ทัวร์

บริษัททัวร์

รับสมัครไกด์ มัคคุเทศก์ นำเที่ยวเส้นทางภาคเหนือ

ทัวร์ดอยเปิดรับสมัครงาน รับสมัครไกด์ ผู้ช่วยไกด์ ทำงานแบบ PartTime  เดินทางคู่กับทีมงานหลักของทัวร์ดอย

ลักษณะงาน  นำทัวร์เส้นทางภาคเหนือ คือ

1.  ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย  http://www.tourdoi.com/trip/mhs/maehongson.htm

ให้บริการ  นักท่องเที่ยวชาวไทย อายุวัยทำงาน และ กรุ๊ปครอบครัว

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เย็นวันพฤหัสบดี เที่ยว ศุกร์ - อาทิตย์ และวันหยุดเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่อง

เดินทางโดยรถตู้

ลักษณะงาน  หลังจากรับเป็นทีมงานของเรา ทุกท่านจะได้รับการอบรมการบริการ เรียนรู้เส้นทาง เทคนิคการทำงาน เรียนรู้ปัญหา และการจัดการต่างๆ ให้ทริปสมบูรณ์  เทคนิคการให้ข้อมูลกับนักท่องเที่ยว

การนำทริป  ทีมงานใหม่ออกทริปคู่กับทีมงานเก่าที่ชำนาญเส้นทาง และรู้ปัญหาในเส้นทางนั้นๆ เป็นอย่างดี เรียนรู้เส้นทาง และการจัดการโปรแกรมให้ลงตัว เมื่อคล่องแล้วก็สามารถแยกตัวออกมานำเดี่ยวได้

คุณสมบัติที่ต้องมี   เวลาในการออกทริป อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง ( ต,ค. - ม.ค. )  และสามารถออกทริปในวันหยุดเทศกาล ได้แก่  5 ธ.ค. 10 ธ.ค.  ปีใหม่   ตรุษจีน  สงกราณต์   วันเฉลิมพระชนพรรษา

 

ภาพทริปเทรนไกด์ 5-7 พ.ย. 2553

ทริปเทรนไกด์เส้นทางแม่ฮ่องสอน 

พื้นที่ประจำการ

กรุงเทพฯ    ทัวร์ออกจากกรุงเทพฯ ต้องการไกด์ที่ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพฯ  ออกทริปและจบทริปที่กรุงเทพฯ

เชียงราย      ทำทัวร์เชียงราย รับนักท่องเที่ยวจากสนามบินเชียงราย  ต้องการไกด์ที่มีภูมิลำเนาอยู่ที่ เชียงราย

เชียงใหม่    ทำทัวร์แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ รับนักท่องเที่ยวจากสนามบินเชียงใหม่ ต้องการไกด์ที่อยู่ที่ เชียงใหม่

 

ลักษณะงาน เราออกทัวร์ทริปละ 2 รถตู้ ไกด์หลักที่มีบัตรไกด์และรู้งานแล้วนั่งรถคันที่ 1 และ ผู้ช่วยไกด์ หรือ ไกด์ใหม่ที่มีบัตร นั่งรถคันที่ 2

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ไกด์   -  นั่งประจำรถตู้คันที่ 1  นำทริป  ให้ข้อมูล บริหารจัดการให้ทริปนั้นๆ ( อาหาร ที่พัก จุดท่องเที่ยว ) เป็นไปตามโปรแกรม ป้องกันปัญหา แก้ปัญหา และบริหารเวลาเพื่อให้มีค่าที่สุด และนำทริปให้นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ

ผู้ช่วยไกด์ที่ไม่มีบัตร และ ไกด์ใหม่ที่มีบัตร -  นั่งประจำรถตู้คันที่ 2 แจ้งโปรแกรม ให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว แจ้งเวลา จัดการเวลาไม่ให้โปรแกรมทัวร์เสีย คอยดูแลนักท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวก อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเข้าร้านอาหาร ที่พัก ออกจากที่พัก

คุณสมบัต

1.  ไกด์  -  มีบัตรไกด์  บัตรทอง  บัตรเงิน

2.  ผู้ช่วยมัคคุเทศก์  -  ไม่ต้องมีบัตรไกด์ ลองทำดูแล้วชอบ ค่อยไปอบรมเอาบัตรไกด์

3.  อายุ 20 - 35 ปี  เพศ - ชาย  / หญิง / นะยะ

4.  มีใจรักท่องเที่ยว สามารถไปซ้ำที่เดิมๆ ได้หลายครั้งไม่เบื่อ

5.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี  ชอบพูดคุยกับผู้คน  หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ไม่ซีเรียส

6.  มีประสบการณ์ หรือไม่มีประสบการณ์กับเส้นทางนั้นๆ ก็ได้ 

     - ถ้าเป็นไกด์ที่มีประสบการณ์ในเส้นทางแล้ว ให้ส่งเอกสารมาพิจารณาก่อน ถ้าพิจารณาเลือกแล้วก็จะให้เข้ามาคุยกันที่สำนักงาน ให้ Present เส้นทางนี้ให้เราฟังว่าทำได้จริง เมื่อผ่านแล้วก็ต้องออกทริปคู่ไปกับไกด์หลักของเราก่อน จนรู้งานแล้วก็ปล่อยให้นำเอง

    - ถ้าไม่มีประสบการณ์ ทั้งไกด์และผู้ช่วยไกด์ ก็ไม่มีปัญหา ทางเรามีจัดทริปเทรนให้ ส่วนค่าใช้จ่ายนั้นผู้ที่ไปหาความรู้จะต้องออก ( ประมาณ 3,500 - 3,900 บาท ) เป็นค่ารถ ค่าที่พัก ค่าอาหาร เราออกให้ไม่ไหวเพราะไม่รู้ว่าใครจริงไม่จริง  ประสบการณ์เป็นสิ่งที่หาได้แต่ต้องแลกมาด้วยเงินเพราะประสบการณ์ไม่ใช่สิวที่จะรอให้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

 

อื่นๆ

-  ท่านที่ทำงานประจำอยู่ในสายอาชีพอื่นๆ อยู่แล้ว อาจจะเคยอบรมไกด์ หรือมีบัตรไกด์ ที่ไม่ได้ทำทัวร์ หากต้องการจะทำอาชีพไกด์เป็นอาชีพเสริม หรือทำเพื่อออกไปเปิดหูเปิดตา ทางเราก็ยินดี ขอเพียงแต่ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการเป็นไกด์ ซึ่งได้แก่ มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบพูดคุย สามารถสื่อสารให้คนรู้เรื่องได้ และสามารถออกทริปได้ เดือนละ 2 ครั้ง ในช่วง ต.ค. - ม.ค. แต่ต้องสามารถออกทริปได้ในวันหยุดต่อเนื่องและวันสำคัญต่างๆ ได้  ทางเราก็ยินดี

-  ไกด์ใหม่ที่ขาดประสบการณ์แต่มีคุณสมบัติเหมาะที่จะเป็นไกด์เราสามารถฝึกให้ได้

ผู้ที่ควรสมัคร

1.  ผู้ที่ต้องการทำอาชีพไกด์เป็นอาชีพเสริม

2.  ผู้ที่เป็นไกด์อยู่แล้ว และสามารถมารับงานออกทัวร์กับเราได้

3. ผู้ที่มีบัตรไกด์ที่ทำงานในหน่วยงานต่างๆ  ที่พอมีเวลา หรือ ลางานได้ง่าย และสามารถออกทริปได้

4. ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ ที่มีบัตรไกด์อยู่แล้วแต่ไม่ได้ใช้และมีความสามารถพอที่จะเป็นไกด์ได้

ผู้ที่ไม่ควรสมัคร

1.  ผู้ที่ไม่คิดจะทำกับเราจริง เพียงสมัครเข้ามาเพื่อหวังเพียงแค่หาประสบการณ์แล้วกระโดดไป up ราคาเพื่อทำกับทัวร์อื่น

2.  ผู้ที่เบื่ออะไรง่ายๆ  ไม่สามารถไปซ้ำที่เดิมๆ ได้บ่อย

3.  ผู้ที่ต้องการมาออกทริปเพื่อมาเที่ยวฟรี โดยไม่คิดจะทำจริง และไม่ชอบออกทริปเส้นเดิมๆ

4.  ผู้ที่อารมณ์สูง หงุดหงิดง่าย ไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบ และไม่สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

5.  ผู้ที่เหยาะแหยะ ไม่ทำอะไรจริงจัง ชอบทำแต่อะไรที่ง่ายๆ ไม่สู้ปัญหา

ขอให้ผู้สมัครทุกท่านพิจารณาตนเองก่อนที่จะสมัคร ถ้าไม่ต้องการทำจริง ได้โปรดอย่าสมัคร เพราะมันเป็นภาระของเรา ที่ต้องเสียเวลา และเสียโอกาสที่ทางทัวร์จะได้ฝึกท่านอื่นที่ต้องการจะทำจริง  และที่สำคัญเสียความรู้สึกกับพวกที่เอาสาระอะไรไม่ได้ทั้งหลาย

จะทำการคัดเลือกในเดือนสิงหาคม 2559 ออกทริปเทรนดูเส้นทางราวกลางเดือน ก.ย. - ต.ค. 2559   Update 21 May 2016

สนใจสมัคร กรุณาส่งรายละเอียดการสมัครไว้ทางเมล

วิธีการสมัคร

ส่งรายละเอียดเกี่ยวกับตนเอง ประวัติคร่าวๆ จบอะไร ปัจจุบันทำงานอะไร เบอร์โทรติดต่อ และ แนบภาพถ่ายที่เห็นหน้าชัดเจน  

ส่งเมลมาที่  guidetourdoi@gmail.com  ระบุในหัวจดหมายว่า  สมัครไกด์

 

>>>  สถานที่เปิดอบรมมัคคุเทศก์ สมัครด่วน!!!  อบรมกันเยอะๆ ครับเพราะตอนนี้ไกด์ขาดแคลน

อบรมช่วงนี้จบหลักสูตรก่อนถึงฤดูกาลท่องเที่ยว จบแล้วรับงานต่อได้เลย

บทความด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การประกอบอาชีพไกด์อย่างไรให้มีความสุข      ปัญหาไกด์ไม่มีงานทำ     ปัญหาบริษัททัวร์ขาดแคลนไกด์     ปัญหาการผลิตไกด์

ประเภทของบัตรไกด์

   

ข้อมูลท่องเที่ยวทั่วไทย

ข้อมูลท่องเที่ยวภาคเหนือ    เชียงใหม่   เชียงราย   แม่ฮ่องสอน  อุทัยธานี  กาญจนบุรี   ปาย   สิบสองปันนา   

น้ำตกต่างๆ   น้ำตกทีลอซู  น้ำตกโกรกอีดก

แพคเกจทัวร์  ทัวร์ดอย  เที่ยวดอย  ทัวร์เชียงใหม่  ทัวร์เชียงราย  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  ทัวร์ปาย  ทัวร์เขาสก   ทัวร์น้ำตกทีลอซู   ทัวร์หลวงพระบาง   ทัวร์น่าน 
ทัวร์กาญจนบุรี   แพคเกจทัวร์น้ำตกทีลอซู   ทัวร์ภูสอยดาว   ทัวร์ดอยเชียงดาว   ทัวร์ดอยผ้าห่มปก   ทัวร์นิวซีแลนด์   ทัวร์อินเดีย  

แผนที่  แผนที่ประเทศไทย   แผนที่เชียงใหม่   แผนที่เชียงราย   แผนที่แม่ฮ่องสอน   แผนที่อุบลราชธานี   แผนที่หนองคาย    แผนที่นครราชสีมา   แผนที่กระบี่    แผนที่ภูเก็ต   แผนที่พังงา   แผนที่กรุงเทพ   

เที่ยวทะเล   เกาะช้าง     

ที่พัก  ที่พักเชียงใหม่  ที่พักเชียงราย  ที่พักปาย  ที่พักแม่ฮ่องสอน  ที่พักเกาะช้าง  ที่พักเกาะเสม็ด  ที่พักกระบี่  ที่พักภูเก็ต   ที่พักหัวหิน  ที่พักชะอำ  
ที่พักสังขละบุรี
   ที่พักเลย    

ข้อเที่ยวดอย ภูเขา แค้มปิ้ง    ดอยอ่างขาง   ดอยเชียงดาว   ดอยผ้าห่มปก   ดอยม่อนจอง    ดอยลังกาหลวง   ภูสอยดาว   ดอยตุง   ภูชี้ฟ้า   ภูกระดึง   เขาสก  
แก่งกระจาน   ภูลังกา   ป่า ภูเขา
   

ข้อมูลทั่วไป   ดอกไม้  ไม้ดอกหอม   กล้วยไม้  บัว  ดอกบัว  องุ่น  หมอดู  ทำนายฝัน   ดวงวันนี้   ภาพพื้นหลัง   ป่าไม้   เขื่อน   นก  ผีเสื้อ  Gmail  สมัครอีเมลล์

การเดินทาง   สถานีขนส่งหมอชิต   สถานีขนส่งสายใต้ 

วัด   พระแก้วมรกต  รับสมัครไกด์