70 กว่าๆ ให้แยกขวาไปยังบ้านน้ำพี้ เมื่อถึงสามแยกตัดกับถนนสาย 1047 ให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทาง 1047 ตรงไปไกลมากจนเลยอำเภอน้ำปาด จนถึงโรงพยาบาลน้ำปาดให้แยกขวาไปตามถนนสาย 1239 มุ่งตรงไปบ้านห้วยมุ่น (แต่ไม่ได้ผ่านหมู่บ้านห้วยมุ่น) ตรงไป 47 กม มีโค้งหลายร้อยโค้งขึ้นๆ ลงๆ เนิน ถนนสภาพดี เส้นทางปลอดภัย ขับไปจนครบ 47 กม จะพบกับทางสามแยกให้แยกขวาไปอีก 18 กม ก็ถึงสะพานข้ามลำห้วย นั่นล่ะคือ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เริ่มเดินขึ้นกันจากจุดนี้

เส้นทางเดินขึ้นภูสอยดาว

แผนที่ภูสอยดาว

เริ่มเดินขึ้นสู่ภูสอยดาว  ช่วงแรกเดินเลาะไปตามลำธาร ผ่านน้ำตกหลายชั้น เส้นทางร่มเดินสบาย ( เส้นสีเหลือที่คู่ไปกับสีน้ำเงิน )  เมื่อสุดเส้นทางเลาะลำธารก็ตัดขึ้นสันเขา ( ช่วงที่สีเหลืองแยกจากเส้นสีน้ำเงิน ) ช่วงนี้ชันหน่อยพอขึ้นถึงสันเขาก็จะเป็นทางลาดขึ้นทีละน้อย ตามในภาพ เมื่อเส้นสีเหลืองยกระดับขึ้นยอดเขาก็ชันหน่อย ช่วงสุดท้ายชันไม่หน่อยแล้ว ชันมากเลย แต่เมื่อเดินพ้นขึ้นไปถึงที่ราบโล่งบนลานสนก็จะประทับใจหายเหนื่อย

สิ่งอำนวยความสะดวก

บนภูไม่มีร้านค้า ไม่มีบ้านพัก มีห้องสุขา ห้องอาบน้ำไว้บริการ ไม่มีร้านอาหาร  นักท่องเที่ยวจะต้องไปตั้งแค้มป์ ทำอาหารทานกัน สนุกดี  มีลูกหาบไว้บริการโดยคิดน้ำหนัก 15 บาทต่อ กก

ห้องสุขาบนภูสอยดาว

ณ.ปัจจุบันนี้บนภูสอยดาว มีห้องสุขา และห้องอาบน้ำไว้บริการแล้ว เป็นห้องน้ำที่ทำง่ายๆ ด้วยกระดานสนที่ได้จากต้นสนที่หักโค่น  ห้องสุขา  และ ห้องอาบน้ำ ตั้งแยกกัน ห้องสุขาเป็นห้องแถวมีหลายห้อง น้ำที่ใช้จะต้องตักเองจากลำธาร ห้องอาบน้ำเป็นแบบ open air มีผนังมิดชิด น้ำใช้ก็ต้องตักเองจากลำธาร

น้ำดื่มน้ำใช้

บนภูสอยดาว มีลำธารไหลผ่านกลางภู น้ำในลำธารใสเพราะผ่านการกรองมาจากทุ่งหญ้า ใช้เป็นแหล่งน้ำใช้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปตั้งแค้มป์พักแรม น้ำในลำธารมีมากในช่วงฤดูฝนจนถึงปลายฝน ฤดูหนาวน้ำจะมีน้อยและแห้งไปในช่วงกลางฤดูหนาว

ชมภาพความสวยงามของ ภูสอยดาว    ชุดที่ 1    / ชุดที่ 2   /   ชุที่ 3   / ชุดที่ 4  / ชุดที่ 5 / ชุดที่ 6 / ชุดที่ 7 / ชุดที่ 8 / ชุดที่ 9 / ชุดที่ 10 / ชุดที่ 11 / ชุดที่ 12 / ชุดที่ 13 / ชุดที่ 14 / ชุดที่ 15 

โปรแกรมทัวร์ปีนี้

โปรแกรมทัวร์ แม่ฮ่องสอน   ออบหลวง สวนสนบ่อแก้ว ถ้ำแก้วโกมล กะเหรี่ยงคอยาว ทุ่งบัวตอง พระธาตุดอยกองมู ปายอุ๋ง ปาย ห้วยน้ำดัง
ทัวร์เชียงใหม่   ดอยอินทนนท์  หมีแพนด้า พระธาตุดอยสุทเพ ดอยอ่างขาง นั่งช้าง ล่องแพ พืชสวนโลกรำลึก
ทัวร์เชียงราย   ภูชี้ฟ้า ดอยตุง วัดร่องขุ่น ดอยแม่สลอง แม่สาย ดอยผาหม่น ทิวลิปบานอลังการ
ทัวร์ปาย   ล่องแม่น้ำปาย บ่อน้ำร้อนท่าปาย วัดน้ำฮู น้ำตกมอแปง พระธาตุแม่เย็น
น้ำตกทีลอซู   อลังการน้ำตกใหญ่กลางป่าทุ่งใหญ่ ล่องแก่งเรือยางชมน้ำตกทีลอซู
ทัวร์เขาสก - กุ้ยหลินเมืองไทย   ล่องเรือเขื่อนรัชชประภา กุ้ยหลินเมืองไทย นอนแพ เที่ยวถ้ำปะการัง ถ้ำน้ำทะลุ เดินป่าชมดอกบัวผุด
ทัวร์น่าน   ล่องแก่งน้ำว้า ผาชู้ ดอยภูคา วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุแช่แห้ง
ทัวร์กาญจนบุรี   สังขละบุรี  น้ำตกห้วยขมิ้น น้ำตกเอราวัณ นั่งช้าง  ล่องแพไม้ไผ่ นอนแพเขื่อนศรีนครินทร์
ทัวร์ภูสอยดาว เดินป่าภูสอยดาว ชมทุ่งดอกไม้ น้ำตกสายทิพย์ น้ำตกมอส
ทัวร์ดอยเชียงดาว  เดินป่าดอยเชียงดาว ชมเทียนนกแก้ว
ทัวร์ดอยผ้าห่มปก  แค้มปิ้งโรแมนติกดอยผ้าห่มปก 3 วัน 2 คืน

 
  ท่องเที่ยวทะเลกับ นีโมทัวร์

ทัวร์กระบี่ เกาะพีพี ทะเลแหวก สระมรกต  เที่ยวได้ตลอดปี

ทัวร์เกาะช้าง สุดยอดจุดดำน้ำตื้นทะเลไทย 15 พ.ย. - 5 พ.ค.

ทัวร์หมู่เกาะสิมิลัน นอนบนเกาะสิมิลัน 15 พ.ย. - 5 พ.ค.

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ มัลดีฟเมืองไทย ชมปะการังเจ็ดสี  23 ต.ค. - 15 พ.ค.

ทัวร์หมู่เกาะสุรินทร์  สุดยอดจุดดำน้ำตื้นทะเลไทย 15 พ.ย. - 5 พ.ค.

   
  ทัวร์ต่างประเทศ
  ทัวร์สิบสองปันนา  ล่องเรือแม่น้ำโขง เที่ยวเชียงรุ้ง เยือนไทลื้อ
  ทัวร์อินเดีย  แคชเมียร์ เลห์ ลาดัคห์
  ทัวร์พม่า ชเวดากอง พุกาม มัณฑเลย์ ทะเลสาบอินเล
  ทัวร์ลาว หลวงพระบาง ลาวใต้ คอนพะเพ็ง
  ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะเหนือ เกาะใต้ แดนสวรรค์ถิ่นใต้ แผ่นดินใหม่กลางมหาสมุทร สวยสุดๆ 
   

ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย

ภาคเหนือ    เชียงใหม่   เชียงราย  แม่ฮ่องสอน  น่าน  พะเยา ลำพูน

ภาคกลาง    กาญจนบุรี   อุทัยธานี

ภาคตะวันออก   ชลบุรี  ระยอง  จันทรบุรี  ตราด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   อุบลราชธานี  หนองคาย สกลนคร มุกดาหาร

ภาคใต้   กระบี่  พังงา  ภูเก็ต  สตูล

ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย               รวม โรงแรม รีสอร์ท ที่พักทั่วไทย

ภูเขา แค้มปิ้ง    ดอยอ่างขาง   ดอยเชียงดาว   ดอยผ้าห่มปก   ดอยม่อนจอง    ดอยลังกาหลวง   ภูสอยดาว   ดอยตุง   เขาสก   เขาสมอปูน   ออบหลวง   ดอยลังกาหลวง ภูชี้ฟ้า

น้ำตกต่างๆ   น้ำตกทีลอซู  น้ำตกโกรกอีดก

ธรรมชาติศึกษา    ดอกไม้    ดอกไม้ป่า

Copyright © สงวนสิทธิ์ภาพถ่าย และบทความ ห้าม Copy นำไปลงเวบ หรือ ลงโปรแกรมทัวร์ของตนเองโดยไม่ได้รับอนุญาต หัวตนเองก็มี สมองตนเองก็มี หัดคิดเองทำเองบ้าง สมองจะได้พัฒนา ไม่ใช่ลอกๆ กันไปจนเป็นนิสัย  สมัยเรียนก็ลอกเพื่อน ทำงานแล้วก็ยังไม่รู้จักคิด เอาแต่จะคัดลอกผลงานคืนอื่น ถ้าไม่พร้อมก็ไม่ต้องทำ ถ้าได้สร้างสรรค์ด้วยสมองของตนเองแม้จะประสบความสำเร็จเพียงเล็กน้อยก็ภูมิใจ และมีกำลังใจที่จะพัฒนา ก่อเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีกับคนรุ่นหลัง ไม่ใช่สักแต่จะลอก ๆๆๆ แบบขาดความรับผิดชอบ ต้องขออภัยผู้ชม ไม่ใช่งกจนเกินเหตุแต่รับไม่ได้กับพวกที่มักง่าย  ชมตัวอย่างการคัดลอก